Rehimen Lampas 2010

 

Ang sigurado tayo, may inilulutong malaki ang rehimeng Arroyo. Wala nang ibang makabuluhang paliwanag sa mga ginawa nito sa nakaraang ilang linggo.

 

 

MOA sa MILF

 

Pangunahing tinutukoy ang pagtutulak nito ng isang memorandum of agreement (MOA) hinggil sa mga lupaing katutubo (ancestral domain) sa Mindanao kasama ang Moro Islamic Liberation Front (MILF) – armadong grupong lumalaban para sa paglaya at pagsasarili ng sambayanang Moro. Malinaw ang suri ng maraming taong nagbasa sa nasabing MOA: Pabor na pabor ito sa MILF. Pero pahabol ng mga taong kritikal dito: Marami ang nakalatag na balakid sa pagkakaapruba nito. Para kang nagbigay ng kendi sa paslit, kending nakakandado sa kaha-de-yero. 

 

Bakit pabor sa MILF ang MOA? Dahil isang hakbang ito pasulong tungo sa pagkakaroon ng nagsasariling estado – malayo pa rin naman sa gayong layunin, pero isa nang hakbang pasulong: Panimulang pagtatakda ito ng teritoryo at pagtatakda ng awtoridad, tipong gobyerno, na sasaklaw sa teritoryo. Anu-ano ang balakid sa pag-apruba rito? Ang maingay na pagtutol ng mga komunidad ng mga Kristiyano at ng mga panginoong maylupa – na lokal ding mga pulitiko – na napasama sa teritoryo. Bukod pa ang pagtutol mula sa gobyerno at ibang lugar.

 

Paano mo ipapaliwanag na – taliwas sa kontra-Moro at kontra-mamamayang katangian nito – itinulak ng rehimen ang isang kasunduang positibong tugon sa mithiin ng sambayanang Moro na lumaya sa mapang-api at mapanupil na estado ng Pilipinas? Na – tugma naman sa kontra-Moro at kontra-mamamayang katangian nito – itinulak ng rehimen ang gayong kasunduang sa totoo lang ay imposibleng maaprubahan, dahil sa samu’t saring balakid dito – na iniluwal din, sa isang banda, ng napakamalihim at napakabilis na proseso ng pagbuo rito?

 

 

 

Cha-Cha ni Gloria

 

Mabilis ang pagbulong ng ilan, gayundin ang pagsigaw ng iba: “Cha-Cha!”

 

Ang tunay na layunin ay hindi ang ibigay ang mithiin ng MILF at sambayanang Moro – sabi nga ng isang kanta ng bandang The Jerks, “Walang libreng kalayaan! Ito’y pinagbabayaran!” – kundi ang takamin pang lalo ang pagnanasa nitong magkaroon ng sariling estado. Kung kikilos ang MILF para igiit ang mithiing ito – at sa kasaysayan ay marahas ang pagkilos nito – magkakaroon na ng isang pwersang maggigiit ng pagbabago, na pwedeng makaimpluwensya sa iba. Para mapatahimik ito, dapat dumulo sa pagbago sa Konstitusyong 1987.

 

Mantakin mo, ninyo, nating lahat: Ang lumalaganap noong hinala ng ilan, kinumpirma mismo ni Gloria Macapagal-Arroyo, nitong nanawagan siya ng paglipat patungong pederal na porma ng gobyerno. Iyun pala ang gustong tumbukin ng retorika ng mga “super-rehiyon” sa ilang State of the Nation Address niya! May pag-aaral na pinagbabatayan ang taktika at panawagan ng rehimen na itulak ang pederalismo – at hindi ito pag-aaral tungkol sa pang-ekonomiyang bentahe nito sa mga mamamayan kung ikukumpara sa kasalukuyang kaayusan.

 

Malamang, sang-ayon sa pag-aaral ng rehimen, pinakamagandang batayan para maggiit ng Cha-cha ang paglipat sa pederal na sistema. Kahit si Sen. Aquilino “Nene” Pimentel, Jr., lider-oposisyon, nakabig nito. Pero marami pa bukod sa kanya ang pwedeng makabig at mapakilos. Dahil ilang beses itong nahirapang pagkaisahin ang bansa sa kabutihan ng Cha-Cha, pinili ng rehimen na buklurin, pagkaisahin ang mga uring naghahari sa bansa – na nakatanim sa kanya-kanyang kaharian sa sari-sariling probinsya – na watak-watakin ang republika.

 

Idagdag pa ang mga akademikong pabor sa pederalismo, na tatanga-tangang nagpapagamit kay Gloria – malawak-lawak na ang hanay ng pabor sa Cha-Cha.

 

Sa tingin ko, napaka-insensitibong
gawing imahen ng MILF ang demonyo.
Wala na bang ibang maisip ang kartunistang
si Rene Aranda ng Philippine Star?

 

Interes ni Gloria, ng US

 

Oo nga naman, muntik na naman nating makalimutan – sa gitna ng kapal-mukhang pangangampanya ng mga gustong tumakbong presidente at opisyal ng gobyerno – na pinakamainam sa interes ng rehimeng Arroyo na maghari ito lampas 2010. Na laging mulat ang rehimen sa pinakamabuti sa interes nito – at tuso at brutal ito sa pagsusulong ng sariling interes. Palalabasin nitong taimtim itong naniniwalang mesiyas ang sarili, tagapagligtas ng ekonomiya, handang maging di-popular para lang magawa ang itinuturing nitong tama para sa bansa.

 

Mas gugustuhin nitong magmukhang baliw sa pagsusulong ng ikabubuti ng maralita kaysa maging matapat sa pagsusulong ng sariling kapakanan. Ang totoo, natatakot ang mga miyembro ng pangkating Arroyo sa kahihinatnan nila pagkatapos ng nakaw na termino sa 2010. Kapag wala na sa pwesto ang pangkatin, pwede na itong papanagutin, gipitin, gantihan – at gilitan? – ng mga kalaban nito, kahit iyung nasa mga uring naghahari. Layunin nitong baguhin ang Konstitusyon para makatagal sa pwesto, kahit maging punong ministro si Gloria.

 

Dahil wala pa ang malaki at tuluy-tuloy na protestang masang magtutulak ditong bitawan ang rehimen, handa pa ang US na “tumulong” sa rehimen na itulak ang Cha-Cha. Tugma ang interes ng rehimen at ng US dito. Sa maksimum, kung matutuloy ang Cha-Cha, gusto ng US na tanggalin ang natitirang mga probisyon ng Konstitusyon na naglalagay ng kaunting hadlang sa todong “paggo-globalisa” ng ekonomiya, sa todong liberalisasyon, pribatisasyon at deregulasyon. Sa ganitong direksyon, itinulak na ng US na mag-Cha-Cha ang maraming bansa.

 

Sa minimum, sa paggamit ng MOA para itulak ang Cha-Cha, gusto ng US na pumuslit at magkaroon ng mas malaking papel sa Mindanao. Gusto nitong mas mahigpit na kontrolin ang likas na yaman sa lugar. Gusto rin nitong magpasok ng mas maraming tropa at kagamitang militar. Sabi nga ng maraming eksperto sa geo-politics, napaka-estratehiko ng Pilipinas, maging ang Mindanao, para sa anumang posibleng interbensyong militar ng US sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Panlinlang ang maamong itsura at kawanggawa ni Ambassador Kristie Kenney.

 

 

Tugon ng MILF?

 

Gaya ng inaasahan, ng rehimeng Arroyo una sa lahat, hindi napirmahan ang MOA. Naging sentro ito ng kontrobersya at puntirya ng batikos ng maraming panig ng lipunan. Tapos, pumutok ang gulo sa ilang probinsya sa Mindanao: ilang bayan ang sinunog, ninakawan ang mga bahay, pinagpapatay ang ilampung residente, at ilang bihag o pananggang tao ang kinuha. Nagkaroon ng pakikipaglaban sa militar at pambobomba. Ilang libong residente tuloy ang naitaboy sa kanilang mga tahanan, tumungong evacuation center ang marami.

 

Hindi inaamin o itinatanggi ni Eid Kabalu, tagapagsalita ng MILF – para aminin kaya kapag humupa na ang pagkondena? – kung sila nga ang nangubkob ng mga bayan. Aniya, inaalam pa ng pamunuan nila kung mga kumander nila ang lumusob, dahilan para tuligsain ang kawalan diumano ng kontrol ng pamunuan ng MILF sa mga lider nito “sa baba.” Pero MILF ang sinisi at sinisisi sa mga atake – ng rehimeng Arroyo sa pangunahin. “Deklarasyon ng digma” ang tawag ni Sek. Raul Gonzalez ng Department of Justice, halimbawa, sa nangyari.

 

Kung MILF nga ang gumawa ng mga paglusob, dapat itong matuto sa mga alituntunin ng NPA o New People’s Army, na katulad nitong grupong rebelde. Malinaw na binabawalan ng NPA ang mga miyembro nito na manakit o manlusob ng ordinaryong mga sibilyan – maliban na lang kung nagsusuplong sa militar, halimbawa, at sa gayo’y hindi na sibilyan lang. Dahil kung hindi, katulad ng nangyayari ngayon, aani ito ng batikos at pagkondena – gayundin ang mga mamamayang Moro, mulat na gustuhin man ng pamunuan ng MILF o hindi.

 

Kung MILF nga ang nanlusob, mahalagang idiing malaki ang pananagutan ng rehimeng Arroyo. Dapat inaral nito ang kasaysayan, mga prinsipyo at taktika ng pakikibaka ng sambayanang Moro, lalo na ng MILF – para malamang mahirap gaguhin, at hindi dapat ginago, ang MILF. Hindi kaila sa marami na batbat ng mararahas na aksyon ang kasaysayan ng paglaban ng mga Moro at ng MILF. Kung papaasahin mo rin lang ito sa wala, hindi ka na sana nagbigay ng pag-asa. May dugo ng inosenteng mga taga-Mindanao ang kamay ng rehimeng Arroyo.

 

 Si Edward W. Said, progresibong intelektwal na Palestino:
Kritikal sa imperyalismo at sa mga kapwa-Muslim

 

Batas Militar, Muli?

 

Ang nakakabahala, MILF man ang lumulusob o hindi, patuloy na rumaragasa ang mga pag-atake at labanan sa Mindanao. Pinapangambahan ding magkaroon ng pambobomba sa Kamaynilaan, bilang ganti ng mga Moro at pagpapalawig ng pakikidigma ng MILF. May mga nagsasabing inilalatag ang kalagayan para tanggapin ng publiko hindi lang ang Cha-Cha, kundi ang batas militar. Kung iisipin, grabeng ligalig nga naman ang kailangan para matanggap ng publiko ang Cha-Cha o batas militar, at ang pagtagal pa ng rehimeng Arroyo higit sa 2010.

 

May mga ispekulasyon kung pakana ng rehimen maging ang gulong nangyayari ngayon sa Mindanao – kung mulat nitong inudyukan ang MILF na magwala, o kung mga bayaran nito ang nanglulusob. Isang bagay na pangontra sa hinalang ito: May namatay nang mga sundalo, at kahit opisyal-militar, na masama para sa rehimen dahil, kung itinulak nito ang labanan, lalaganap ang galit sa hanay ng militar at mahihirapan itong magdeklara ng batas militar. Pero may isang bagay na nagpapatatag sa hinalang ito: Ang bantog na kasamaan ng rehimeng Arroyo.

 

Napakaganda ng kalagayan para muling sumulong ang kilusang patalsikin si Gloria. Malamang, hudyat ang huling mga pangyayari ng samu’t saring tangka ng rehimen na patagalin ang sarili sa kapangyarihan o protektahan ang sarili. Sa proseso, gagawa ito ng mga hakbanging grabeng kontra-mamamayan o ng iba’t ibang aksyong malalantad na katangahan paglaon. Nakaturol sa naturang kilusan ang hamong mabilis na paigtingin ang mga protesta at magtulungan para palawakin at ituluy-tuloy ang mga martsa sa lansangan laban sa rehimeng ito.

 

 

22 Agosto 2008 

 

Nitong nakaraang mga araw, nakatanggap ako sa e-mail ng listahan ng progresibong mga blog at website sa bansa, nakalagay ang kanilang ranggo sa Alexa.com, website na nagraranggo sa mga blog at website sa mundo batay sa kung anu-anong pamantayan. Hindi kasama sa tiningnan sa Alexa.com at iniranggo ang Kapirasong Kritika. Pero noong tiningnan ko ang ranggo ng blog na ito, natuwa akong malamang hindi naman pala ito nagpapahuli. Hehe. Salamat sa mga mambabasa! Sana’y magkomento kayo nang mas madalas!  

Pahabol: May ganitong sagutang nagaganap sa Uniffors.com. Hindi na ako nakapagpigil sa mga sinasabi doon. Maraming mapupulot na aral dito — kung gaano kalaganap at anu-ano ang maling mga pagtingin sa Marxismo at sosyalismo, halimbawa.

Advertisements

7 thoughts on “Rehimen Lampas 2010

  1. Aprub! Salamat nang marami, Rico Liwanag. Hehe. Parang pinaghalo ang pangalan mo. I bet, hindi si Rico J. Puno ang inspirasyon ng first name. Hehe.

  2. pagsama-samahin na lang kaya yang sina buencamino, mlq3, djb at kahit yang sina jonh nery at iba pa niyang ka-tropa sa inq. palibhasa napaka-limitado ng mundong gusto nilang baguhin. napakahambog kasi ng mga kolumnista at blogger na yan, akala nila sila na ang may monopolyo ng katotohanan kahit na sinasabi nila na they are fair and just and liberal. e hanggang dun lang naman sila.

  3. Salamat, Guiller. Kilala mo naman ako: Just burning bridges anywhere I can. Hehe. True: Buencamino, Quezon, Bocobo — akala mo nasa panahon pa rin tayo ng direktang pananakop ng mga Amerikano, pagpipyestahan ni Renato Constantino. Hehe. Nag-post ng bagong entri si Buencamino sa blog niya tungkol kay Joma. Baka nagpapapansin na talaga sa mga aktibista. Aba, views din sila! Hehe. Grabe ano? Talagang may naniniwala sa ganoong klase ng paniniwala. Hehe.

  4. Huy, sobra ka naman, Contras! Hehe. Porke ba kalbo at nakasalamin? Hehe. Baka mga makakita tayo ng picture na talagang magkamukha sila! Hehe. Salamat sa pagbisita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s