cempeno.jpg

Si Nanay Concepcion Empeno (kaliwa) kasama si Nanay Erlinda Cadapan (kanan): Nananatiling matatag isang taon matapos dukutin ang kanilang mga anak. “Sa paglaban lamang tayo may pag-asa.” (Salamat kay Kenneth Guda para sa larawan)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: