Pag-asa ng Bayan

 

 

Huli ko mang nakita, natuwa ako sa mga larawang ito na ipinadala sa email ko:

 

 

 

 

Mga estudyante’t kabataang nagprotesta noong Hunyo 12 sa Embahada ng US. Araw iyon ng huwad na kalayaan, at iyon ang gusto nilang sabihin at iparinig. Sa ika-110 taong pagdiriwang, kailangan pa rin nilang ipaalala ang mensaheng ito.

 

Nagpakita sila ng militansiya, ng pagiging palaban, ng kawalang-takot, hindi man sila maraming-marami. “Gusto nilang pumunta sa US Embassy,” sabi ng opisyal ng pulisya, “kaya kinailangan namin silang harangan.” At hinarangan nga sila.

 

Mula sa tanaw ng kawalang-alam at kawalang-pakialam, ng pagkukumahog para mabuhay at pag-iilusyong masarap ang buhay – na ipinapataw at ipinang-aakit ng lipunan sa estudyante’t kabataang tulad nila – matayog ang mensahe nila.

 

Layon ng pandarahas na paatrasin sila, buwagin ang hanay nila, isantabi ang protesta nila. Pero hinahatak din sila nito mula sa matayog tungo sa kongkreto – kasing-kongkreto ng katawan. Magpoprotesta ka pa ba kung masasaktan ka pa?

 

Malinaw ang sagot nila. “Matayog” man ang ipinaglalaban nila, ginagagap na nila ito nang kongkreto: Hindi ba’t kawalan ng kalayaan ng bansa ang puno’t dulo ng krisis ngayon sa bigas, pagkain, langis, kuryente, edukasyon, at kung anu-ano?

 

Hindi sila magpapapigil sa dahas. Hindi nila sinusukuan ang bayang ito, nilaspag at binaliw man ng mga dayuhan at mga tauhan nito. Nananalig pa rin sila sa mga Pilipino – na hindi lang nagdurusa, kundi nagbabalikwas din kapag sagad na.

 

Sa kanila at mga tulad nila, sa pagdami nila, may pag-asa pa ang  bayang ito.

 

 

19 Hunyo 2008

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • ZEUS SALAZAR  On July 23, 2008 at 4:38 pm

    SANG-AYON AKO SA SINASABI MO, TEO. NGUNIT KAILANGAN PA SIGURONG PALALIMIN ANG ANALISIS AT MAS ISAAYOS ANG PAG-OORGANISA. KALABAN NGA ANG U.S. NGUNIT MAYROON PANG IBA, BUKOD SA MGA PINOY NA UTAK-U.S. (MGA INGLESERO, PATI NA SA HANAY NG TINATAWAG ANG SARILING “KALIWA”). ZAS

  • kapirasongkritika  On July 24, 2008 at 5:32 am

    Salamat po ulit sa komento, Prop. Salazar! Baka gusto ninyong pasadahan ang pagpapalalim ng analisis na tinutukoy ninyo. Sinu-sino pa po ang tinutukoy ninyong kalaban? Bukod, malamang, sa lokal na naghaharing mga uri?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: