2001-senate-impeachment-hearing.jpg

Ang hindi pagbubukas sa maalamat-na-ngayong ikalawang envelope sa paglilitis ng kasong impeachment laban kay dating Pang. Estrada ang naghudyat ng Edsa 2. Sunud-sunod ang darating pang “second envelope” ni Gloria Macapagal-Arroyo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s