02

Likas sa mga bansang walang batayang industriya at may atrasadong agrikultura ang kawalan at kakulangan ng trabaho. Pinalala pa ang kawalan at kakulangan ng trabaho ng neoliberal na globalisasyon. Ngayong pandaigdigang krisis pampinansya at pang-ekonomiya, malinaw na nalalantad ang suliranin sa sistema sa bansa – at sa mundo. (Galing ang larawan sa loveanddissent.com. Salamat!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s