palestine_cuba_web

Sa pag-atake nitong huli ng Israel sa Gaza Strip, pamayanan ng mga Palestino, lalo nitong itinutulak ang mga Palestino na ipagpatuloy ang paglaban – kahit sa porma ng armadong pakikibaka. (Galing sa blog ni Richard Seymour ang kalakhan ng mga larawan sa ibaba.)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: