Cory Aquino Fighting On 2

Ang Cory Aquino na gusto ko ay iyung mandirigmang matapang na lumaban sa mga diktadura at ilehitimong pamumuno. Fight on! (Dalawa sa mga larawan sa ibaba ay galing sa Time.com. Maraming salamat!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s