monico-m-atienza.jpg

Kay Monico “Sir Nic” Atienza, guro ng bayan, pantas ng kilusang pambansa-demokratiko, dakilang tao at mahusay na rebolusyunaryo: Pinakamataas na pagpupugay! (Salamat sa Arkibong Bayan para sa larawan.)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: