bertolt_brecht

Hindi siya ang lead singer ng Maroon Five, kundi si Bertolt Brecht, Marxistang Aleman. Aniya, “Pinakamahusay na mauunawaan ang unggoy mula sa tao.” Ano kaya ang pagtingin ng mga mamamayan ng hinaharap – na sana’y malaya – sa mga kontra-Kaliwang sulatin ngayon ni Patricio N. Abinales?

9 thoughts on “

  1. Mas maganda nga rito. Hehe. Kumpara sa ibang narinig ko. Sige, baguhin ko ang link sa pangalan mo na nasa Livejournal pa. Hehe. Popular ba ang blog na ito? Hindi naman. Hehe. Salamat!

  2. kailangan natin ng ‘critical mass’ maging sa blogging. may hegemony ang Manila blogosphere sa bloggin e. maraming kapital ang involved dyan kaya ang exposure ay nasa kanila parati.

  3. Ayos lang, culturalcritic, basta hindi tayo malihis sa main nating dapat gawin at ang gagawin natin dito ay dapat nag-aambag sa dapat nating gawin. Hehe. Pasensya na, medyo malabo. Mahirap ding karirin, kasi sila talaga ang dominante sa lipunan, kaya kahit dito. Ingat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s