Taktika ng Kabaligtaran: Ilang Halimbawa

Sintomas ng maigting na krisis pampulitika sa bansa ang palaging paggamit ngayon ng rehimeng Arroyo ng taktika ng kabaligtaran sa mga pahayag nito: Sa halip na sabihin ang totoo, sinasabi nito ang kabaligtaran ng totoo. Dati nang taktika ito ng mga rehimen at naghaharing uri sa bansa, pero mas nalalantad ito ngayon sa ilalim ni Pang. Arroyo. 

Unang halimbawa ang napapansin ng marami na pagkabuhay sa rehimeng Arroyo ng diktadurang inilarawan sa nobelang 1984 ni George Orwell. Tulad sa nobela, ang Department of Justice ay instrumento ng pagkakait ng katarungan sa mga kalaban ng rehimen at mga kasong makasasama rito. Ang kaso ng “Batasan 5” at mga taong militar na kontra-Arroyo ang halimbawa ng una at ang panggagahasa sa Subic ang sa ikalawa. Ang Department of Interior and Local Government ay hindi nagtataguyod ng interes ng mga lokal na gobyerno, at ni hindi ng sentral na gobyerno ng bansa, kundi ng makitid na paksyon ng naghaharing uri sa pagsusulong ng pagbabago ng Konstitusyong 1987.

Ikalawang halimbawa ang pagkakalat ng rehimen na umuunlad ang ekonomiya. Patunay daw nito ang paglakas ng piso kontra sa dolyar at pagpasok sa bansa ng pamumuhunan (investments) ng mga dayuhang korporasyon. Pero ang paglakas ng piso kontra dolyar ay itinulak sa isang banda ng pagbuhos ng padala (remittance) ng Overseas Filipino Workers o OFWs. At ang pamumuhunang pumapasok ay iyung tinatawag na portfolio investments na madaling iniaatras at binabawi ng mga korporasyon – hindi direktang pamumuhunang tumatagal at may ambag sa produksyon. Ang mga batayan ng sinasabing “pag-unlad” ay nagpapakita lamang na wala talagang pag-unlad sa bansa.

Ikatlong halimbawa, at mahigpit na kaugnay ng ikalawa, ay ang paniwalang nakabubuti sa taumbayan ang dayuhang pamumuhunan. Ang sinasabing pagsigabo ngayon ng dayuhang pamumuhunang portfolio, ayon sa rehimen, ay epekto ng pagpasa sa Expanded Value Added Tax (E-VAT). Nabibigyan tayo ng halimbawa kung paanong idinidikta at itinatakda ng mga korporasyong ito ang mga patakaran ng gobyernong lalong nagbabaon sa taumbayan sa kahirapan at nagkakait sa ating maranasan ang pag-alwan ng kabuhayan. Sila ang nagtutulak ng mababang sahod ng manggagawa, malaking badyet na pambayad-utang, kaunting serbisyong panlipunan at iba pa. 

Ikaapat na halimbawa ay nasa katagang “people’s initiative” para sa pagbabago ng Konstitusyon ng bansa. Hindi ito inisyatiba ng taumbayan at hindi ito maglilingkod sa taumbayan. Malaganap na ang kwento ng mga pinapirma na hindi pinaliwanagan, mga pirmang binili ng kaunting pera, sardinas o bigas, mga opisyal ng barangay na pinakilos ng DILG, at pagpapakana rito ni Ronaldo Puno. Ang rehimeng Arroyo lamang ang makikinabang dito. Mapapatagal ito sa pwesto: Kokontrolin ang itatayong parlamento. Mahahawi ang isasampang bagong kasong impeachment. Kakamkam si Arroyo ng mga kapangyarihan. Papatagalin ang mga kongresistang kalakhan ay kakampi ng rehimen. 

Marami pang halimbawang pwedeng ibigay. Mangyari, gusto ng rehimen na manaig ang napakakitid na interes nito sa interes ng nakakaraming sambayanan. Dahil dito, sinisikap nitong pahinain ang kritikal na kaisipan ng taumbayan o kabigin ito para ilusot o isalaksak ang makasariling plano at kagustuhan. Kaya gumagamit ito ng mga salita at kaisipang masarap marinig, mabasa at isipin – ng lahat. Mas gugustuhin nitong maging sinungaling o ipokrito kaysa harapang talikuran o wasakin ang mga salita at kaisipang batayan sa ideolohiya at propaganda ng paghahari nito. Dahil kabi-kabila ang tangka ng rehimen na lokohin ang taumbayan, kailangang maging mapagmatyag at kritikal ng huli.   

Laban sa taktika ng kabaligtaran sa propaganda ng rehimen, kailangang gamitin ng taumbayan ang isang taktika ng kabaligtaran sa kritikal na pagsusuri sa mga pahayag nito. Ikalimang halimbawa: pangulo ng Pilipinas si Gng. Gloria Macapagal-Arroyo.

09 Abril 2006   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s