Gilas ni Gelacio

Noong ikalawang hati ng dekada 90 pataas, maraming estudyanteng aktibista ang naakit magbasa ng mga sanaysay ni Gelacio Y. Guillermo, kasama ang mga naisulat niya sa nom de plume na nom de guerre din na Kris Montañez. Mga aktibistang mahilig, bukod sa pambansang kalagayan at rebolusyon, sa panitikan at kultura – sa panunuring panlipunan din,…

Magno Loko

Nitong dulo ng Hulyo, ginamitan ng veto ni Pang. Rodrigo Duterte ang panukalang batas laban sa endo, isa sa pinakamasahol na anyo ng kontraktwalisasyon. Sa totoo lang, malabnaw ang tinaguriang Security of Tenure Bill, hindi talaga tatapos sa kontraktwalisasyon. Pero sa pagbasura rito, tuluyang pinatay ni Duterte ang napakaliit nang posibilidad na tototohanin niya ang…

Agos ng Dugo sa Negros

Dumadanak ng dugo ngayon sa Negros – ang isla sa Kabisayaan na hugis-bota, kilala dahil sa mga hacienda ng tubo para sa produksyon ng asukal, at isa sa pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. Sa panahong isinusulat ito, 16 na sibilyan na ang pinatay sa loob ng mahigit isang linggo. Simula nang pirmahan noong Nobyembre 2018…

Bangon sa Pagkakabusabos

Rebyu ng Dante C. Simbulan, When the Rains Come, Will Not the Grass Grow Again? The Socialist Movement in the Philippines: 1920-1960. Quezon City: Pantas Publishing & Printing Inc., 2018. Ayon kay Dante C. Simbulan sa bungad ng librong ito, may dalawang pagtingin sa dahilan at tunguhin ng kilusang sosyalista sa Pilipinas – at sa…

Red Flag vs the Redtag

The petition “Filipino communities raise concern about candidate for a Southeast Asian studies job at Berkeley,” which was able to gather 467 signatories from March 26 to May 31 this year, has become highly controversial among Filipino activists, writers, professors and academics in the Philippines and the US. It has so far provoked four articles…

Laban Maoj

Noon pa man, kilala na ng maraming kasabayang kabataang aktibista si Marklen Maojo Maga. Ikalawang hati ng dekada 90, naging aktibista siya sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, miyembro ng Panday Pira, League of Filipino Students o LFS at Anakbayan, at may reputasyong mahusay na organisador. Ang hirap banggitin ng pangalan niya nang walang paliwanag, bagamat…

Tato on My Mind

Nitong Marso 10 ang ika-100 kaarawan ni Renato Constantino — progresibo at makabayang historyador at kritikong panlipunan, at awtor ng maraming mahalagang sanaysay at libro. Bilang paggunita, maraming aktibista ang nag-post, kalakhan sa Facebook, tungkol sa kanyang mga sulatin at sa papel ng mga ito sa kanilang pagkamulat at paninindigan. Kapag sinabing kaisipang makabayan at…

Suriin ang Halalang 2019

(1) Marami na ang naglitanya ng mga dahilan kung bakit hindi kapani-paniwala, bagkus kaduda-duda at maanomalya, ang resulta ng eleksyong 2019 – lalo na sa Senado at party-list. Nakatago mula sa independyenteng pagsusuri ang naging bilangan sa pangalawang automated o de-kompyuter na eleksyon sa bansa. Malinaw ang gustong palabasing mensahe: napakapopular ni Pang. Rodrigo Duterte,…

Marcos sa Negros

Sa “Challenges for Cultural Studies Under the Rule of Global War,” sanaysay na nalathala noong 2004, tumanggi si Neferti Xina M. Tadiar, kritikong pangkultura, na magbigay ng prediksyon tungkol sa hinaharap. Aniya, hindi makakatulong ang paglingon sa nakaraan para maunawaan ang hinaharap dahil ang huli ay hindi bunga ng “abstraktong lohika na ang mga tendensya…

Makabayang Sipat sa Makabayan Slate

Noong Marso 3, inanunsyo ng Koalisyong Makabayan ang siyam na kandidatong senador na ineendorso nito. Nangunguna syempre ang kandidato nitong si Neri Colmenares, aktibistang abogado at mambabatas sa mahabang panahon. Kasama rin ang mga kandidato ng Liberal Party na nakilala na dahil sa matapang at mahusay na pagtuligsa sa rehimen ni Rodrigo Duterte: sina Chel…