Galing sa pelikulang War Games ni Matthew Broderick ang praktika ng war-driving, na isang bahagi ng mga tinatawag na “krimeng Wi-Fi.” Galing ang larawan sa videodetective.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s