Isang hadlang ang kasaysayang pop tungkol sa rebolusyon sa Rusya at Tsina sa pagtanaw ng mga mamamayan ngayon – na nahaharap sa napakatinding krisis ng sistema – sa rebolusyon, pagbago sa bulok na sistema, at pagtatayo ng sosyalismo. (Galing ang larawan sa koleksiyong online ni Stefan Landsberger.)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: