Seks at Sosyalismo

Matagal nang may nagpadala sa akin – Hi JPC! – ng link ng rebyu ni Joel Rocamora sa libro ng kaibigan niyang si P. N. Abinales na Love, Sex and the Filipino Communist [2003]. Dahil tungkol ito sa “pag-ibig at pagtatalik” sa pinakamalaking pormasyon ng Kaliwa sa Pilipinas, naisip kong magandang tungkol dito ang maging entri ko para sa Valentine’s Day ngayong taon.

Pinuri syempre ni Rocamora ang libro ni Abinales. Para namang nirebyu ni Batman ang libro ni Robin tungkol kay Joker, dinagdagan pa ng sariling mga hirit. Tungkol ang libro ni Abinales sa mga alituntunin sa pagrerelasyon at pag-aasawa – tawagin na lang nating “Mga Alituntunin” – ng Communist Party of the Philippines. Syempre, tinuligsa niya ito. Syempre, nagdeliryo sa ligaya si Rocamora. Sa sobra-sobrang galak niya, na kitang-kita sa pagsisikap niyang magpatawa, marami tuloy siyang nasabing nakakapaglantad sa kanya.

Nagpilit namang maging balanse ni Rocamora. Pinuri niya ang pagkilala ng Kilusan sa karapatan ng kababaihan sa maraming larangan ng pagrerelasyon at pag-aasawa, sa aktwal: sa panliligaw, pagpili ng magiging karelasyon, pagpapasya sa pagpapamilya at pakikipagdiborsyo. Kakatwa nga lang na tahimik ang rebyu niya sa pagkilala ng Kilusan sa ganoon ding mga karapatan ng mga homosekswal. Kinilala rin niya ang positibong epekto sa Kilusan bilang organisasyon ng “Mga Alituntunin” nito, katambal ng iba pang hakbangin nito.

Pero kitang-kita ang ipinaghihimutok ni Rocamora – at ni Abinales din, malamang – sa “Mga Alituntunin”: na hinihikayat nito ang mga magkarelasyon sa Kilusan na huwag o iwasang mag-seks bago magpakasal. “Hinihikayat” ang salita dahil malinaw ditong hindi aksyong pandisiplina kundi “pagpuna at pangangaral” ang ibinibigay sa mga makakalabag. Pero malaking isyu ito para kay Rocamora. Para siyang kunsintidor na kabarkada na bumubulong ng “Ayos lang mag-seks” o mamboboso na bumubulong sa sarili ng “Seks, seks, seks!”

corazon

Dalawang bagay tungkol sa usaping ito ang hindi sapul ni Rocamora:

Una, na para sa mga miyembro ng Kilusan, buhay-at-kamatayan, ubos-lakas at puspusan na gawain ang pakikibaka. Hindi ito kasing-komportable ng buhay ni Rocamora na nasa opisina at pana-panahong naglalabas ng mga “analisis.” Pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos ito sa nakakarami para sa matagalan, masalimuot at sinusupil – pero maligaya rin – na pagkilos para sa pagbabago. Kaya mulat nilang pinaplano ang pagrerelasyon at pag-aasawa. Pero taliwas sa sinabi ni Rocamora, sa pangkalahatan – maliban siguro sa ilang di karaniwang sitwasyon – ay hindi tinatalakay ang buhay-seks ng mga miyembro.

Ikalawa, na dahil nakatanaw ang pagrerelasyon ng mga magkasintahan sa Kilusan sa pagtatayo ng rebolusyunaryong pamilya, kailangan munang palalimin ang pagkakakilanlan ng mga magkasintahan – mula sa kadalasang pagsisimula sa batayan ng atraksyong pisikal. Na, kadalasan, nakakagulo ang seks sa prosesong ito – bilang artipisyal na tagapagsara ng mga usapin, halimbawa, at lalo na kung hahantong sa pagbubuntis at biglaang pagpapakasal. Masalimuot din ito: Kailangan nilang kilalanin ang isa’t isa sa panahong kadalasan ay kinikilala rin nila ang sarili nila, at kumikilos para sa pagbabago.

Hindi niya naiintindihan ang una dahil hindi na siya naniniwala sa rebolusyon, o naniniwala siya sa tinatawag niyang “rebolusyon” na hindi rebolusyon. Mas angkop na tawagin ang pulitika ni Rocamora na isang repormismong mulat na kumukontra sa rebolusyunaryong Kilusan. Hindi niya naiintindihan ang ikalawa dahil hindi na siya naniniwala sa rebolusyunaryong pagrerelasyon at pagpapamilya. Lumalabas na burgis-liberal ang pananaw niya sa pagseseks – mas angkop sa mga kampus sa US kaysa sa mga kampo ng mga gerilya sa bansa.

mama1

Sa isa niyang sinabi, naghahalo ang pagpapatianod o pakikiuso sa burgis-liberal na pananaw sa pagtatalik at ang pa-machong pagpapakita na kaya rin niyang tapatan ang ibang lalake sa lipunang Amerikano: “Kung kumalat sa aming mga sirkulong pampulitika sa San Francisco na tumanggi akong sumiping sa girlfriend ko dahil hindi kami kasal, iisipin ng mga tao na may mali sa akin.” Kawawa naman si Rocamora, napwersang makipagsiping sa karelasyon niya! Magrarason na lang kasi, ipokrito pa. Tiyak na hindi ito ang tunay na dahilan.

Bukod sa sentral na mga puntong ito, napakaraming mali sa sanaysay ni Rocamora. Para masagot ang mga ito, nagtanong ako sa kaibigang itago na lang natin sa pangalang “Catherine.” Full-time siyang kumikilos sa Kilusan.

[1] Hindi naman tinitingnan ng Kilusan ang “pag-ibig at seks” na kaaway. Dahil nga mismo “makapangyarihang kaaway” ang “Estado,” kailangang maging maayos, hindi magulo, ang pag-iibigan at seks sa loob ng Kilusan. Kaya nga kailangan ng alituntunin.

[2] Bagamat binabaka ng Kilusan ang pyudal-patriyarkal na kagawian sa lipunan, patuloy pa ring binabaka nito ang ganyang kagawian sa loob nito. Kaya tulad ng sabi ng feministang si Sylvia Estrada-Claudio, tiyak na may papel ang “patriyarkal na mga praktika at aktitud” sa “mga paglabag sa karapatang pantao” na naganap sa Kilusan. Pero hindi laging nagdudulot ang una ng ikalawa. Higit sa “mga praktika at aktitud” na ito ang sanhi ng mga naganap – at hindi ito “dumadami.”

[3] Maling maliitin ang praktika, maging sa pagrerelasyon, ng matagumpay na rebolusyong Tsino kung ikukumpara sa mga progresibong kilusan sa Latin America at Aprika.

bansky1

[4] Di hamak na mas mahirap mag-fulltime sa Kilusan kaysa sa “mga kadre” ng Simbahang Katoliko. Oo, titigil siya sa pag-aaral sa unibersidad – kolonyal, komersyalisado at mapanupil ang edukasyon dito – pero buong-buhay siyang mag-aaral sa pagrerebolusyon. Sa unang pag-fulltime ng isang anak, oo, nagagalit ang mga magulang. Pero walang magulang na nagtatakwil sa anak, nakakabig pa nga ng Kilusan. May “karera” ang mga fulltime: rebolusyon. Pamilya? Pinagtutulungan iyan.

[5] Ipinakita na ng karanasan na hindi kaya ng Kilusan na magtagumpay noong huling hati ng dekada ’80. At nagdulot ang pagpipilit na magtagumpay noon ng malalaking pagkakamali at pag-atras – kasama na ang “mga kampanyang anti-impiltrador” na laging kinokondena ng mga tulad ni Rocamora pero bihira nilang inuugat sa kasaysayan.

[6] Syempre, babanat si Rocamora kay Jose Maria Sison. Kailangan pa bang i-memorize iyan? Kung nalabag man ni Sison ang “Mga Alituntunin,” hindi nito sinisira ang katumpakan nito.

[7] Marami ang hindi na lang pumansin sa “Mga Alituntunin”? Baka noong panahon nina Rocamora sa Kilusan, noong napakababaw ng pagkokonsolidang pang-ideolohiya sa mga miyembro – pang-party-list lang, hindi pampartido. Kapag may gustong silipin sa kasama, gagamitin ang “Mga Alituntunin”? Baka nga noong panahon nila.

[8] Napakakitid sabihing seks lang ang sukatan ng “paglago” ng kabataan, tulad ng sinasabi ng isang Joey Flora. Porke ba Flora ang apelyido niya eh mahilig na siya sa “paglago”? Hindi nakakahadlang sa pag-unlad ng kabataan ang “Mga Alituntunin” at nagagawa itong tanganan, hindi laging labagin. Magiging “dysfunctional” ang mga susunod dito? May halimbawa ba? Magandang hamon ito kay Rocamora: Tingnan niya ang hanay ng mga kabataan nila at ng mga kabataan ng Kilusan. Pagkatapos, sabihin niya kung nasaan ang maraming dysfunctional. Baka mapahiya siya.

Sa usaping ito, at tiyak sa maraming iba pa, kailangang tindigan ng Kilusan ang mga layunin at prinsipyo nito laban sa pangungutya ng mga petiburgis na gusto itong itulak na makiuso.

pluma

14 Pebrero 2009

Gusto ninyo ng babasahin? Heto:

Magandang balita: Pinalaya na si Atty. Remigio L. Saladero, Jr.! Padayon sa puspusang pag-aabogado para sa mga manggagawa!

Pagbati rin sa mga iskolar ng Unibersidad ng Pilipinas sa tagumpay nila kaugnay ng pagpili ng rehente ng mag-aaral! Narito ang ulat ni Bikoy Villanueva. Huli ko na nalaman, pero pagbati kay Prop. Judy M. Taguiwalo, progresibong guro at unyonista sa UP, na siyang bagong rehente ng kaguruan ng UP!

Sabi ni Prop. Jose Maria Sison, napapanahon ngayon ang hayag na talakayan tungkol sa Marxistang ekonomiyang pampulitika. Heto ang isang tugon: ang Tanaw o Towards A New World. Samantala, nasa Internet na ang Pambansa-Demokratikong Paaralan, Bok! May isinulat si Mong Palatino tungkol sa ika-70 kaarawan ni Prop. Sison.

Patuloy ang laban para sa tenure ni Prop. Sarah Raymundo: Maraming bagong sulatin sa blog na laan dito. Kaugnay ng nagaganap kay Prop. Raymundo, may mga pagmumuni at tanong si Tanglad tungkol sa pagiging “iskolar.”

Matagal na ito, pero nakakatuwa ang pagtuligsa ni Carlos H. Conde sa kontra-Kaliwang blogger na si Dean Jorge Bocobo sa blog ni Angela Stuart-Santiago. Salamat din sa isang entri niya, hindi na ako umiinom ng naglipanang mga juice at iced tea ngayon – delikado pala.

Nabanggit ko na minsan sa seksyong komento ng blog na ito, pero uulitin ko: Heto ang tila tugon ni Edel E. Garcellano sa mga artikulo sa Philippine Daily Inquirer tungkol sa Kaliwa na lumabas noong Disyembre.

Nakakaaliw ang larawang ito nina Prop. E. San Juan, Jr. at Prop. Delia A. Aguilar. Ngayon ko lang nakita ang artikulo ni Prop. San Juan na tumutuligsa kay Fredric Jameson tungkol sa pagsusuri ng huli sa globalisasyon. Heto ang isang makabuluhan at napapanahong sanaysay ni Prop. Aguilar.

Advertisements

15 thoughts on “Seks at Sosyalismo

 1. paborito kong gawa ni banksy yan batang babaeng tinatanaw ang papalayong lobo. hehe.

  anyway, palagay ko’y may identity/ideological crisis itong si rocamora, liberal (sa pangkalahatan, pero nagkukunwaring radikal), konserbatibo (sa relasyon pangkasarian), at anarkista (sa usapin ng seks). sya mismo ang kumokontra sa mga pahayag nya. sya mismo ang pumupulot ng batong ipampupukpok sa kanyang ulo (ikaw nga lang ang namili, at talagang pinili mo pa yung pinakamatulis ah. hehe).

 2. Salamat sa link love!

  Hinihintay ko pa ang kopya ko ng libro ni Jojo Abinales (manggagaling sa malayong library pa, kaya matagal). Pero curious ako at may tanong. So, were there actual, real, rules about sex and love sa partido? Whether or not sinundan sila, mayroon talagang “Mga Alintutun,” the same way mayroong required reading, like PSR? (Okay, so obviously wala ako sa Movement, so sorry para sa napaka-basic na tanong.) I’ll wait until I get the Abinales book, but honestly, bilang peminista na interesado rin sa mga isyu ng subjectivity, sexuality, at body autonomy, it’s a bit unsettling to me.

 3. @E.P: Mabuti nagustuhan mo, nangunguha lang ako ng photos nang walang paalam at hindi kinikilala kung sinong gumawa. Basta maganda, go. Hehe. Weird iyung quote, di ba? Ang labo niya.

  @Tanglad: Totoo, may “Mga Alituntunin.” Sana fair enough si Abinales to include a copy sa libro niya. Okey lang ang tanong mo. Hehe. Nauunawaan kita. Sana mabasa mo para ikaw na ang humusga. Bahagi talaga ng mga prinsipyo ng “Mga Alituntunin” ang itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan, bukod sa gumagabay ito sa mga taong nagrerebolusyon. Balitaan mo ako ng pagbabasa mo, ha! Ingat.

 4. Hehe, natawa ako sa typo, “alituntun.” Babasahin ko muna ang libro, pero hiniram ko nga para makita ang “Mga Alituntunin” mismo. Am disappointed na wala siya sa libro. Salamat sa info at sa pagiging non-judgemental.

 5. What? Wala doon? Talagang ito si Abinales, o. Malamang naman magkakaroon ka ng ideya kapag binasa mo ang libro — pero what a way to learn about it, ano? Hehe. Hirap namang maging judgemental sa tanong pinagkakatiwalaan. Hehe.

 6. Oh no, I’m sorry! I misread you when you said “sana fair enough…,” akala ko you meant hindi included ang mga alituntunin sa text. I hope they are. I’ll shut up about this until the book gets here. At salamat sa link sa critique ni San Juan kay Jameson. It’s like you’re doing my class homework for me.

 7. Nabalikan ko iyung kopyang hinihiram ko. Hehe. Naroon nga ang mga alituntunin, attached sa likod. Salamat at nakatulong! Maraming isinusulat si “Ka Sonny,” hinahabol ko pa ang pagbasa sa ilan.

 8. Pangalan mo pa lang, halatang maka-Rocamora ka na. Haha. Nagpakahirap akong magsulat nito, tapos ganyan lang ang isasagot mo? Wala man lang dash sa “close minded”? Haha.

 9. haha naghihirap kang magsulat ng walang kwentang artikulo na kung saan ay laman ay mapagkunwaring rebulusyunaryo!

 10. Eh huwag ka nang mag-react kung wala naman palang kwenta. Baka naman kasi katrabaho mo o kaalyado mo si G. Rocamora.

  Tsaka sino’ng may sabing pinaghirapan ko ito? Hehe.

 11. tanga ka pala eh! sabi mo nagpakahirap kang magsulat!!!hehehe di ko sukat akalain may kritiko si joel na tangang katulad mo!

 12. Oo nga pala. Nasabi ko pala iyun. Ibig ko lang sabihin, nagpakahirap ako sa pagsulat kumpara sa isinagot mo. Pero hindi naman ako hirap na hirap magsulat ng ganito.

  Hanggang isang beses ko lang pinapayagang magmura ang mga nagmumura rito sa blog na ito. Magmura ka pa at tatanggalin ko na ang mga komento mo.

  Diyan naman kayo magaling. Hindi ba, sabi ni Joma, kaya niya pinangalanan ang mga kalaban niya kasi namamaril mula sa dilim?

  Ni hindi ka makipag-debate, puro panggugulo. Hindi yata ninyo kaya ng prinsipyadong pakikipagdebate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s