Sa Kaliwa ng Edsa

(1)

Ito namang si Amando Doronila, hindi na lang magparangal kung gustong magparangal (kay Cory at sa mga tagasuporta niya), nanira pa (sa Kaliwa). Sa kolum niyang “Cory’s Yellow People’s Army,” pinarangalan niya si Cory Aquino at ang mga taong simula noon hanggang ngayon ay sumuporta rito. Pero naglaan siya ng isang talata na puro banat sa Kaliwa, ang tanging banat sa buong kolum. Tapos ang titulo, syempre, ay halatang parinig sa pulang NPA.

Sabi niya, (1) ang tanging signipikanteng grupo sa bansa na naetsapwera sa People Power 1 ay ang Kaliwa, (2) dahil daw sa arogante nitong posisyong walang pakialam sa mga kilusan ng panggitnang uri dahil ang tunay na rebolusyon lang ay iyung sa mga manggagawa (“proletarian and workers”) at iyung madugo, (3) pinagdusahan daw ng Kaliwa ang pagkakamaling ito at hindi ito nakabahagi sa kapangyarihan matapos mapatalsik si Marcos, at (4) naglalaho na ngayon ang Kaliwa “sa The Netherlands” matapos ang pagkakamali sa Edsa.

Totoo namang may pagkakamali ang Kaliwa sa pagharap sa eleksyong 1986. Pero dapat kontrahin ang mga pagtatangkang burahin ito sa kasaysayan ng mismong People Power 1. Nandoon ito, at isa pa nga sa mga nanguna sa paglusob sa Malakanyang noong huling mga araw nito – marami ang mga miyembro ng Bagong Alyansang Makabayan at League of Filipino Students. Mas mahalaga, malaki ang papel na ginampanan ng Kaliwa sa paglaban sa rehimeng US-Marcos, simula pa noong rurok ng panunupil nito sa mga mamamayan.

Hindi naman panggitnang uri ang namuno sa kilusang sumuporta kay Cory noong eleksyong 1986 at kumilos noong People Power 1 – kundi naghaharing mga uri. At hindi rin naman rebolusyon ang People Power 1. Isa itong dakilang pag-aalsang nagpalayas sa kinamumuhiang diktador at sa lantad niyang pasistang paghahari, pero hindi ito pundamental na pagbabago sa relasyong panlipunan at pang-ekonomiya sa bansa. Sa kasaysayan ng mundo, wala pang karanasang nailuwal ang pagbabagong iyan nang hindi katuwang ang dahas.

salgado_going_up

Hindi wastong mailarawan ni Doronila ang pagkakamali ng Kaliwa. Tuloy, nagpapalaganap siya ng maling pagtingin. Malamang, nanaig sa isip niya ang anti-komunistang propaganda ng Cold War. Ayon sa Kaliwa, ganito ang pagkakamali: Bulag na tinanganan ang matagumpay na naunang mga karanasan ng pagboykot ng eleksyon at ikinahon ang pagharap sa eleksyong 1986 sa usaping “boykot o partisipasyon.” Hindi wastong nabasa ang sitwasyon at nasuri ang ibang paraan ng pagsusulong ng rebolusyon sa ganoong kalagayan.

Natural, dahil may kahinaan ang Kaliwa, may mga pagkakataon itong napalagpas. Pero mas nakapinsala rito ang pagdidiin sa kahinaan kaugnay ng eleksyong 1986 at pag-aalsang Edsa, nang pinagtatakpan ang iba pang mas malubhang kahinaan sa panahong ito at sa layuning atakehin ang kawastuhan ng estratehiya ng Kaliwa. Klasikong pagdidiin ang binigkas ni Fr. Edicio dela Torre, dating lider-Kaliwa, paglabas ng kulungan: “God, we missed out again!” – na para bang tagumpay at kabiguan ang nakataya sa nangyari, na hindi naman.

Naglalaho ang Kaliwa? Iniisip ko, kung seryosong manunuring pampulitika si Doronila, imposibleng naniniwala siya rito. Pero propagandistang kontra-Kaliwa rin siya – at ang bahagi niyang ito marahil ang nagsasalita sa pagkakataong ito. Lumakas ang Kaliwa pagkatapos ng 1986, simula noong bungad ng dekada ’90 sa kabila ng kaliwa’t kanang kampanya ng panunupil na inilunsad laban dito ng magkakasunod na rehimen. Kahit ang gobyerno ay kumikilala rito, kaya malinaw na hindi nagiging obhetibo, kundi partisano, si Doronila sa isyung ito.

Kakatwa rin ang retorika ni Doronila hinggil sa paghulagpos sa Kaliwa ng pagkakataon para lumakas at makibahagi pa nga sa kapangyarihan. Bukod sa mga pseudo- at dating Kaliwa, na umaatake sa estratehiya ng Kaliwa, ginagamit din ang retorikang ito ng mga taong wala naman talagang kagustuhang lumakas ang Kaliwa, wala namang kakayahang magpayo rito ng taktika sa hinaharap, at tutuligsa pa nga nang matindi rito kung makagawa ito ng mali. Gusto lang talaga nilang idiin ang pagkakamaling ito at ipakitang sila ang mas marurunong.

salgado_ladders

(2)

Naaalala niya ang pagtataka bilang bata, habang ginagawa ang nakahiligan na niyang pagtingin sa mga larawan ng kakatapos na pag-aalsang tinatawag ng maraming “rebolusyon.” Bakit ba, sa dagat ng mga nakataas na senyas ng “Laban,” marami pa ring kamao ang ginustong itaas? Sa musmos na isip niya noon, naitanong niya: Bakit hindi na lang magkaisa ang lahat sa iisang senyas?

Ilang taon pagkatapos, sa hayskul, isang tanong din ang isusulat niya sa diary na obligadong ipinapagawa sa kanila ng guro sa Ingles. Bakit ba, sa kabila ng paglipat ng iba’t ibang bansa mula sosyalismo patungong kapitalismo – na nangahulugan ng demokrasya noon sa mata niya – mayroon pa rin sa bansa na sosyalismo ang ipinapaglaban? Bakit gusto ng iba ang inaalisan na ng marami?

Ilang taon pagkatapos, matatagpuan niya ang sarili sa hanay ng mga ayaw sumunod sa agos ng uso ng kanyang pagkabata. Malalaman din niyang hindi talaga rebolusyon ang naganap, na hindi tunay na sosyalismo ang bumagsak at lalong hindi nangangahulugan ng demokrasya ang kapitalismo, kundi ng diktadura ng burgesya. Sa isip niya, mahalagang aral ito tungkol sa mga uso.

Mababasa niya ang artikulo ng isang Charles Krauthammer, kolumnista ng TIME Magazine, na nagpormalisa tungong patakaran ng mga naganap, para ipatupad ng US: Gumamit ng mga pwersang elite at demokratiko sa mga bansa para palitan ang mga hayag na diktadura – na bagamat sinuportahan ng US ay bumaho na sa sambayanan – at para ietsapwera ang mga pwersa ng Kaliwa.

Maoobserbahan niya na marami sa mga bansang sinasabing gumaya sa People Power at lumaban sa mga diktadura ay may mga gobyernong bagamat hindi tunay na sosyalista ay hindi rin nagpapasakop sa US: Tsina, Silangang Europa… Mula sa lantad na malupit na paghahari ng gobyerno tungo sa di-lantad na malupit na paghahari ng merkado. Kulang pa ang mga pagbabago.

salgado_serra_pelada

(3)

Sa panayam niyang “Roads to Renegacy,” nadaplisan ng dating Maoistang laging pilosopong Pranses na si Alain Badiou ang usapin ng mga dating maka-Kaliwa na nalulong sa ilusyong malapit nang magtagumpay ang rebolusyon. Tinatanong kasi siya tungkol sa mga dating maka-Kaliwa na hayagang sumuporta sa rehimen ni Nicolas Sarkozy, neo-liberal na pangulo ngayon ng Pransya. Sabi ni Badiou, karamihan sa mga dating maka-Kaliwang ito ay galing sa Gauche Proletarienne, ultra-kaliwang grupo sa Pransya, noong dekada ’60.

Aniya, may “maling pagsusuri” ang mga taong ito “ng sitwasyon noong panahong iyon, sa mga taong 1966-1973; inisip nilang talagang rebolusyunaryo ito, sa kagyat na pakahulugan.” Pero dahil hindi nga nagtagumpay ang rebolusyon, humantong ito “kung hindi man sa nahadlangang ambisyon, [ay] sa reyalisasyong kakailanganin ang marami-raming kahirapan at sigasig sa isang stiwasyong hindi naman mainam.” Iba pa rito ang mga tinawag niyang “matapat na tumiwalag (renegades)” na umalis dahil sa kaibahan ng prinsipyo.

