Para kay Vivian Yuchengco

vyuchengco.gifNatatandaan kita, hindi ko man matandaan ang tamang spelling ng pangalan mo. Dati kang opisyal ng Philippine Stock Exchange noong 2000 at 2001 – noong pinapatalsik ng taumbayan si dating Pang. Joseph Estrada sa pagka-pangulo. Natutuwa ako sa iyo noon, katulad siguro ng maraming nakakita sa mga tindig at aksyon mo. Kaisa ka sa panawagan at pagkilos para pababain sa pwesto si Estrada. Kasama sa isang libro ng mga larawan ng kampanyang iyon ang mukha mo, na may headband na “Erap Resign!”

Kung babalikan ko ngayon, naiisip kong wala pa akong gaanong alam sa pulitika sa bansa noon. Nakikialam ako sa mga nangyayari sa bansa at kumikilos para patalsikin si Estrada, pero wala pa talaga akong muwang sa pulitika. Paano, bilib na bilib ako sa iyo – at sa ibang katulad mo – noon. Inunawa ko ang pagsama ng mga tulad mong kasapi ng naghaharing uri sa pagkilos para patalsikin si Estrada bilang patunay na ang mga anak ng naghaharing uri ay pwedeng maging kritikal at palaban. Pwede nga naman.

Pero hindi iyun dakila at makabayang pagtalima at paglilingkod sa interes ng bayan. Nakabatay iyun sa interes at pulitika ng mga paksyon ng mga naghaharing uri sa isang panahon. Ikaw, halimbawa, ay hindi nanawagan at kumilos para patalsikin si Estrada dahil sumusunod at naglilingkod ka sa bayan. Ginawa mo iyun dahil kaibigan mo si Jose Miguel “Mike” Arroyo – ang asawa ng bise-presidenteng direktang makikinabang sa pagpapatalsik kay Estrada. Alam mong makikinabang ka kapag napatalsik si Estrada.

Hindi ko na sana lalagyan ng kulay ang kritikal at palabang pagkilos mo noon laban kay Estrada. Pero pinatunayan ng mga huling pangyayari – ng tindig at kilos mo sa harap ng malaganap na panawagang patalsikin si Pang. Gloria Macapagal-Arroyo – na hindi dakila ni makabayan ang ginawa mong paglaban kay Estrada. Sa pagkampi at pagtatanggol mo kay Arroyo sa harap ng napakaraming kasalanan at krimen niya sa bayan, lumilinaw na kahit noong 2001, mapagsamantala ka at hindi makabayan.

Mahirap pala kapag katulad mong anak ng naghaharing uri ang nagsasabi ng ikabubuti ng bayan. Dahil madalas, ang pakahulugan ninyo sa makakabuti sa bayan ay iyung makakabuti sa inyo. At hindi lang makakabuti sa inyo sa pangkalahatan, kundi iyung makakabuti sa yaman at kapangyarihan ninyo – mga bagay na puntirya ng pagiging mapagsamantala ninyo. Ang totoo, ang pinapatunayan ng tindig at kilos mo noong 2001 at ngayon ay ito: Gusto mo lang talagang si Arroyo ang maging at manatiling pangulo.

Dahil paano mo sasabihing hindi nandaya sa eleksyon si Arroyo sa harap ng usapang “Hello Garci” at ng natataranta o tarantadong reaksyon dito ng gobyerno? Na hindi pahirap sa taumbayan si Arroyo sa harap ng paglobo ng utang panlabas at pambayad dito mula sa pambansang budget, at ng pagbagsak ng budget sa mga serbisyong panlipunan at paglaki ng mga bayaring hinuhuthot sa taumbayan? Na wala siyang pananagutan sa napakaraming bilang ng aktibistang pinapatay sa bansa ngayon?

Alam kong hindi malinis ang konsyensya mo sa mga bagay na ito. Alam kong matalino ka para malamang responsable si Arroyo sa mga krimeng ito. Pero hindi katotohanan o pagsulong ng bayan ang gusto mo, kundi yaman at kapangyarihan ninyo. Mangunguna ka pa raw sa pagpetisyon sa tagapag-ugnay ni Pope Benedict XVI sa Pilipinas para patahimikin ang mga nagpoprotestang obispo? Itutulak pa ninyo ang konserbatibong papa na patahimikin ang nakararaming inutil at imoral na obispo niya sa bansa?

Mga taong tulad mo ang nagtutulak sa aking maniwala na ang kailangan ng bayang ito ay rebolusyon. At kailangang agawin ng masa ang pag-aari ng mga naghaharing uri.

27 Oktubre 2005

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s