Patuloy sa pagmumulat sa bukod-tangi nitong patok na porma: Nagdiriwang ngayon ng ika-30 anibersaryo ang Ibon Foundation. Ikakatuwa man nila o hindi, isa ako sa mga naimulat nila sa mahabang panahong iyon. Sana, patuloy na mamayagpag ang Ibon, kaakibat ng paglaya ng sambayanang Pilipino. Tulad ng laging sinasabi sa mga kasama sa pakikibaka: Padayon, bok! (Mula sa dlsu.edu.ph ang imahen.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s