Madiin siya sa pagtuligsa sa una, dahil ang mga ito ang nakipagsabwatan sa rehimeng Sarkozy. Aniya, tinanong niya halimbawa ang magkapatid na Jacques-Alain at Gerard Miller, mga sikat na sikoanalista, kung bakit bigla-bigla na lang umalis ang mga ito sa Kaliwa. Sabi raw ni Gerard, “Dahil naunawaan naming hindi tayo makakasunggab sa kapangyarihan.” Sabi ni Badiou, mga tao itong “tumingin sa ginawa nila hindi bilang simula ng mahabang paglalakbay, na may maraming pag-alon at paghupa, kundi bilang landas tungong kapangyarihan.”

Ayon kay Badiou, inisip ng mga taong ito na kaya nilang makamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng “rebolusyunaryong sigasig” pero naumpog sa pagkamalay na kumplikado ang mga bagay. “Ang patunay nito, marami sa mga taong ito ang nakahanap ng mga posisyong makapangyarihan sa ibang lugar, sa sikoanalisis, sa midya, bilang pilosopikal na komentarista at iba pa.” Aniya, ang linya ng pagtatakwil ng mga ito ay hindi “Babalik ako sa pagiging di-kilala,” kundi “Hindi iyun ang tamang baraha, kaya maglalaro ako ng iba pa.”

salgado_ghourma_rharous

Ganito rin kaya ang nangyari sa mga dating maka-Kaliwa na “na-disilusyon” ng pagkakamali kaugnay ng eleksyong snap at ng Edsa 1 noong 1986 at pagkatapos ay nakipaglaro na sa negosyo at pulitika ng imperyalismo at mga naghaharing uri – at ang iba’y lantarang naglilingkod ngayon sa rehimeng US-Arroyo? Mga taong kapangyarihan ang hanap, hindi na mahalaga kung para kanino ito kailangang paglingkurin? Ipinagmamalaki ni Badiou ang tindig niya: “Gumawa ako ng permanenteng paninindigan, hindi iyun kalokohan lang ng kabataan.”

13 Agosto 2009

8 thoughts on “Sa Kaliwa ng Edsa

 1. hay naku, significant man kay doronila ang edsa at banatan man nya ang kaliwa, di pa rin malilingid na wala naman gaanong naidulot sa masa ang ekonomiyang at politikang kondisyon na pinangangalandakan niyang tagumpay noon. hirap pa rin ang masa. mas mahal ang bayad sa edukasyon, mura pa rin ang sahod at mahal na mahal ang mga bilihin. kahit sabihin ni doronila na talo ang kaliwa sa kaganapan sa edsa, siya ba kaya ay nanalo? tsura nya. baka akala nya siya lang ang may opinyon. tingnan nya ngayon ang kongreso. di ba may klarong representante ang kaliwa. kahit papano ay hayagang nakakakilos para sa pagbabago ang kaliwa. sya kaya ang maglunsad ng rebolusyon, tingnan natin kung kaya ng matandang mayabang ang tinitira nya.

 2. Salamat sa pagdalaw at pagkokomento! Natawa ako sa “tsura niya.” Hehe. Mayroon naman talagang nakamit ang Edsa 1, hindi ba? Sa pagpawi sa lantad na pasistang paghahari. Pero kung ituturing nang tagumpay iyun, mababa ngang pamantayan ang nailalatag. Wala naman talagang bisa ang karapatang pampulitikang pormal na ginagarantiya kung walang aktwal na karapatang pang-ekonomiya ang mga tao. Hindi talaga magrerebolusyon si G. Doronila. Masaya na siya sa kasalukuyan, at kuntento na sa pagiging komportableng kritiko ng ligalig na lipunan.

 3. kahit anong gawin ng mga burges na kolumnistang katulad ni Doronila, hindi nila makikita ang tunay na katayuan ng mapagpalayang kilusan dahil mananatili silang outsider looking in. mananatili sa mga katulad nila tanging inabot ng kanilang myopic na daigdig noong bago (at nang katatapos) ang EDSA 86 dahil sa panahon lang namang ito nakabulatlat na parang bukas na libro ang rebong kilusan (RK). dahil sa kanilang kilusang pagwawasto, at resulta na rin ng bangis ng OBL, higit na malihim ngayon ang RK. iyan namang si Doronila, atbp katulad nila… malapit naman nang kunin ng lupang dumadagundong sa yabag ng pulang pagsulong na pilit nilang pinagtatakpan.

 4. Ang taray! Ano pa nga bang masasabi ko? “Ng lupang dumadagundong sa yabag ng pulang pagsulong…” Hehe. Siguro sa pagkilos nila, ano? Pero ang tindig nila, inilalahad pa rin sa publiko. Salamat sa komento. Hindi pa kita ulit nailalagay sa KKLinks ko. Ihahabol kita, Red.

 5. Kailan ba naging tagumpay ang EDSA 1?
  Naaalala ko tuloy yung mga liberal sa school… sabi nila malaya na raw ang pilpinas kaya bakit kailangan pang mag rally ng mga aktibista? Tapos na daw ang martial law… sa tulong ng Bayaning si Ninoy!
  Wala naman daw nananamantala… ang mga aktibista lang daw. pinagsasamanatalahan yung murang kaisipan ng mga freshmen…
  Hindi na daw ba nakuntento ang mga maka-kaliwa sa natamong tagumpay noong EDSA 1? Mababaw sila pareho! (Doronila at Liberal sa skul)
  Yung EDSA 1 ba ay nakapag-palaya ng mga Uri? Nabawasan ba ang mga nanamantala? Haaayyy… naku…

  uy, KK… naun lang ulit ako nakabisita sa blog mo ah…. hehehe
  =) na-miss ko toh!

 6. Sobrang nakakainis naman ang ikinukwento mo. At exciting, challenging din naman na maipakita kung paano nagpapatuloy ang pagsasamantala sa simple pero rock na paraan — iyung masasapul agad ng mga estudyante. Tiwala naman akong kaya ninyo ang hamon na iyan. Hehe.

  Oo nga. Ngayon ka lang ulit napadalaw. Ganoon naman yata talaga ang blogs, minsan nabibisita nang madalas; minsan, babawi ka sa mga backlog. Hehe.

 7. ELLE A DIT” EN CAS D EMEUTE , ET DE REBELLION ELLE SORTIRA A NOUVEAU ARMé ET PRETE POUR LA REVOLUTION, EN CHAISE ROULANTE”
  …..
  AND THIS COMRADE WAS LIFE SENTENCEd, AND WAS IN JAIL FOR 2OYEARS IN HIGH SECURITY JAIL FOR “ACTION DIRECTE” COMMANDO…now FREE CAUSE OF HER terrible DISEASE
  IN europa….. WE HAVE A REAL DISCUSSION ABOUT THAT EVENTS
  us communist we are,,,,

  AU SUJET DE LA
  GAUCHE PROLETARIENNE
  ET TOUT LE RESTE
  CE SONT DES SUJET DE DISSERTION DOCTORALE, DE RECHERCHE DE SEMINAIRE MEME MALGRE LE REGIME FASCISTE QUI REGIT LA FRANCE ACTUELLE. ET LE PETAIN TRENSCENTAL COURRONé ASSIS SUR LE TRONE DU ROI DE FRANCE

  OKEY VOUS CITEZ
  ALAIN BADIOU, OK LUI A DIT ET REPETE QU ON N EST PEUT ETRE PLUS DANS UNE PHASE INSURECTIONNELLE DE type 1917.MAIS QUE D AUTRE EVENEMENT, PEUVENT, doivent SURGIR
  (-“the EVENT “THE DEAREST CONCEPT OF ALAIN- source of THE COMMUNE
  THE RUSSIAN REVOLUTION 1936, THE CULTURAL REVOLUTION AND MAY 1968)
  OUI ALAIN REPETE
  QUE DEMAIN OU APRES DEMAIN D AUTRE EVENEMENT SONT A VENIR
  , MEME EN EUROPE, RIEN QUE QUESTION DE DISCPLINE (NOT FASCIST WAY..) A LONG STORY OF THE BADIOU CONCEPT ,

