Terry-Eagleton2

Ayon kay Terry Eagleton, Marxistang intelektwal na Ingles, iniluwal ang postmodernismo ng karanasan ng isang henerasyon sa Europa ng pampulitikang pagkabigo – ng Kaliwa noong matapos ang tinatawag na “mahabang 1968.” Makabuluhan ito sa pag-unawa sa tanong ni Caffeine Sparks sa isang entri sa blog na ito. (Maraming salamat kay Irene Suchocki para sa mga larawan sa ibaba!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s