Masaker sa Tiananmen Square

(1)

Nitong 04 Hunyo, 20 taon na ang tinatawag na “Masaker sa Tiananmen Square” – ang marahas na pagdurog ng gobyernong Tsino noong 1989 sa ilang linggong protesta ng libu-libo sa nasabing lugar. Mga estudyante ang karamihan, bagamat sinuportahan sila ng mga manggagawa at mamamayan ng Beijing. Katiwalian sa pamahalaan ang pangunahin nilang kinondena at reporma ang panawagan nila.

Matapos ang 20 taon, marami pa rin ang magkakaiba at nagbabanggaang pagsuri sa naganap – kahit pa nga sa hanay ng mga nagpapakilalang naniniwala sa Marxismo, Leninismo at Maoismo. Halimbawa ang kaibahan ng pagsuri ni Mike Ely (na kumalas sa Revolutionary Communist Party of the USA) at ng Lalkar Online (ng Communist Party of Great Britain – Marxist-Leninist).

Sa titulo pa lang, malinaw na. Mike Ely: “Remembering the Rebels of Tiananmen.” Lalkar Online: “Hail the 20th Anniversary of the Crushing of the Chinese Counter-revolution.” Para kay Ely, makatwiran ang mga panawagan ng mga nagprotesta at malupit ang tugon ng Estadong Tsino. Para sa Lalkar Online, kontra-rebolusyunaryo ang mga nagprotesta, tama lang ang ginawa ng Estado.

Chai Ling

Wu'er Kaixi

Wang Dan

Ang mga lider ng mga nagprotesta (mula taas):
Chai Ling, pinakamalakas sa panawagang ialay ang buhay.
Wu’er Daixi, komikero at eksentrikong
nagpahiya kay Premier Li Peng.
Wang Dan, kalmadong lider sa taktika.

Mula sa isang perspektibang Kaliwa, hindi sapat ang paggamit ng isang Estado ng dahas para agad itong kondenahin. Mas mahalagang tukuyin ang katangian ng Estadong nandahas at ng mga lumaban dito. Makatwiran, halimbawa, ang paggamit ng mga mamamayang Vietnamese ng dahas laban sa mananakop na US, at ng mga mamamayan ng Nicaragua laban sa mersenaryong Contras.

Pwedeng maging makatwiran ang dahas sa kamay ng isang Estadong demokratiko at maka-mamamayan, pero hindi pwedeng maging makatwiran ang paggamit nito ng isang Estadong mapanupil at mapagsamantala. Sa dulo, “Para kanino?” at “Para saan?” ang mga tanong na dapat sagutin nang kongkreto sa paggamit ng dahas. Hindi sapat ang lahatang pagkondena.

At ano nga ba ang Estadong Tsino noong 1989? Isa itong Estado ng mga burukrata-kapitalista, hindi ng mga manggagawa at magsasaka, na gumagamit sa “sosyalismo” at “komunismo” para panatilihin ang sarili sa kapangyarihan – habang todo-todo at lantarang gumagawa ng mga hakbanging kontra-sosyalista at kontra-komunista. Simula noong 1976, mapanupil na ito at mapagsamantala.

Sa kabilang banda, matalas ang tatay ni Alexander Cockburn, radikal na manunulat, batay sa patotoo niya sa pagtingin nito sa “kilusang reporma” noon sa Poland: “Reyalistiko siya tungkol sa aktwal na umiiral na Komunismo, pero reyalistiko rin siya tungkol kina [Lech] Walesa at sa Solidarity; kinaya niyang makita kung saan malamang na tumungo ang lahat ng iyon” – sa kapitalismo.

Tiananmen Tank Man

tiananmen goddess of democracy

Pinakatanyag na mga imahe ng protesta.

Ganito rin ang masasabi tungkol sa mga nagprotesta sa Tiananmen. Bagamat “Internationale” ang awit nila, “demokrasya” ang isa sa mga islogan nila, may mga nagdala pa ng mga larawan ni Mao Zedong, at makatwiran ang panawagan nilang pawiin ang korupsyon sa gobyerno, marami at matibay ang patunay na mas patungo sila sa kanan (kapitalismo) sa halip na sa kaliwa (sosyalismo).

Sa pagitan ng Estado ng mga burukrata-kapitalista at ng mga estudyante at mamamayang bagamat may lehitimong mga panawagan ay mas kumikiling sa kapitalismo, ano ang makatwirang tindig ng Kaliwa? Sa tingin ko, ang kondenahin ang Estadong Tsino sa pagsupil sa demokratikong karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng saloobin, magtipun-tipon at magprotesta.

(2)

Ayon sa kwento ng isang matandang aktibista, tama ang sabi sa entri ng Wikipedia tungkol sa tugon ng Kaliwa sa bansa sa nasabing masaker. Tama rin ang datos ni Manuel L. Quezon III, kilalang blogger at kolumnista: Na noong una’y sinabi ni Crispin “Ka Bel” Beltran na wasto ang ginawa ng Estadong Tsino, sabay-bawi pagkatapos. Pero hindi ako sigurado sa sinabi ni Juan L. Mercado, isa ring kolumnista, na may katulad na pahayag si Prop. Jose Maria Sison.

Deng Xiaopingli peng

Mga kriminal at berdugo:
Deng Xiaoping, Li Peng

Syempre, hindi malilimutan ng mga anti-komunista ang ganitong mga pagkakataon, na nag-endorso ang Kaliwa ng paggamit ng dahas – at sa isang isyu pa kung saan marami ang kumokondena sa nasabing hakbangin. Pagkakataon nila ito para idiing marahas at mahilig sa dahas ang mga maka-Kaliwa at kontra-demokratiko pa nga ang mga ito – walang pakialam kahit hindi sang-ayon ang marami basta’t pinaniwalaang para sa interes ng marami.

Anu’t anuman, kailangang ilinaw na panahon din ng kalituhan ang 1989 para sa Kaliwa sa bansa. Organisasyunal pa nga itong mabibiyak pagdating ng 1992 sa mga kampong tatawaging “Reaffirmist” at “Rejectionist” – matapos ang maraming taon ng aktwal na pagkakabiyak na pampulitika at pang-ideolohiya. Isang pokus ng kalituhan ang pagtingin sa dating Unyong Sobyet at Tsina: Sosyalista ba sila o nagtaksil sa sosyalismo at naging modernong rebisyunista?

