Lakad Lakbay Bayan

Nitong 22 Enero, sumama ako sa isang martsa-rali mula Department of Agrarian Reform sa may Quezon Memorial Circle papuntang Mendiola sa Maynila. Ito ang dulo at rurok ng sampung araw na “Pambansang Lakbayan ng Anakpawis para sa Lupa at Katarungan,” ang paglalakbay-protesta ng mga magbubukid galing sa iba’t ibang panig ng bansa na nagsimula noong 12 Enero sa Davao City. Araw ito ng ika-23 anibersaryo ng Mendiola Massacre, ang bantog na kinahantungan ng martsa ng magbubukid noong 1987 na nanawagan ng reporma sa lupa pero ginantihan ng dahas at pumaslang sa 13 kalahok. Maraming panawagan: “Lupa, hindi bala!” “Tunay na reporma sa lupa, ipaglaban!” “Labanan ang militarisasyon sa kanayunan!” “Patalsikin si Gloria!”

Nakahanay na ang mga tao noong dumating ako, mga alas-9:00 ng umaga. Mainit ang araw pero hindi masyadong iniinda ng mga kalahok. Naadwa akong buksan ang dala kong payong dahil karamihan, kung hindi nakasumbrero, may kung anong tela sa ulo. Noong binuksan ko, nalaman ko ang dahilan. May kakilalang lumapit sa akin at nakangiting nagbiro: “Para ka namang si Imelda. Isara mo iyan!” Ah, naisip ko, imahen pala ng pribilehiyo. Nakita ko ang iba’t ibang sektor na nagbubuo ng hanay, may kanya-kanyang dalang balatengga, bandila at plakard na naiiba. Mukhang tama ang dinig ko, magiging malaki ang rali. May indikasyon na sa gabing pangkultura sa DAR bago ang martsang ito: Malaki ang hanay, may ilang libo siguro, nagsikip ang daan.

Ganito rin daw noong 1987, sa DAR nagsimula ang martsa. Wala pang isang taon bago noon, napatalsik ang diktador na si Marcos sa Malakanyang. Bagong upo si Cory Aquino, at malakas ang pag-asa ng mga mamamayan sa pagbabalik ng “demokrasya.” Malaki rin ang hanay. May napanood akong lumang footage ng masaker. Nakangiti ang mga tao sa unahan martsa habang naggigiit na makalapit sa Malakanyang, binabangga ang mga pulis at militar na nakahanay. At nangyari na ang nangyari. Pinaputukan ang mga hindi armadong magbubukid. Hindi dapat mailigaw ang usapin ng mga kontra-Kaliwa at militaristang paninira palayo sa puntong ito. Para sa marami, hudyat ang naganap na walang tunay na pagbabago kahit napatalsik na si Marcos sa Malakanyang.

Bandang alas-9:45, nagsimula nang lumakad. Pana-panahon lang ang pagsigaw – o “chanting,” sa wika ng mga aktibista – sa hanay na sinamahan ko. Panay ang tawanan at lokohan. Sabi sa akin ng isang matandang babae, “Anak, baka ikamatay ko kapag natisod ako sa payong mo. Mahal pa namang magpalibing ngayon.” Tawanan. Malaki talaga ang hanay, at agad nakita ang trapik na idudulot ng martsa. Marahan ang lakad, binaybay ang Quezon Avenue at España. May mga nagdidikit ng poster at nagpipinta ng islogan sa mga pader sa gilid ng kalsada – karamihan kabataan. Bilib na nanood ang matatanda. Masipag ang mga namimigay ng polyeto sa bangketa. Dahil nasa bandang gitna ako ng hanay, kita kong lahat ng madaanang tao sa gilid, may hawak na polyeto.

May mga umakyat sa mga overpass sa Edsa sa Sto. Domingo Church para magsabog ng confetti. Hiyawan ang mga tao. Katulad kapag natatapat sa ibang overpass, taas-kamao ang mga tao, para sa mga kumukuha ng larawan. “Taas-kamao, mga kasama!” may magsasabi sa hanay. At susunod naman ang mga tao, pagpapakita ng militansya at parang simbolong “V” na rin ng mga bata’t kabataan sa mga larawan. May mga sumalubong-sumanib sa iba’t ibang punto, sa Delta at Welcome Rotonda. Quezon Av pa lang, kita na ang isang palatandaan ng matagumpay na rali – ang mga manininda. Buhos-pwersa sila, inilalako ang mga pagkaing madalas ipagbawal ng matatanda sa mga bata: ice candy at “scramble” noong una, gulaman at buko juice pagtagal ng martsa.

Sa init ng araw at haba ng martsa, isyu talaga ang inumin. Halos walang narinig magreklamo sa init – maliban sa isang biniro dahil nagbukas ng payong. Pero kitang-kita ang mga tao na nag-apuhap ng maiinom. May iilang bumili. Pero karamihan, pumunta sa bumubuntot na mga sasakyan para sa tubig. May ilang uliran na nag-ikot ng tubig. Ang isa pa nga, iyung plastik na jug na kulay-asul ang buhat-buhat. Ang obserbasyon ng isa, mabagal maglakad ang mga taga-Kamaynilaan. Mas mabilis daw ang mga “Lakbayani” sa unahan – silang nagmartsa mula sa mga probinsya mula sa Hilagang Luzon hanggang Timog Mindanao. Nasanay na kasi, sabi ng isa – dahil sa Lakbayan o sa hirap ng buhay. