Masama, pero hindi ganito kasahol

rlambino.jpgIto, sa totoo, ang inasahan ko sa mga panukalang bubuuin at ihahapag ng Consultative Commission on Charter Change na binuo ni Pang. Gloria Macapagal-Arroyo. Inasahan kong masama ang ilalabas na panukala nito, pero hindi kasing-sahol ng inilabas na nga nito. Malinaw na ang komisyong ito ay kinabilangan ng mga bayaran ni Arroyo – na nagkaroon lang ng bahid ng kredibilidad dahil dating pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas at akademiko, si Jose V. Abueva, ang namuno rito. Paglipat sa sistemang parlamentaryo ang nais ni Abueva, pero malaking kaululan itong pinamunuan niya.

Sa midya, pinapa-ingay sa pagpalit ng konstitusyon ang paglipat mula sistemang presidensyal patungong sistemang parlamentaryo at pederal. Pero walang malaking pagbabago sa pulitika at ekonomiya ng bansa ang idudulot nito dahil hindi naman nito binabago ang maka-mayamang kalakaran ng pulitika sa bansa, iyung pinaghaharian ng baril, maton at pera (guns, goons and gold). Ang totoo, mas pahihigpitin ng ganitong paglipat ang kontrol ng isang malakas na partido sa gobyerno ng bansa, habang hinihikayat ang makitid na palakad-kaharian ng mga lokal na pulitiko sa mga probinsya.

Mapanlinlang ang ganitong makaisang-panig na pokus sa pagbabagong pampulitika sa panukalang konstitusyon. Mas matitindi ang mga panukalang pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Kung maalala, inanunsyo ni Arroyo ang pagpayag sa pagpalit sa konstitusyon noong Hulyo 8 – araw ng pagtalikod sa kanya ng mga dating alyado. Ito ay walang iba kundi malinaw na pagpapakita sa gobyerno ng US na ang kampo ni Arroyo ang dapat suportahan: Na mas handang magbigay ng mas malaking pakinabang sa gobyerno ng US ang kampo ni Arroyo kaysa sa mga paksyon ng naghaharing uri na kalaban nito.

Hindi makabayan at lalong hindi maka-masa ang umiiral na Konstitusyon ng 1987. Pero pagpapasahol nito ang mungkahi ng nasabing komisyon. Panukalang alisin ang hadlang sa mga korporasyong 100% pag-aari ng mga dayuhan para gumamit sa likas na yaman ng bansa katuwang ang estado; mag-ari ng mga lupaing industriyal, komersyal at residensyal, at mag-ari ng mga serbisyo publiko katulad ng tubig at kuryente. Panukala ring payagang magmay-ari ng mga paaralan sa bansa ang mga korporasyong 40% pag-aari ng mga dayuhan. Bukas din ito sa dayuhang pag-aari sa masmidya at advertising.

Nakaamba ding tanggalin ang probisyon sa Konstitusyon ng 1987 na nagtatakdang para makapagpasok ng mga dayuhang sundalo at armas sa bansa, kailangan ang pagsang-ayon ng katapat sa mga bansang ito ng Senado ng Pilipinas. Maaari ring tanggalin ang pagbabawal sa konstitusyon ng pagpasok ng mga armas nukleyar sa bansa. Nakalagay ding gagarantiyahan ng panukalang konstitusyon ang “responsableng paggamit” sa mga kalayaang sibil katulad ng pagra-rali at pagpapahayag. Ang ganitong paglilimita ay walang iba kundi pagsasabatas sa pagsupil sa mga kritikal at lumalaban sa gobyerno.

Sa madaling salita, lalong isasang-ayon ang konstitusyon ng bansa sa mga gusto ng gobyerno ng US : sa neo-liberal na “globalisasyon” at sa tinatawag nitong “ gera laban sa terorismo”. Pero bukod sa gobyerno ng US , kinakabig din ng panukalang konstitusyon ang mga lokal na pulitiko. Ipinapabinbin nito ang pambansang halalan sa 2007 – ibig sabihin, magkakaroon ng libreng tatlong taon ang mga nakaupong pulitiko ngayon na karamihan ay sumusuporta kay Arroyo. Kinakabig din nito ang mga hukom sa Korte Suprema, sa panukalang paabutin ng 75 taong-gulang ang edad ng pagre-retiro nila.

Sa kadulu-duluhan, ang layunin ng panukalang pagpalit sa konstitusyon ng bansa ay panatilihin si Arroyo sa pwesto hanggang 2010 sa pamamagitan ng pagkabig sa gobyerno ng US, mga lokal na pulitiko at mga hukom ng Korte Suprema. Hahadlangan din nito ang mga tunggaliang kaakibat ng eleksyon sa bansa. Natatakot ang kampo ni Arroyo na itaob ng taumbayan sa halalan ang mga pulitikong bumaho sa paningin nila dahil sa pagkampi kay Arroyo. Ganito ka-walanghiya at anti-mamamayan ang pangulong ito: Sasalaulain ang konstitusyon ng bansa makatagal lamang sa pwesto.

20 Enero 2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s