Sa pagsisikap ng ilang bahagi ng Kaliwa noon sa “pabilisin” ang tagumpay ng rebolusyon na pinapaniwalaang “abot-kamay” na, ginusto nilang humingi ng tulong sa mga bansang nagpapakilalang sosyalista, kasama ang dating Unyong Sobyet at Tsina. Isang paraan, anila, para gawin ito ay alisin o palabnawin ang nauna nang pagbansag ng Kaliwa sa mga bansang ito na mga “modernong rebisyunista” – nagtaksil sa sosyalismo at tumutungo sa kapitalistang landas.

Tiananmen protests

Tuso ang paggamit ni Quezon sa datos na ito, para patunayan ang pahayag niyang “Ang Komunistang sangkot sa mga ‘teach-in’ sa mga paaralan sa Pilipinas ay may nakamamatay na pusong katulad ng sa kasamang nanghihingi ng perang pambili ng tsinelas sa mga negosyanteng pamprobinsya nang nakatutok ang baril… Pareho ang paniniwala nila.” Ano nga namang paniniwala ang mas maganda pang ihalimbawa sa hindi pinapaniwalaan at itinatakwil ng marami?

Halimbawa ang pahayag ni Quezon ng nagkalat na paninira sa Kaliwa sa bansa, bahagi ng suportang ideolohikal ng Estado sa maruming todo-gerang inilulunsad nito kontra sa Kaliwa. Kung nagsaliksik si Quezon, makikita niyang taliwas nga sa batayang mga prinsipyo ng Kaliwa ang purihin ang ginawa ng mga modernong rebisyunista sa Tsina. Pero hindi na siguro niya inisip na kailangan pa niyang magsaliksik. Palibhasa, may suri at hatol na siya sa Kaliwa.

(3)

Binabasa ko ang dalawang libro ni Orville Schell tungkol sa Tsina, ang In the People’s Republic: An American’s Firsthand View of Living and Working in China (1977) at ang Mandate of Heaven: A New Generation of Entrepreneurs, Dissidents, Bohemians, and Technocrats Lay Claim to China’s Future (1994). Panahon ng pamumuno ni Mao Zedong (na namatay noong 1976) ang sinaklaw ng naunang libro, habang panahon ng mga repormang maka-kapitalista ang sa ikalawa.

tiananmen workers we have come

Mao Zedong Graffiti2

Mao Zedong Wall

Muli, makikita sa dalawang titulo ang pagbabago ng simpatya ng awtor. Sa una, aakalain mong tiim-bagang, taas-kamaong Maoista ang may-akda, punung-puno ng simpatya sa Tsina at sa rebolusyon dito. Sa ikalawa, na naglalaman ng salaysay niya ng mga nangyari sa Tiananmen, kritikal na siya kay Mao Zedong at sa pamumuno nito sa Tsina, kritikal din sa Estadong Tsino na sumunod kay Mao – iyung pinamunuan ni Deng Xiaoping na nagbukas sa kapitalismo.

Sa isang banda, mahusay ang salaysay ni Schell. Mababasa mo ang mga lider-estudyante na namuno sa protesta, ang malawak na pagsuporta ng mga mamamayan ng Beijing at Tsina, ang hakbang-hakbang na pagsupil ng Estadong Tsino at ang tugon dito ng mga nagpoprotesta, ang lawak at tindi ng represyong pinawalan ng Estadong Tsino, ang maniobrahan sa pamunuan ng Partido Komunista ng Tsina, at ang konteksto ng mga berdugo ng Tiananmen at Beijing.

Malinaw na nasa mga nagprotesta ang simpatya ni Schell. Tumampok ito isang beses. Sinasabi kasi ng pamunuan ng Partido Komunista ng Tsina noon na walang estudyanteng namatay sa Tiananmen Square, walang nangyaring masaker dito – bagamat hindi nito itinangging maraming namatay sa mga karatig-lugar sa Beijing (mga manggagawa at mamamayan kasi ang namatay sa pagharang sa mga pwersang militar na inatasang durugin ang protesta).

Sa buong salaysay, sumandig siya sa kwento ni Hou Dejian, musikero at lider ng mga estudyante sa Tiananmen – sa kung paano naganap ang pagsupil at paano sinikap ng mga lider-estudyante, tampok si Hou, na iatras ang hanay. Pero noong sinabi ni Hou na nakaatras nang mapayapa ang mga estudyante mula sa Tiananmen – sa dulo ng matagal na pagkubkob mula sa laylayan ng Beijing – bigla niyang kinontra ito. Kesyo marami raw testimonyang taliwas sa sinabi nito.

12 Hunyo 2009

Basahin ang banat ni Rep. Mong Palatino sa CARPER, o ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms, paboritong adbokasiya ng mga pseudo-progresibo.

Panalo ang mga larawan ni Alex Felipe tungkol sa pagmimina sa Mindanao!

May isinulat si Arnold J. Padilla tungkol sa itinutulak na Charter Change ng rehimeng Arroyo kaugnay ng ekonomiya ng bansa.

Si Slavoj Zizek, dating komisar kontra sa mga rebelde sa Yugoslavia? Basahin ang blog ni Jodi Dean (1, 2).

Tungkol sa kaso ni Melissa Roxas, Pilipino-Amerikanong nakipamuhay sa mga magsasaka sa bansa at dumanas ng panunupil ng Estado.

Basahin: Pagsusuri ni Pao-Yu Ching sa mga repormang kapitalista sa Tsina.

Bahag-hari

Pagkatapos, gusto pa ng mga kongresista na baguhin ang Konstitusyon para pahintulutan ang mga dayuhan na magmay-ari nang 100% ng lupa sa bansa. Lalo tayong magiging iskwater sa sariling bayan. Pero may batayan para isiping higit pa rito ang layunin ng constituent assembly na gustong ipatawag ng mga kongresista. (Galing ang larawan sa Swank Style. Salamat!)

Mga Plakard sa Panahon ng Con-Ass

Noon, nagpanukala ako ng “Mga Plakard sa Panahon ng ZTE.” Pumatok naman, lalo na ang “Zobra na, Tama na, Exit na!” na nakita kong ginagamit sa mga rali.

Ngayon, dahil sa pagratsada ng Kongreso sa resolusyon nitong ipatawag ang constituent assembly para sa pagbabago ng Konstitusyong 1987, tiwala akong naghahanda na ang iba’t ibang grupong pampulitika para maglunsad ng mga kilos-protesta – na sana’y malalaki, dumadagundong! – sa mga darating na linggo. Heto ang munting ambag, mga konsepto para sa mga gagawing plakard:

CONGRESS OF ASSHOLES
Wala nang ginawang mabuti ang kongresong ito. Bukod sa pagpasa ng iba’t ibang patakarang kontra-mamamayan, ilang beses nitong ibinasura ang mga kasong impeachment laban kay Gng. Arroyo. Tumabo ang mga miyembro nito sa pork barrel, bukod pa sa mga suhol ng pekeng pangulo kapag nalalagay sa krisis.

ABNER AFUANG, NASAAN KA? MAS MARAMING BABOY SA KONGRESO, BUHUSAN MO… NG ASIDO
Sabi nila, mulat man o hindi, nagsilbing distraksyon ang sex scandal nina Hayden Kho at Katrina Halili sa maruruming pakana ng Malakanyang at Kongreso. Anu’t anuman, mas dapat kabwisitan ng mga mamamayan ang mga kongresistang maka-Gloria. Ang Inang Bayan lang naman ang binababoy nila.

NOGGIE, DOGGIE NI GLORIA
Ipinapakita ni Speaker Prospero “Noggie” Nograles kung bakit siya ang ipinalit kay Kong. Jose de Venecia. Mas tuta siya ng Malakanyang. Noong una, pinagdudahan pa kung itutulak talaga niya ang Con-Ass. Pero ngayon, kitang-kita ang paglibot niya sa Kongreso para tiyakin ang tagumpay ng amo niya.

VILLA-PWERTA: LOKOHIN MO ANG LELANG MONG PANOT!
Maganda kung may imahe ito: Si Kong. Luis Villafuerte, ipinapakita ang pwet niyang malabsak at may galis – pagsasa-literal ng kabastusan niya. Nagdrama pa siya dati na hindi raw matutuloy ang Cha-Cha, galit pa kunwari kay Speaker Nograles. Ngayon, kesyo mga probisyong pang-ekonomiya lang ang babaguhin.

ralph steadman1

ralph steadman2

ralph steadman3

MIKEY ARROYO: MASAMANG AKTOR, MAS MASAMANG KONGRESISTA
Ito rin, maganda kung may imahe: mula sa pelikula niya, bilang action star. Masagwa siyang aktor, at walang nag-isip na kinailangan niyang umarte para sa sining o dahil kailangan niya ng pera. Pero ngayon, hindi lang mga walang-magawang nanonood ng pelikula niya ang apektado ng pangit niyang ginagawa.

KONGRESMAN: BALATO NAMAN DIYAN!
Tuwing mahaharap sa krisis ang rehimeng Arroyo, yumayaman ang mga kongresista. At saan naman kaya kukuhanin ang P20 Milyon na ipinangako diumano sa kanila ng amo nila? Tinatanong pa ba iyan? Ang kakapal ng mukha! Biglang nagsidalo, nagsalita at naging episyente sa pagpasa ng isang panukala.

CON-ASS: CONCEPT NG ASSHOLE
CON-ASS = GLORIA FOREVER
CON-ASS: CONGRESSWOMAN ARROYO SAYS SO
CON ASSEMBLY AY MATULOY, GLORIA AY IWAS-PUSOY

Hindi kailangang maging henyo para malaman kung sino ang utak ng Con-Ass. Ang plano daw ay maging punong ministro si Gng. Arroyo kapag binago ang sistema ng gobyerno sa pagbago sa Konstitusyon. Kung si Noli de Castro ang pangulo, si Gloria pa rin ang reyna. Ni hindi siya masasampahan ng mga kaso.

UNCLE SAM: I WANT YOU… TO BE MY BEDSPACER
PHILIPPINES
FOR SALE
Dapat may imahe ito. Sabi ng mga kongresista, gusto lang nilang magkaroon ng 100% pag-aari ang mga dayuhan ng lupa sa bansa – hindi raw nila gustong palawigin ang termino ni Gloria. Na para bang maganda na magmay-ari ng ganito ang mga dayuhan. Lalo tayong magiging iskwater sa sariling bansa. Hindi na residente, bedspacer na lang.

CONVERGE AND ASSEMBLE NOW!
CONVERGE AND ASSERT OUR NATIONAL PATRIMONY!
CONTEST THE ASSEMBLY!
Lalong pinapatunayan ng mga naganap na wala tayong maaasahang mabuti, tayong mga mamamayan, sa Kongresong ito. Nakita natin kung gaano sila ka-pursigido at ka-garapal sa pagtutulak ng masamang pakana nila para sa bansa. Kailangan natin itong tapatan. Gawin natin ang lahat para iparinig ang ating pagkasuklam at mariing pagtutol. Pero higit sa lahat, sumama tayo sa kilos-protesta. Sa harap ng ganitong klaseng mga kalaban, wala nang mas mabisa.

04 Hunyo 2009

Basahin din ang pagsusuri nina Diwa Dimagiba at Bikoy Villanueva sa isyung ito. May bukas na liham si Marocharim sa mga kongresista.

May masinsing rebyu si Tanglad sa mga rebyu sa sikat na pelikulang Kinatay.

May nakakatawang panawagan naman si Ging Flores.

May isinulat si Ada Engkantada tungkol sa magkapatid na Balweg.

May pagsusuri si Joann Wypijewski tungkol sa pulitikang sekswal ng kakatapos na season ng American Idol.

Umanggulo naman si Katha Pollitt sa away-bating relasyon nina Rihanna at Chris Brown para magpalalim sa usapin ng mga kababaihang binubugbog ng kanilang asawa at karelasyon.

Sinuri ni Noam Chomsky ang mga memorandum kaugnay ng tortyur na inilabas ng White House.

Philippines Day of the Disappeared

Para sa babaeng ito, kay Gng. Editha Burgos, at sa mga katulad niyang ina at asawa ng mga desaperacido sa bansa, wala akong maalalang nagpahayag ng pakikisimpatya o pakikiramay – man lang, kahit pakitang-tao – si Gng. Arroyo. Ano ang malupit na leksyon sa kanila ng pagpapahayag ni Gng. Arroyo ng ganito kay Katrina Halili? (Gawa ang mga imahen sa ibaba ni Jorge Meijide. Gracias!)

Nasa Halili ang Pagsisisi

SA TELEBISYON

Kagabi, napanood naming magkakaibigan ang live na panayam sa nanay ng kontrobersyal na si Hayden Kho sa TV Patrol World. Hindi siya nakakuha ng simpatya. Bukod sa lumabas na bagong yaman (nouveau riche) ang pamilyang Kho at handang gamitin ni Gng. Kho ang Diyos, partikular ang hawak niyang krus at Bibliya, para banatan ang mga naglalantad sa anak niya – si Katrina Halili mismo, sina Lolit Solis at Sen. Bong Revilla – lumabas na wala siyang pagkilala sa pagkakamali ng anak niya.

Masagwa ang pagkakainterbyu nina Karen Davila at Julius Babao, parang gusto lang pigain ang bago at pasabog na sasabihin ni Gng. Kho. Ni hindi man lang tinanong kung ano ang pagtingin niya sa pag-video ng anak niya sa pakikipagtalik sa iba’t ibang babae nang lingid sa kaalaman ng mga ito, sa panahong magkarelasyon sila ni Dra. Vicki Belo. Baka lang, ha: Kung naitanong ito, baka nabalanse man lang ang gigil ni Gng. Kho.

Pero nakakapagtaka na rin nga ang mga sinasabi ng mga kakampi ni Hayden. Bagamat inamin na ni Atty. Lorna Kapunan na isang “sexual deviant” at “pervert” ang kliyente niya, lumabas siya sa telebisyon para sabihing binigyan ni Katrina ng droga si Hayden. Bago lumabas si Gng. Kho, sinabi naman ni Dra. Belo na hindi dapat makipagrelasyon ang isang babae sa may karelasyon na. Tapos ngayon, ang mga pasabog ni Gng. Kho.

Ano ang taktika nila? Ikalat ang “kasalanan” sa balangkas ng pagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa isyu? Sino bang humahawak ng publisidad pabor kay Hayden? Si Hayden mismo? Kung sinuman, isang payo lang: Tigilan na ninyo. Una, nagiging kaduda-duda kung totoong nagsisisi si Hayden sa maling nagawa niya. Pangalawa, napakasagwa: Sinisisi nila ang mga babaeng pangunahing biktima sa nangyari. At ikatlo, hindi tanga ang mga manonood para hindi masapul ang iba pang mali sa isyu.

Pagkatapos ng TV Patrol, naghihiyawan ang mga kaibigan ko na ilipat sa Saksi dahil sigurado kaming sasagot – live! – ang di-patatalong si Lolit Solis. Bigo kami noong una dahil hindi si Lolit ang nasa ere pagkalipat namin. Pero gagap ng mga kaibigan ko ang midya at publisidad sa bansa. Hindi nagtagal, ayan na, si Lolita – tinitira si Gng. Kho. Maikli at matalas ang sagot niya, siya naman ang taga-midya. Nakakabagabag: “Papa Mike” ang tawag niya kay Mike Enriquez at “Nanay Lolit” ang tawag sa kanya ni Mike.

cuartopoder_copiar

SA DYARYO

Nakahawak ako ng kopya ng Philippine Daily Inquirer, 23 Mayo 2009, Sabado.

(1) Kahit sa isyu ng mga sex video nina Hayden Kho at Katrina Halili, gustong magpapogi ng rehimen. Nahindik (appalled) daw si Gng. Arroyo sa sex videos. Inutusan daw niya ang Optical Media Board na paigtingin ang “kampanya laban sa pornograpiya sa pormang video.” Ito ang klase ng direktiba na wala naman talagang kwenta. Matagal nang dapat ginagawa ng OMB iyan, pero ito pa rin ang panahong pinakamadali para sa karaniwang tao na bumili ng naglipanang pornograpiya sa video.

Sabi pa raw ni Press Secretary Cerge Remonde – na pinuna nang minsan nina Prop. Luis V. Teodoro at Dr. Carol Pagaduan-Araullo – “Parehong babae at ina si Presidente Arroyo. Nababahala at nakikisimpatya siya nang husto sa ilang babaeng naging biktima sa isyung ito.” Ano ang malupit na leksyon para kina Gng. Editha Burgos, Concepcion Empeño, Erlinda Cadapan at iba pang ina at asawa ng mga desaperasidong dinukot sa ilalim ng rehimeng Arroyo na ni hindi man lang nakarinig ng pagkahindik, pagkabahala at simpatya ng pangulo? Baka kailangan nilang gumawa ng sex video?

Sumabit pa ang Malakanyang, patunay na ipokrito talaga ito: “Sinabi ni Remonde na napanood na ng staff niya ang video at na-entertain sila nito.” Ano kaya ang magandang salin ng “entertain”? Naligayahan? Nasiyahan? Parang nanood lang ng Bubble Gang, ah.

(2) Sabi ni Sen. Joker Arroyo, “nag-aala Ninoy” si Sen. Manny Villar sa hindi pagdalo sa paglitis sa kanya ng Senado. Bagamat mukhang tagibang nga ang mga alituntunin ng Senado sa paglitis kay Villar, masyado naman ang ihambing siya kay Ninoy. Hindi naman nakataya ang buhay niya – o nakataya nga ba dahil buhay niya ang maging presidente ng bansa? – at mayroon namang midya. Bukod pa diyan, kaso ng katiwalian ang nakahapag laban sa kanya, kaya interes ng taumbayan na malaman ang totoo.

(3) Makabuluhan: Ayon sa Bagong Alyansang Makabayan, kumikita ang tatlong pinakamalaking kumpanya ng langis – o “Big Three” – sa bansa ng P164 Milyon kada araw. Pagkatapos, gusto nilang magpasalamat tayo sa mga programa ng corporate social responsibility nila. Hindi lang iresponsable ang kumita nang ganito, kundi kriminal.

jorge meijide dibujo_2BR

(4) Sa “Where CARP failed,” tinasa ni Prop. Solita Collas-Monsod ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Sabi niya, nabigo talaga ito sa “sapilitang pagkuha (compulsory acquisition) ng mga lupang pribado, na sa totoo’y siyang mas produktibong mga lupang pansaka.” Kasi daw, sa ulat ng nagawa ng CARP, mahigit 80% ng target nito ang “nareporma” na, pero mas mababa sa 20% ng target na mga lupang dapat ay sapilitang kuhanin ang “nareporma” na. Ano kaya ang “nareporma”? Naipamahagi? Pinakanahirapan din daw ang CARP sa mga lupang laan sa pagsasaka ng tubo.

Tungkulin ng mga ekonomista, at ito ang ginagawa sa ibang pagkakataon ni Mareng Winnie, na suriin at busisiin ang mga datos – pero mukhang masaya na siya sa mga datos na ito ng gobyerno. Anu’t anuman, ni hindi niya binanggit ang napakaraming lupang una sa lahat ay in-exempt o inetsapwera sa saklaw ng CARP – na siyang pinakamalinaw na patunay na hindi ito nagtagumpay, kundi nabigo. Bigung-bigo.

(5) Ito namang si Alberto A. Lim ng Makati Business Club, akala mo siya o sila lang ang nag-iisip dito sa bansa. Sa “Corruption spawns poverty,” matapos ilitanya ang napakaraming likas na yaman  ng bansa, inilahad niya ang mga datos ng kahirapan dito. Sabay tanong: “Bakit wala pang gumagawa ng koneksyon? Mayroon tayong yaman. Pero, bakit napakahirap ng Pilipinas?” Naks. Baka bagong pakinggan ang bagay na iyan para sa mga nagbabasa ng “Business Matters” pero hindi ng mga makabayang Pinoy simula kay Claro Mayo Recto hanggang sa kasalukuyan. Iyan din kaya ang unang pangungusap ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino, nalathala noong 1970.

(6) Sinipi ni Gng. Arroyo si Santa Rita sa ika-13 pagbisita niya sa Pampanga ngayong taon: “Walang imposible.” Nabibigyang-diin ang pagkainutil ng rehimen sa harap ng matinding krisis at pagbabago ng klima ng mundo. O baka naman gustong ipahiwatig ni Gng. Arroyo ang personal niyang pamumulitika: Wala nga namang imposible, makakatakbo siyang kongresista sa Pampanga, at magiging punong ministro ng bansa. Sa pag-iwas sa mga kaso at parusa sa kanya, walang imposible para sa kanya.

Sabi ni LoreLIE este Lorelei Fajardo, pangalawang tagapagsalita ng presidente, “Panahon ito ng pagtanaw ng utang na loob (payback time) sa mga kaprobinsya” ng pangulo. Pwede iyan? Inaamin ang probinsyalismo sa midya? Nasasabi, halimbawa, na mabuti na rin lang na pinaunlad ni Marcos ang Ilocandia, kaysa wala man lang siyang pinaunlad. Puro palusot at pampalubag-loob, wala talaga sa mga pulitiko ang solusyon.

jorge meijide dibujo_6BR

(7) Mabuti na lang at may tulad ni Dr. Eleanor A. Jara ng Center for Health and Development! Sa liham niya sa patnugot, tinuligsa niya ang programa ng Department of Education na naglaan ng P400 Milyon sa 19 milyong pakete ng instant noodles na “naipamahagi” sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralang pang-elementarya.

Kinwestyon niya ang halagang pangnutrisyon ng mga instant noodles. Pakitang-tao lang daw ang programa ng gobyerno at pagkakataon para sa korupsyon. Ang kailangan, aniya, ay nakakabuhay na trabaho at akses sa batayang mga serbisyong panlipunan para sa mga Pinoy. Nanawagan siyang imbestigahan ng mga mambabatas ang isyu. Oo nga naman. Sino kaya ang namigay? Sina Sen. Kiko Pangilinan at Megastar Sharon Cuneta? Para makatikim naman ng masustansyang midnight snack nila ang mga bata?

(8) Ano ba iyan? Kung taga-Unibersidad ng Pilipinas ako, mahihiya ako sa sagot ng taga-UP na nanalo ng Ten Outstanding Students of the Philippines sa National Capital Region: “Gusto kong magsilbi sa ating Department of Foreign Affairs o pwedeng sa isang ahensya ng United Nations. Ang pangarap kong career ay maging embahador ng Pilipinas o opisyal ng UN.” Glamoroso at komportableng mga trabaho na kwestyonable ang pakinabang sa bayan. Ganyan na ba ang mahuhusay na estudyante ngayon sa bansa, sa NCR? At tagapangulo pa raw ng konseho ng mag-aaral ng kolehiyo niya!

Mabuti pa ang taga-Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas: “Gusto kong magkaroon ng karanasan sa pagtatrabaho sa mga [non-government organizations] at kilusang kooperatiba kung saan pwede akong makakuha at makapagbahagi ng kakayahan… ko sa gawaing pagpapaunlad ng komunidad. Kailangan ko ring paunlarin ang sarili ko bilang mahusay na mananaliksik, organisador sa komunidad, tagapag-ugnay ng mga treyning at tagapagsalita para ituloy ang kagustuhan kong maglingkod, mamuno at magbago ng mga buhay ng mga tao gayundin ang layunin kong tumulong sa kooperatiba at komunidad sa mga paraang simple pero epektibo.” Panalo, hindi ba?

(9) In fairness, magaganda ang kantang napili ni Billy Crawford na i-revive sa bagong album niya, pa-egoy. Kinaya kaya niyang ibirit ang “One Last Cry” ni Brian McKnight?

26 Mayo 2009

Lord_love_a_Lefty

Yes! Dalawang taon na ang blog na ito. Salamat sa lahat ng mambabasa, lahat ng nagkokomento at lahat ng nagbibigay ng pagkakataon para makapag-isip at makapagsulat dito! (Galing ang mga patok na larawan sa ibaba kay Nansan. Maraming maraming salamat! Sa uulitin! Hehe.)

Dalawang Taon na!

Ngayong buwan, dalawang taon na ang blog na ito. Mayo 2007 ko ito binuo at nilagyan ng mga lumang sanaysay na isinulat ko simula Hunyo 2005 – para sa isang pamprobinsyang pahayagang pag-aari ng isang kaibigan, bilang raket. Bago nito, matagal na akong kinukumbinsi ng ilang kaibigan na mag-blog at i-blog ang mga isinusulat. Mayo 2007 lang ako nagpahikayat, salamat at may mapagpasensyang nagturo.

Ano naman ang nahita ko sa pagsunod sa mga payong kaibigan? Mambabasa? Disente ang stats ng blog na ito: Ayon sa WordPress, may mga buwang hindi bababa sa 250 ang tumitingin kada araw at may mga buwan ding hindi bababa sa 100, tulad ngayon. Mas madalas ang nauna. Nakakahikayat na ring magsulat, kahit pakiramdam ko’y napapadaan lang ang mga nagbabasa – o tumitingin – dahil may na-Google sila na nag-landing dito.

swan the bagets

Nakakatuwa ring siguro’y naiisip ng iba na may kabuluhan ang ilang entri. Isinama ang “Para kay Nanay Concepcion” sa Serve the People: Ang Kasaysayan ng Radikal na Kilusan sa Unibersidad ng Pilipinas, librong koleksyon tungkol sa radikal na kasaysayan sa UP. Binasa rin ito, sa presensya ni Nanay Concepcion, sa forum na inilunsad kaugnay ng ikalawang taon ng pagdukot kina Karen at Sherlyn. Ewan ko ba, kinilabutan ako noong binabasa. 

Noong pagkalaya ni Donato Continente, bilanggong pulitikal simula noong rehimeng Aquino, dumalo siya sa isang mobilisasyon at binasa niya ang isang “tula” na ang totoo’y bahagi ng entring “Magkano ang Buhay ng Aktibista?” na sinipi ko kay June Jordan, maka-Kaliwang manunulat. Sabi ng isang kaibigan, naisama rin ang entri sa literary folio ng Kabataang Makabayan, lihim na organisasyong rebolusyunaryo. Ewan ko kung paano.

May humingi ng permiso ko, at pinayagan ko naman, na ilathala ang isang entri sa isang librong pangkolehiyo. Wala akong balita kung nalathala nga. Binibigyan naman ng Pinoy Weekly ng dangal ang mga isinulat ko sa paglalathala sa publikasyon nila simula sa “Ratings, o Kahirapan at Pananagutan.” Sinunod ko ang ortograpiya nila – “puwersa” hindi “pwersa,” “eleksiyon” hindi “eleksyon” – pero hindi na ngayon, balik na ako sa dati.

Super_Gee_photo

Dahil disente naman ang stats, mas nakakapagpasaya sa akin kapag binubuksan ang blog na ito ang mga bagong komento. Kahit anong komento! May mga regular nang nagkokomento – kilala na ninyo ang mga sarili ninyo – at nagpapasalamat ako sa kanila. Tumutulong silang patalasin pa ang mga ideyang nailahad at nagbibigay sila ng impormasyon, bagong papaksain at katiyakang kahit paano’y may mga nagbabasa naman pala rito.

Sa ilang rali, may lumalapit sa akin at nagsasabing, “Huy, naiyak ako sa isang isinulat mo” – ang isa, halimbawa, sa “Ilang Pariwarang Punto Tungkol kay Sir Nic.” Biro ko naman, “Your tears are good, but I need comment.” Sana magkomento sila. May nagsabi pa ngang “tearjerker” daw ang ibang entri ko, pero bihira na ngayon akong makapagsulat ng ganoon. Nakakatuwang may nakakapansin, naaantig kahit paano, at sana’y nahihikayat din.

Pero maraming kaibigan na rin ang nagsabing “nakaka-intimidate” magkomento sa blog na ito. Mahaba raw ang mga entri, malalim ang Tagalog, kung sinu-sino ang sinisipi, at hinahagod ko raw ang kung anu-ano sa pagsusuri. Hindi ako sang-ayon na malalim ang Filipino ko, bagamat totoong hindi ko mapangibabawan ang ibang nasabi – na malinaw na kahinaan sa isang blog, lalo na sa panahon ng tinatawag ng mga ekspertong “micro-blogging.”

Coke Ad Gloria Romero

“Kapiraso” naman talaga ang pangako ng blog na ito na hindi ko nasusunod. Siguro, takot akong masabihang nagbubulalas lang ng mga paniniwala ng Kaliwa o kaya ng emosyon na walang kabuluhan sa iba – akusasyong laging banta sa mga blogger na maka-Kaliwa. Kaya sinisikap kong magsuri ng mga datos nang masinsin at kongkreto sa abot ng makakaya. Syempre, ang matalas ay simple, at kulang pa naman talaga ako sa pareho.

Anu’t anuman, nakakataba ng puso ang sinasabi ng ilang kaibigan na lagi nilang binabasa ang blog na ito kapag nagi-Internet. Kina-copy-paste daw ng isa sa Word ang mga entri para basahin sa bahay pagkatapos, at ipini-print naman daw ng isa para basahin at ipabasa sa iba – ang mga may katuturan siguro. Lalo na syempre ang alok ng isang kaibigang propesor at ng isa pa na ilathalang libro ang mga entri rito, para raw mabasa ng iba.   

Dahil sa blog na ito, marami akong hindi kakilala na nakilala at nakapalitan ng ideya kahit paano. Bagamat “kritika” ang laman nito, masaya akong nakapaglatag ito ng tulay ko sa iba, kasabay ng pagsunog sana ng tulay tungo sa mga kalaban ng pagbabago. Sabi nga ni Eduardo Galeano, manunulat na Uruguayano, “Nagsusulat tayo dahil sa pangangailangang umugnay (communicate) at makipag-ugnayan (commune) sa iba, para tuligsain ang mga nagbibigay ng sakit at ibahagi ang mga nagbibigay ng saya.”

Bobocop Film

WALA PA RING TENURE

Wala pa ring tenure si Prop. Sarah Raymundo ng Departamento ng Sosyolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas–Diliman. Masamang balita. Pero positibo na ring nasasabi ito ngayon – lalo na kung iisipin kung gaano kabilis gustong tapusin ang pagtuturo niya. Hindi ba’t sinabihan na siyang huwag magturo noong Nobyembre 2008? Salamat sa tatag niya at sa sama-samang paglaban, umabot siya ngayon.

Bakit kasi ayaw pa siyang i-tenure? Gayung, maihahabol, ayaw namang dinggin ng mga ayaw siyang bigyan ng tenure ang mga datos niya – kontra sa mga datos nila – hinggil sa mga akusasyon sa kanya? Dahil kailangan nilang mas magbatay sa kanilang karanasan at kaalaman? Na ang mga makabayang guro tulad ni Prop. Raymundo ay di nakukuntento sa pagsasapraktika ng mapagpalayang edukasyon sa klasrum, kundi direktang nagrerekluta ng mga estudyante sa New People’s Army? Sa maraming karanasan, ang mga estudyante ang nagraradikalisa sa mga guro. At sa lahat ng karanasan, ang pakikipamuhay sa mga magsasaka at manggagawa – at maging pagsapi sa NPA – ay pinag-iisipang desisyong personal, mahirap at madali rin, hindi pwedeng isisi sa iba. Pero wala silang pakialam. Ang “karanasan” at “kaalaman” nila ang mahalaga, hindi ang aktwal na mga datos.

At para nilang sinabing hindi karapat-dapat sa dakilang Departamento at Unibersidad nila ang mga gurong makabayan. Na ang mga eklektiko sa teorya at repormista sa pulitika lang ang karapat-dapat magturo. Para nilang sinabing ang UP ay para lamang kina Alex Magno, Winnie Monsod at Randy David – kilalang mga propesor sa UP at kinatawan ng tampok na mga tendensiya rito. Dahil hindi sila nagrerekluta sa NPA? Sa Development Bank of the Philippines, Meralco at Akbayan siguro? Iyun ang implikasyon ng hindi nila pagbatay sa datos sa kasong ito, at pagbatay sa “karanasan” at “kaalaman” lang nila.

High Blood film by Chiquito

Kaya nga bahagi ng pampulitikang panunupil ang hindi pag-tenure kay Prop. Raymundo. Dahil hindi nakabatay sa datos ang mga akusasyon at ang resultang desisyon ng Departamento, pag-uulit at reproduksyon lang ito ng pagkiling kontra sa Kaliwa. At ano ang edukasyong “liberal” na ipinagmamalaki ng UP kung hindi nito sinasaklaw ang mga tumutuligsa sa sistema? 

21 Mayo 2009

Basahin ang isinulat ni Prop. Edberto M. Villegas tungkol kay Ernesto “Che” Guevara, kilalang rebolusyunaryo.

Gayundin ang isinulat ni Prop. Sarah Raymundo tungkol sa bisa ng Marxismo sa kasalukuyang panahon.

Kilala ba ninyo si Taylor Swift? Iyung kumanta ng sikat ngayong “Love Story”? Marxista raw siya. Sana mapagawa ko iyan kay Maja Salvador o Angel Locsin. Hehe. 

Basahin ang isinulat ni Jessica Zafra at Angela Stuart-Santiago tungkol sa pagbubuwis ng gobyerno sa mga librong imported.

May mga tula ang makatang si Mark Angeles tungkol sa isang desaperacido (Jonas Burgos) at isang biktima ng pampulitikang pamamaslang (Rafael Markus Bangit). Mabuhay ang mga makatang makabayan!

hammer-Swastika

Ang kabaligtaran ang gustong gawin ni Sek. Gilbert Teodoro, Jr. ng Department of National Defense: ang durugin ang paglaban ng mga mamamayan ng pasismo. Lantad niyang inihahayag ang militaristang plano niya sa Pilipinas, kung mahahalal na pangulo.

Gilbert Teodoro para Pangulo

Nabwisit ako sa panonood ng laban nina Manny Pacquiao at Ricky Hatton noong Mayo 3. Bukod sa maraming pulitiko sa labas ng ring, marami ring pulitiko sa labas ng programa. Tinutukoy ko ang mga pang-eleksyong patalastas ng mga opisyal ng gobyerno na nagpapanggap na tungkol sa mga programa at adbokasiya nila.

Partikular na nakakabwisit ang kay Gilbert Teodoro, kalihim ng Department of National Defense at natitsismis na tatakbong presidente sa eleksyon sa 2010. Galing na nga siya sa mayamang angkan ng mga Cojuangco, lantad pa niyang ginagamit ang pondo ng gobyerno para sa patalastas niyang pang-eleksyon. Kapal ng mukha.

Pero mukhang araw talaga iyon ng opensang pampropaganda ni Teodoro. Siya rin ang nasa pabalat noon ng Starweek, panlinggong magasin ng Philippine Star – na ayon sa isang entri ni Kenneth Guda ay pwedeng tawaging “Palparan “Star” dahil sa mapagpanggap pero malinaw na pagtatanggol nito sa berdugong si Hen. Jovito Palparan.

MILITARISTA

Sa artikulong “Defense Secretary Gilbert Teodoro: Setting his Sights on the Palace,” tinalakay ni James C. Mananghaya ang nasa pabalat ng magasin. Inilatag niya ang mga patakarang gustong ipatupad ni Teodoro, ang nakaraan at pagkatao nito, at ang kakayahan nitong tumakbo at manalo bilang pangulo sa darating na eleksyon.

Ganito ang panimula ni Mananghaya: “Nahaharap sa maraming klase ng problema – mula sa kapayapaan at kaayusan hanggang sa pandaigdigang krisis pampinansya hanggang sa isang nagbabantang pandemiko (pandemic) – tiyak na haharap sa gabundok na mga hamon ang susunod na pangulo ng Pilipinas.”

Sa sunod na talata, biglang partikular: “Itinakda rin ng gobyerno ang 2010 bilang target na deadline para gapiin ang deka-dekada nang insurhensyang Komunista, ang banta ng terorismo ng Abu Sayyaf, at kamtin ang makatarungan at tumatagal na kapayapaan sa Mindanao.” Pasakalye ito para ipakilala ang magandang “rekord” ni Teodoro.

Adam SandlerBob Dylan

Blasphemy: Separated at birth?

Ang galing ni Mananghaya, hindi ba? Tatlo ang posibilidad: (1) May problema siya sa lohikal na paghahanay ng mga punto, (2) napwersa siyang isulat ang artikulo batay sa kakarampot na pananaliksik, o (3) gusto talaga niyang ipahiwatig ang militaristang paniniwala na ang paggapi sa mga rebelde ang pinakamahalaga at susing problema ng bansa.

Sabay pasok ang pananalitang “matalino” ni Teodoro: “Sa tingin ko ang mas malaking problema, ang leksyong natutunan, ay ang aspekto ng pagmamantine (hold aspect). Ipagpalagay nang nakapagnyutralisa tayo, paano natin hahadlangan ang mga bantang ito, paano natin sila pipigilang maulit, at konsolidahin sa wakas ang bagong bawing mga erya?” Syempre, tinutukoy niya ang pagharap sa New People’s Army at Moro Islamic Liberation Front – na bara-bara niyang ihinanay sa Abu Sayyaf.

Sinagot ni Teodoro ang tanong niya: “Kailangan natin ng pagpaparami ng pwersa at ng muling pagsasaayos at muling pag-aaral sa ating mga alituntunin at estratehiya sa operasyon natin sa erya. Mayroon tayong kakayahang ipagtanggol ang mga komunidad at umookupa na tayo ng mga tiyak na erya. Gayunman, sa mas mahalaga at mas tiyak na mga larangang pang-operasyon, o sa mga usaping tiyak ang target, kulang ang kakayahan natin.”

Sabi pa niya, kailangang magparami ng mga pulis para sila na ang humarap sa mga usaping internal sa bansa, at para makatutok ang militar sa mga usaping eksternal. Sa mga salita ni Mananghaya, dapat na kaalinsabay nito ang “mga proyektong pangkaunlaran” na “hindi magiging epektibo kung walang matatag na hakbangin ng pagharap sa armadong aspekto ng mga grupong rebelde at terorista.”

Natutuwa siya na nagtulak ang sangay-ehekutibo at tumugon nang positibo ang sangay-lehislatibo na magkaroon ng “dagdag na tatlong batalyong infantry” bukod pa sa “pagrerekluta ng tatlo pang ibang batalyon, para punuan ang mga yunit.” Dapat daw na magpatuloy ang pagpaparaming ito. “Sa tingin ko, kailangan natin ng hindi bababa sa 12.” Ito na ba ang bagong hanapbuhay na hinihintay ng mga walang trabaho sa bansa?

Sa madaling salita, militarismo at militarisasyon ang programa para sa bansa ni Teodoro. At komportable lang siyang talakayin ito nang gamit ang teknokratikong wika o jargon ng militar – pinapanatag ang mga nasa gitna at nakatataas na uri na may kung anong lohika at katwiran sa likod mga hakbangin ng militar.

new_yorker_cartoon_1000

Pero hindi rebelyon ang ugat ng kahirapan ng mga mamamayan. Baligtad: Kahirapan ang ugat ng rebelyon ng mga mamamayan. Kailangan pa bang i-memorize iyan? Kailangan.

MATALINO, MAPAGBIGAY

Kitang-kita ang bakas ng diktador na si Marcos sa rekord ni Teodoro: Kabataang Barangay, pinapasok ni dating Sen. Edgardo Angara na pangulo noon ng Unibersidad ng Pilipinas, tatay sa Social Security System, nanay sa Batasang Pambansa, nagtrabaho sa law firm ni Estelito Mendoza.

Pero hindi binanggit si Marcos sa artikulo. Nagpokus lang ito sa “talino” ni Teodoro: nagtapos ng abogasya sa UP, nanguna sa bar examinations, nag-aral sa Harvard Law School, tinanggap sa State Bar of New York.

Bakit siya tatakbong pangulo? Sabi ng misis niya, ni Rep. Nikki Prieto-Teodoro ng Tarlac, “Ang totoo, hindi isang kagustuhan ang pagkapangulo. Paraan ito para paglingkuran ang sambayanan, dahil napakaswerte namin at ang paraan para maibalik (give back) ito ay ang tulungan ang mga kapus-palad… Ito ang paraan namin ng pagsasabi ng ‘Salamat’ dahi kaunti lang ang pakinabang namin sa lahat ng sakit ng ulo na ito ng pagtakbong pangulo…”

Salamat sa pagtakbo mo, Sek. Teodoro! Hulog ka ng langit! Mabuti naman at nagkainteres kang paglingkuran kaming mga hindi katulad mong sinwerte sa buhay! Iyan din daw ang sabi nina Hen. Jovito Palparan at Komisyuner Virgilio Garcillano sa pagpasok sa gobyerno! UP, Harvard? Matalino ka? Kitang-kita sa mga dahilan mo ng pagtakbo!

Siguro, tatakbo talagang senador o bise presidente si Teodoro. Nagpapakitang-gilas lang. Samantala, ihinahatid niya ang linya ng rehimeng Arroyo sa iba’t ibang usapin sa hanay ng mga tumatakbong pangulo – dahil wala nga namang alam si Bise Presidente Noli de Castro. Siguro, napagtanto na rin ng mayamang angkang Cojuangco na para mapangalagaan ang interes nila bilang naghaharing-uri, kailangang magkaroon sa kanila ng militarista sa gobyerno – na mabuti ngang maging pangulo.

Gusto daw ng lahing ito na magpasalamat sa bayan? Bakit, hindi pa ba sila nasasapatan sa magagandang dulot ng pagpapasalamat nila sa bayan? Salamat na lang!

Beware of Dogma

Mr. Palengke vs. Mr. Sipag at Tiyaga

Magandang paghambingin ang huling patalastas nina Mar Roxas at Manny Villar. Kumbaga sa pananalita, piguratibo – o “figuratibo” siguro sa bokabularyo ni Prop. Roland Tolentino – ang kay Roxas: nakinig nang kaunti sa malungkot na kwento ng isang batang nagpepedikab, tapos kinuha na ang pagmamaneho sabay sabing “Lalaban tayo.” Literal naman ang kay Villar: mga kwento ng mga OFW na nagpapatotoong nakauwi sila dahil sa personal na pera ni Villar, sabay pasok si Villar para sabihing hindi niya kasi kayang minamaltrato ang mga nagsasakripisyo para mabuhay.

Nagdudulot ng inspirasyon ang kay Roxas, habang walang dating ang kay Villar. Parang nagbibigay ng pag-asa si Roxas habang mayabang ang dating ni Villar. Hindi ko lang maintindihan kung bakit, gaya ng itinuro ng isang kaibigan, “2” ang numero ng pedikab na minaneho ni Roxas – masamang pangitain para sa mga kababayan nating mapamahiin.

Kung anuman, panalo sa round na ito ang kay Roxas – na masamang pangitain para sa pulitika ng bansa: Mas kapani-paniwala ang piguratibo, habang walang dating ang literal at kongkreto. Hindi lang kasi partikular at kongkreto ang problema – kundi ang sistema, na mas akma sa abstraktong mga drama ng mga oportunista.

Erap-FPJ

Sarbey sa pagkapangulo

May sarbey ang Filipino Voices, tinatanong ang mga tao kung sino ang iboboto sa eleksyong 2010. Mas makakatulong siguro ang nasabing website sa pagmumulat sa mga kapwa-Pinoy kung ang itatanong ay ang mga kahilingan o demands ng mga mamamayan sa mga tumatakbong pangulo – na pwede pang maging pamantayan sa pagpili ng iboboto sa mismong eleksyon.

Kung ako ang tatanungin, gusto ko ng pangulong magtutulak na litisin sa korte ang pinakamatitinding paglabag ng rehimeng Arroyo sa karapatang pantao ng mga mamamayan – tampok ang mga nasa likod ng pampulitikang pamamaslang, ng mga pagdukot, at ng pagmasaker ng mga nagwewelgang manggagawang bukid sa Hacienda Luisita noong 2004. Mawawalan na ng immunity sa paghahabla si Gloria! Isulong natin ang hustisya!

13 Mayo 2009

uniformi1

Hindi lang si Daniel Smith ang hinatulan ng Court of Appeals sa pagbaba nito ng desisyon kaugnay ng kontrobersyal na kasong gahasa sa Subic. Hinatulan din nito si “Nicole,” at lalo’t higit ang kababaihang Pilipino.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 151 other followers