Chile the Other September 11

Ang mali ko, binasa ko ito pampatulog. Hindi ako nakatulog, kundi namulat sa sinasabing “isa pang 9-11,” ang kudeta noong Setyembre 11, 1973 ng pwersang militar ng Chile na nagpabagsak sa sosyalistang gobyerno ni Salvador Allende – sa tulong ng imperyalismong US. Makabuluhang libro, mahalagang aral – ang pangangailangan ng pag-aarmas ng sambayanan para isulong at ipagtanggol ang sosyalismo.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: