State of National Emergency

Praning. Baliw. Buhong. Ilan lamang ito sa mga salitang sumalubong sa Presidential Proclamation 1017 ni Pang. Gloria Macapagal-Arroyo na nagpailalim sa bansa sa “state of national emergency” noong Pebrero 24. Dahil sa deklarasyong ito, marami ang agad naniwalang wala na sa matinong pag-iisip si Arroyo at ang kanyang barkada. Ibinabalik sa gunita ang laging sinasabi noon patungkol sa mga pakana ni Marcos at Estrada bago bumagsak: Ang halimaw na nasusukol, nag-uulol. At ulol na ngang pinawalan ni Arroyo ang matinding panunupil sa mga kalaban niya sa pulitika.  

Itinuro at itinuring na dahilan ng proklamasyon ang sinasabing nabunyag na sabwatan sa pagitan ng ilang seksyon ng militar, o ng Armed Forces of the Philippines, at ng NPA o New People’s Army sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines. Layunin daw nito na ibagsak ang rehimen ni Arroyo at iluklok ang isang transisyong konseho. Paraan daw nito ang paglulunsad ng mga aksyong militar na kaalinsabay ng mga aksyon ng iba’t ibang grupong pampulitika sa bansa. Bago ang proklamasyon, maugong na ang mga pagkilos sa hanay ng militar para ilunsad ang isang kudetang kontra-Arroyo.  

Pansin ng marami ang kaibahan ng bantang kudeta ngayon sa mga katulad nito noon. Una, hayag na hayag itong pinag-uusapan ng iba’t ibang grupo, taliwas sa lihim na pag-uusap hinggil dito noon. Ikalawa, malakas ang pag-uudyok mula sa labas ng militar na sumali sa kudeta, taliwas sa pag-uudyok nito mula sa loob noon. Ikatlo, may paniwalang may matatag na suportang maaasahan ang kudeta ngayon, taliwas sa pagkamuhi rito ng mga tao noon. Gaya nga ng napansin ni Conrado de Quiros, ang mga nakakabatang sundalo ay naniniwalang sasama sa kanila iyung mismong mga namumuno sa kanila! 

Ang sanhi ng proklamasyong ito, samakatwid, ay walang iba kundi ang lalong pagdami, paglakas at pagtapang ng kilusan para sa pagpapatalsik kay Arroyo. Nadagdag sa hanay ng mga maralita, nasa panggitnang uri, taong- at lider-simbahan, pulitiko at mga negosyante ang ilang seksyon ng militar. Kung totoo ang mga tuklas ng rehimen, hindi lang handang mag-atras ng suporta o sumama sa mga kilos-protesta – sa mga lugar sa Kamaynilaan, halimbawa – ang mga taong-militar. Handa silang maglunsad ng aksyong militar – ibig sabihin, isugal ang buhay – para patalsikin si Arroyo sa nakaw na pwesto. 

Ang patagong pag-amin ng rehimen sa pagsulong ng kilusan para patalsikin si Arroyo ay pag-kumpirma nito na may matitibay na isyu at interes na nasa likod ng kilusan na hindi tinugunan, bagkus ay inatake at binaboy, nito. Dalawang klase ng tao na lamang ang hindi naniniwalang patunay ng pandaraya sa halalang 2004 ang usapang “Hello Garci” – iyung tanga at bayaran. Sa isang beses, sang-ayon si Prop. Winnie Monsod sa pahayag ni Sec. Mike Defensor na kahit ipagpalagay na nandaya si Arroyo sa Mindanao at ibigay sa kalaban ang lamang sa lugar ay panalo pa rin ito. Bulok ang budhi ng mga taong ito.  

Ibayong kalabisan lamang ang pandaraya sa nakaraang halalan – pampuno ng salop, wika nga sa pelikula ng yumaong kalaban ni Arroyo. Napakarami pa niyang atake sa buhay at kabuhayan ng karaniwang Pilipino, na pagpapasahol sa mga nagawa ng mga naunang pangulo ng bansa. Kahirapan, gutom, sakit at kamatayan ang epekto ng mga atakeng ito – mga pang-araw-araw na karanasan ng karaniwang Pilipino at hindi maaalis o mababago ng anumang pakulo, pakana o mahika sa estadistika ng rehimen. Sa ganitong mga tao, walang mawawala kung aasa, susugal o lalahok sa kudeta.  

Sa galit nila kay Arroyo, humahawak na rin ng armas sa NPA ang marami sa kanila.

04 Marso 2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s