Kahit hindi ko alam kung saan kayo makakabili, sasabihin ko pa rin: Basahin ninyo ang librong ito! Walang sayang na pahina! Napakaganda ng Nickel and Dimed: On (not) getting by in America ni Barbara Ehrenreich. Sana’y may magmodang Ehrenreich sa Pilipinas para alamin at iulat ang kalagayan ng mga manggagawa sa mga engklabo ng paggawa sa bansa.