Gahasang Kano (1)

nicole-protest.jpgSa lipunan natin, dinaranas ng nakakaraming kababaihan ang kahirapan, pang-aapi at pagsasamantala na dinaranas din ng kalalakihan. Sa kalakhan, nagmumula ito sa paghahari ng mga makapangyarihang bansa sa Pilipinas, pangunahin ang US, at ng mayayaman at makapangyarihang tao sa lipunan o iyung mga naghaharing uri. Pero bilang kababaihan, may dagdag na pasanin silang dinadala: ang dominasyon ng kalalakihan. Sa bahay, trabaho, komunidad at maging sa simbahan – sa lahat ng ito, laging nasa mas mataas at mahalagang posisyon ang kalalakihan kaysa sa kababaihan.

Kaya hindi karaniwang krimen ang inaakusa ng Pilipinang 22-taong gulang at nakapagtapos ng kolehiyo sa anim na sundalong Amerikano na narito sa bansa para sa pagsasanay-militar sa ilalim ng Balikatan. Ang rape o panggagahasa sa kababaihan ay makabuluhang tingnan bilang isang krimen na umaatake at yumuyurak partikular sa kababaihan. Dinadanas nila ang krimeng ito bilang babae: na itinuturing na mahina kumpara sa lalake; na pangkusina at pangkama lamang; na Eba para sa mga Adan at hinugot lamang sa tadyang ng huli at nilikha para may makasama ang mga lalake.

Pero may mga partikular pang aspekto sa kaso ng panggagahasang ito. Una, ginahasa rin ang biktima bilang kabataan. Sa lipunan natin, mas tinitingnang kaakit-akit ang kabataang babae kaysa sa nakakatanda. Mas sekswal ang kanilang katawan, mas mabango at walang muwang. Malaganap at niyayakap ng lipunan natin ang ganitong pagtingin, kaya madaling nauso ang salitang “daisy” – na tawag sa mga babaeng daisy-sais, siyete, otso, at nuwebe na siyang nagugustuhan ng kalalakihan, lalo na iyung matatanda. Walang angal na sumalubong sa salitang ito, kahit kontra ito sa kababaihan.

Ikalawa, ginahasa rin siya bilang Pilipina. Sa buong mundo at sa ating lipunan, kinikilala natin ang Pilipina bilang magaling sa mga trabahong nagbibigay ng kalinga at saya: domestic helper, nurse, titser, singer at entertainer. Sa ganitong trabaho hinihikayat ang maraming kababaihan kapag magtatrabaho sa loob ng bansa, gayundin sa labas nito. Bihira silang itulak sa mga trabahong nangangailangan ng lakas katulad ng construction worker, sundalo at janitor. Sa tuluy-tuloy na paglabas ng mga Pilipinang overseas worker mula noong 1970s, nakilala ang Pilipina sa ganitong hubog sa buong mundo.

Ang ibig kong sabihin, may kinalaman ang mga pagtingin ng ating lipunan sa pagiging target sa panggagahasa at pandarahas ng mga babaeng kabataang Pilipino. Sa partikular na kasong ito, naghaharap ang mahina at malakas, sang-ayon sa pagtingin ng lipunan. Sa isang banda, nariyan ang kababayan nating kabataang Pilipina – bitbit ang lahat ng pagtingin ng lipunan na naghuhubog sa kanya bilang target ng panggagahasa at iba pang karahasan. Sa kabilang banda, nariyan ang anim na sundalong Amerikano – na larawan ng lakas at kapangyarihan hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo.

At may mga kalagayan na nagtulak na mangyari ang panggagahasang ito. Simula noong panahong narito sa bansa ang mga base-militar ng US, mahigit 30 kaso ng panggagahasa ang naisampa sa mga sundalong Amerikano. Alam nating sa paligid ng mga base-militar na ito naging masiglang negosyo ang prostitusyon. Ganito rin ang lagay sa ibang mahihirap na bansa. Ngayon, nananatili ang Mutual Defense Treaty of 1956, Visiting Forces Agreement o VFA at Mutual Logistics Support Agreement o MLSA. Lahat ito ay nagtitiyak ng pagsasanay-militar ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas.

Lahat ng ito ay naglalatag ng kalagayan para sa panggagahasa sa mga Pilipina. Ang masama, lahat ito ay hadlang din sa pagkamit ng katarungan sa mga kasong ito.

05 Disyembre 2005

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s