Pag-asa ng Bayan

 

 

Huli ko mang nakita, natuwa ako sa mga larawang ito na ipinadala sa email ko:

 

 

 

 

Mga estudyante’t kabataang nagprotesta noong Hunyo 12 sa Embahada ng US. Araw iyon ng huwad na kalayaan, at iyon ang gusto nilang sabihin at iparinig. Sa ika-110 taong pagdiriwang, kailangan pa rin nilang ipaalala ang mensaheng ito.

 

Nagpakita sila ng militansiya, ng pagiging palaban, ng kawalang-takot, hindi man sila maraming-marami. “Gusto nilang pumunta sa US Embassy,” sabi ng opisyal ng pulisya, “kaya kinailangan namin silang harangan.” At hinarangan nga sila.

 

Mula sa tanaw ng kawalang-alam at kawalang-pakialam, ng pagkukumahog para mabuhay at pag-iilusyong masarap ang buhay – na ipinapataw at ipinang-aakit ng lipunan sa estudyante’t kabataang tulad nila – matayog ang mensahe nila.

 

Layon ng pandarahas na paatrasin sila, buwagin ang hanay nila, isantabi ang protesta nila. Pero hinahatak din sila nito mula sa matayog tungo sa kongkreto – kasing-kongkreto ng katawan. Magpoprotesta ka pa ba kung masasaktan ka pa?

 

Malinaw ang sagot nila. “Matayog” man ang ipinaglalaban nila, ginagagap na nila ito nang kongkreto: Hindi ba’t kawalan ng kalayaan ng bansa ang puno’t dulo ng krisis ngayon sa bigas, pagkain, langis, kuryente, edukasyon, at kung anu-ano?

 

Hindi sila magpapapigil sa dahas. Hindi nila sinusukuan ang bayang ito, nilaspag at binaliw man ng mga dayuhan at mga tauhan nito. Nananalig pa rin sila sa mga Pilipino – na hindi lang nagdurusa, kundi nagbabalikwas din kapag sagad na.

 

Sa kanila at mga tulad nila, sa pagdami nila, may pag-asa pa ang  bayang ito.

 

 

19 Hunyo 2008

Advertisements

2 thoughts on “Pag-asa ng Bayan

  1. SANG-AYON AKO SA SINASABI MO, TEO. NGUNIT KAILANGAN PA SIGURONG PALALIMIN ANG ANALISIS AT MAS ISAAYOS ANG PAG-OORGANISA. KALABAN NGA ANG U.S. NGUNIT MAYROON PANG IBA, BUKOD SA MGA PINOY NA UTAK-U.S. (MGA INGLESERO, PATI NA SA HANAY NG TINATAWAG ANG SARILING “KALIWA”). ZAS

  2. Salamat po ulit sa komento, Prop. Salazar! Baka gusto ninyong pasadahan ang pagpapalalim ng analisis na tinutukoy ninyo. Sinu-sino pa po ang tinutukoy ninyong kalaban? Bukod, malamang, sa lokal na naghaharing mga uri?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s