hzinn.jpg

May makabuluhang aral para sa mga Pilipino — sa gitna ng mapanupil na rehimen ni Arroyo — ang progresibong intelektwal na Amerikanong si Howard Zinn.

Advertisements

2 thoughts on “

  1. In a recent blog article by jody dean–an astute american academic who is of the left–she laments that the right has seized even the very language of left discourse. and thus the left is left anxious as it loses the game to the other side. the same scenario is described by zizek in his plague of fantasies (1997) as he claims that the two major figures in politics (at least in academic discourse) are the fool and the knave. the knave is of the right and would even kill just so change never happens. the fool, in the so-called post-socialist condition, is the deconstructionist who knows very well how this system does not work but would not do anything to actually bring it down. Thus, conservatism and cynicism are the two dominant dispositions that academics or even citizens identify with. But so much for that late 90s’ bad bad news. While that may still apply to the academe, I venture that this sordid moment is soon to be over, if not over.
    Howard Zinn’s statement is closer to what we (the left) has become after that graceful fall. Thanks to the split for now we witness how those “pockets of resistance” that we joined as kids have consolidated an ever growing mass movement. Some people say that Zinn’s stakes are still utopian. We know better than that. Our dream is happening! Long live our battle cry!

  2. Salamat sa komento, Sarah. Kakatwa ito: Nakakakita tayo ng pagtutugma sa sinasabi ni Zinn sa kalagayan ng Pilipinas. Sa isang banda, sintomas ng mahinang Kaliwa ang sinabi ni Zinn — na humuhugot na sa matagalan, o pantaong, mga batayan ng pag-asang utopyano, o pag-asa para sa pagbabago. Ganoon talaga marahil kapag walang malinaw na mapagkakawingan ng gayong pag-asa na mas madaling masapul ng karaniwang tao, tulad ng mga isyung pang-ekonomiya o pampulitika, halimbawa.

    Pero nakakatawang kapag nabasa ito ng mga Pilipinong “nasa Kaliwa,” ang dating ay pagpapalalim ng mga batayan ng pag-asang utopyano o para sa pagbabago. Walang problema, basta palaging maiugat sa partikularidad ng bayan, uri, kasarian, at iba pang humuhubog sa pagkatao. Gamitin ang magagamit — hanggang mapatunayang ideolohikal ng susunod na mga pangyayari. Hehe.

    Siyempre, tama kang hindi utopyano sa ganitong pagtatagpo ang sinabi ni Zinn!

    Salamat sa komento! Napaisip ako!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s