Parang paggawa ng ganitong sining sa mga favela sa Brazil (sa Pilipinas siguro’y tatawaging “squatter colony” pero masyadong malalawak ang mga favela) ang pagsandig ng pag-asa sa eleksyong 2010. Tiyak na makakapagbigay ng ginhawa, pero mas dapat dalhin sa pagpapaalab ng damdamin para gumawa ng mga pagbabago, ng mas maganda na lampas sa nariyan.