Kahit hindi ko alam kung saan kayo makakabili, sasabihin ko pa rin: Basahin ninyo ang librong ito! Walang sayang na pahina! Napakaganda ng Nickel and Dimed: On (not) getting by in America ni Barbara Ehrenreich. Sana’y may magmodang Ehrenreich sa Pilipinas para alamin at iulat ang kalagayan ng mga manggagawa sa mga engklabo ng paggawa sa bansa.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: