fjameson.jpg

Halaw kay Fredric Jameson, Amerikanong marxistang intelektuwal, ang paggamit sa “ideolohiya” sa sanaysay sa ibaba. (Galing ang magandang larawan sa mercadonegro.cl.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s