Bulok, burgis at bobo: Ganito ang pag-aargumento ni G. Dean Jorge Bocobo (nasa larawan) sa kanyang pag-atake sa mga komento ni Prop. Luis V. Teodoro hinggil sa pagba-blog. (Galing ang larawan sa flicker.com.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s