  YET THE NEW EVENTS TO BUILD AND GIVING NEW SENSE … SOMETHING . HAPPEN SOON OR LATER HE SAID HE ARGUE…see his dialectical
  CF NEW BOOKS HE PROMISE TO US, volume 3 of * etre et evenement ” already present some of new concept in interview on french and english ….
  -a book for coming centuries with 3volumes-BEING AND EVENTS-
  comrade sison and kaibigan read it
  and wake up
  tamad!! and reactionnary, you are
  and peasant suffering more
  wake up
  and get discplin in badiou sense…..CANTOR COULD SHOW YOU THE WAY ABOUT DISCIPLIN

  hum badiou get intuition for all his life as he said in century
  in 1960
  when althusser asked him this year to go to seminar of jacques lacan
  and do a report to him
  this report was the act of brith of alain badiou THE MOST IMPORTANT PHILOSOPHER

  (question de causalité structurale….et puis…. Althusser est et reste notre maitre, LE PERE DES AUTONOMES COMME A DIT TONI NEGRI….ALTHUSSER DISAIT LE SOCIALISME C EST DE LA MERDE
  EHEHE COMRADE SISON AND KAIBIGAN DID THEY READ THE 3 PERIOD OF ALTHUSSER
  SURTOUT LE MATERIALSIME ALEATORE ET DE LA RENCONTRE
  COMRADE SISON AND KAIBIGAN LAST YEARS THEY ARE SEMINAR ON ENS “ON CULTURAL REVOLUTION AND ALTHUSSER ” YOU COULD FIND SOME AUDIO ON THE NET IN FRENCH

  DISCPLIN IN SHORT: NOT IN TERM OF SOVIET .NOR MAO…..ALL THAT TO THROW IN TRASH CAN DEFINITIVELY
  OKEY COMRADE FROM PHILIPPINES

  +POLITIC IS NOT TO MIX WITH STATE OLIGARCHY+ dear comrade sison and kaibigan

  NOUS SAVONS COMME ALAIN QUE LE CAPITALISME IRREMEDIABLEMENT EST LE MOTEUR DE L EXPLOITATION

  COMRADE OF PHILIPPINES
  NOUS SOMMES
  POUR LE COMMUNISME
  POUR LA PENSEE DE L EMANCIPATION
  AVEC ALAIN DE TOUT COEUR

  ALORS SISION AND KAIBIGAN WHEN YOU WILL STUDY TOPOLOGY? SARCASTIC CAUSE THERE ARE TERRIBLE SITUATION IN PHILIPPINES

  POUR TERMINER
  RECOMMENDATION DE LECTURE…..
  LES DERNIERS INTERVIEW D ALAIN ET BIEN SURE
  LES 2 TOMES D ETRE ET EVENEMENT, DE LA THEORIE DU SUJET, A LIRE
  A MACHER A RUMINER COMME AURAIT DIT NIETZSCHE

  ET PUIS LE DERNIER TEXTE DE Georg Lukács(FAISANT DANS LE CULTURAL STUDIES)
  GENIAL
  Y A N PEU DU BADIOU, UN PEU DU NEGRI DU ALTHUSSER PUR JUS ET DU RANCIERE…
  ECRIT QUELQUE SEMAINE AVANT SA MORT DU A UN TERRIBLE CANCER EN1971
  UN TESTAMENT QUE TOUT MARXISTE DOIT LIRE OKEY COMRADE.&KAIBIGAN

 8. ELLE A DIT” EN CAS D EMEUTE , ET DE REBELLION ELLE SORTIRA A NOUVEAU ARMé ET PRETE POUR LA REVOLUTION, EN CHAISE ROULANTE”
  …..
  AND THIS COMRADE WAS LIFE SENTENCEd, AND WAS IN JAIL FOR 2OYEARS IN HIGH SECURITY JAIL FOR “ACTION DIRECTE” COMMANDO…now FREE CAUSE OF HER terrible DISEASE
  IN europa….. WE HAVE A REAL DISCUSSION ABOUT THAT EVENTS
  us communist we are,,,,

  AU SUJET DE LA
  GAUCHE PROLETARIENNE
  ET TOUT LE RESTE
  CE SONT DES SUJET DE DISSERTION DOCTORALE, DE RECHERCHE DE SEMINAIRE MEME MALGRE LE REGIME FASCISTE QUI REGIT LA FRANCE ACTUELLE. ET LE PETAIN TRENSCENTAL COURRONé ASSIS SUR LE TRONE DU ROI DE FRANCE

  OKEY VOUS CITEZ
  ALAIN BADIOU, OK LUI A DIT ET REPETE QU ON N EST PEUT ETRE PLUS DANS UNE PHASE INSURECTIONNELLE DE type 1917.MAIS QUE D AUTRE EVENEMENT, PEUVENT, doivent SURGIR
  (-“the EVENT “THE DEAREST CONCEPT OF ALAIN- source of THE COMMUNE
  THE RUSSIAN REVOLUTION 1936, THE CULTURAL REVOLUTION AND MAY 1968)
  OUI ALAIN REPETE
  QUE DEMAIN OU APRES DEMAIN D AUTRE EVENEMENT SONT A VENIR
  , MEME EN EUROPE, RIEN QUE QUESTION DE DISCPLINE (NOT FASCIST WAY..) A LONG STORY OF THE BADIOU CONCEPT ,

  YET THE NEW EVENTS TO BUILD AND GIVING NEW SENSE … SOMETHING . HAPPEN SOON OR LATER HE SAID HE ARGUE…see his dialectical
  CF NEW BOOKS HE PROMISE TO US, volume 3 of * etre et evenement ” already present some of new concept in interview on french and english ….
  -a book for coming centuries with 3volumes-BEING AND EVENTS-
  comrade sison and kaibigan read it
  and wake up
  tamad!! and reactionnary, you are
  and peasant suffering more
  wake up
  and get discplin in badiou sense…..CANTOR COULD SHOW YOU THE WAY ABOUT DISCIPLIN

  hum badiou get intuition for all his life as he said in century
  in 1960
  when althusser asked him this year to go to seminar of jacques lacan
  and do a report to him
  this report was the act of brith of alain badiou THE MOST IMPORTANT PHILOSOPHER

  (question de causalité structurale….et puis…. Althusser est et reste notre maitre, LE PERE DES AUTONOMES COMME A DIT TONI NEGRI….ALTHUSSER DISAIT LE SOCIALISME C EST DE LA MERDE
  EHEHE COMRADE SISON AND KAIBIGAN DID THEY READ THE 3 PERIOD OF ALTHUSSER
  SURTOUT LE MATERIALSIME ALEATORE ET DE LA RENCONTRE
  COMRADE SISON AND KAIBIGAN LAST YEARS THEY ARE SEMINAR ON ENS “ON CULTURAL REVOLUTION AND ALTHUSSER ” YOU COULD FIND SOME AUDIO ON THE NET IN FRENCH

  DISCPLIN IN SHORT: NOT IN TERM OF SOVIET .NOR MAO…..ALL THAT TO THROW IN TRASH CAN DEFINITIVELY
  OKEY COMRADE FROM PHILIPPINES

  +POLITIC IS NOT TO MIX WITH STATE OLIGARCHY+ dear comrade sison and kaibigan

  NOUS SAVONS COMME ALAIN QUE LE CAPITALISME IRREMEDIABLEMENT EST LE MOTEUR DE L EXPLOITATION

  COMRADE OF PHILIPPINES
  NOUS SOMMES
  POUR LE COMMUNISME
  POUR LA PENSEE DE L EMANCIPATION
  AVEC ALAIN DE TOUT COEUR

  ALORS SISION AND KAIBIGAN WHEN YOU WILL STUDY TOPOLOGY? SARCASTIC CAUSE THERE ARE TERRIBLE SITUATION IN PHILIPPINES

  POUR TERMINER
  RECOMMENDATION DE LECTURE…..
  LES DERNIERS INTERVIEW D ALAIN ET BIEN SURE
  LES 2 TOMES D ETRE ET EVENEMENT, DE LA THEORIE DU SUJET, A LIRE
  A MACHER A RUMINER COMME AURAIT DIT NIETZSCHE

  ET PUIS LE DERNIER TEXTE DE Georg Lukács(FAISANT DANS LE CULTURAL STUDIES)
  GENIAL
  Y A N PEU DU BADIOU, UN PEU DU NEGRI DU ALTHUSSER PUR JUS ET DU RANCIERE…
  ECRIT QUELQUE SEMAINE AVANT SA MORT DU A UN TERRIBLE CANCER EN1971
  UN TESTAMENT QUE TOUT MARXISTE DOIT LIRE OKEY COMRADE.&KAIBIGAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s