K.R.

“… in which the henceforth manipulated viewer is offered gratifications in return for his or her consent to passivity.” – Fredric Jameson 

Dati, nagagamit sa usap-usapan ang “KR” para tukuyin si Ka Roger o si Gregorio Rosal na tagapagsalita ng Partido Komunista sa bansa. Nitong huli, nagkaroon ng katawa-tawang pagbabago: Tinukoy na rin ng “KR” si Keanna Reeves, kalahok at kampeon sa kakatapos na Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Taliwas sa madalas na seryosong pahayag ng nauna, nababanggit ang ikalawang KR sa pagpapatawa. Maling Ingles, maling sinabi, maling bigkas, kakengkuyan – diyan nakilala si Keanna sa palabas. At ngayon, panalo siya. Kulang-kulang kalahati ng botong text sa palabas ang nakopo niya. 

Dinaig niya sina John Prats, Bianca at Zanjoe. Negatibo sa huling dalawa ang tila pagkakaroon ng relasyon sa loob ng bahay gayung may karelasyon si Bianca sa labas nito, gayundin ang dating nilang panggitnang uri o elite. Higit pa rito, gayunman, hindi lumutang ang katangi-tangi sa personalidad nila. Si John Prats, bagamat nakilalang mabait na tao, may malasakit sa kapwa at pagmamahal sa pamilya, at magaling sa mga tungkulin ay hindi nakapanaig kay Keanna. Taliwas sa pagkapanalo ni Nene sa nakaraang taon, hindi husay sa mga tungkulin ang nagpaungos sa panalo ngayon.  

Nanalo si Keanna dahil sa mga katangian niya, sa ugnayan nito sa mga istiryutipong (stereotype) kagyat na ikinabit sa kanya, at sa kung ano ang kinatawan niya para sa manonood. Bago sumali sa palabas, nakilala si Keanna dahil nanggaya ng pangalan ng dayuhang artista, ni Keannu Reeves. Sa loob ng bahay, nakilala siya bilang kakatwang karaniwang tao. Noon, nakilala siyang nahuling nagsisinungaling sa Senado hinggil sa kanyang edad. Sa loob ng bahay, nakilala siyang tapat at totoo sa damdamin at sinasabi. Niloko siya ng manager niya noon, pero malalim pala ang alam niya sa buhay.  

Sa gitna ng mga “celebrity” na pana-panahong pumuputok ang galit sa mga banggaan, nanatiling kalmado, palabiro’t palatawa – bagamat matalas magsalita sa harapan, tulad ng isang beses kay Mitch – si Keanna. Sa gitna ng pagsisikap ng mga kasambahay na magmukhang malalim, marangal at maayos magsalita ng Ingles, nanatili siyang natural, maayos at pamali-maling magsalita ng Ingles. Kung tutuusin, kung ilulugar sa hirarkiya ng lipunan sa mga nasa bahay, nasa ilalim siya: dating prostitute at bold star, mahirap, wala gaanong pinag-aralan, at – sa rehiyunalismong malaganap sa bansa – Bisaya.  

Pero itinaas ng mga abang manonood sa pagkakataong ito ang naaba sa bahay. At hindi lang dahil katulad nila siya. Pinatampok lamang ng mga (negatibong) istiryutipong kagyat ikinabit kay Keanna ang mga (positibong) katangiang ipinakita niya. Sa tila mababang klase ng taong ito – tila “patapon” sa una – nakita ang bait, kalinga at puso ng mabuting tao. Sa taong itong marami nang pinagdaanang hirap at pakikibaka sa buhay nakita ang tapang at gaang sa pagdadala ng mga problema. Siya na umaming gumawa ng maraming maling pasya sa buhay ang nakitaan ang talas at dunong dito. 

Pero hindi umiiral ang mga nauna at mga ikalawa nang sabayan. Hinahabol siya ng nakalipas niya. Ang mga nauna ay dinanas niya noon at ngayon ay mga lumang kaluluwang lumulukob na lamang sa bagong pagkatao niya – na totoong napanday at sumulong mula sa luma. Hindi siya ibinoto ng mga manonood bilang pagsang-ayon lamang sa pagtalikod niya sa pagiging prostitute para sa mga anak niya. Ibinoto siya dahil sa mas malalalim na pagbabagong ipinakita niya sa pagkatao niya sa palabas. Kinatawan niya samakatwid ang pagpupunyagi sa pag-unlad at pagbabagong-buhay.   

Kaya naman ang boto kay Keanna ay boto laban kay Gloria. Taliwas kay Keanna, kinatawan ni Gloria ang pagtungo ng pag-asa sa pighati, ng posibilidad ng pagbabago sa katiyakan ng pagsahol, ng pagkakataon ng pagbabagong-buhay sa pagpapakasama. Ang panalo ni Keanna ay pagkondena sa pagdausdos ng Edsa 2 sa usapang “Hello Garci”, Proklamasyong 1017, anti-mamamayang Charter Change at iba pang pahirap at pambubusabos ni Gloria. Kung minumulto man ng rehimeng Estrada ang rehimeng Arroyo, iyan ay dahil sumahol ang kalagayan ng nakakarami sa ilalim ng gobyernong ito.   

Kakatwa ang pagkakatulad ng inisyal ng dalawang KR. Parehong nauunahan ng masamang istiryutipo, ang dalawa ay kinatawan ngayon ng dalawang larangang nagpapakilalang taguyod ng pagbabago at bukas sa paghusga ng mga Pilipino: ang reality shows na may botohang walang daya sa telebisyon at ang rebolusyon.

02 Abril 2006   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s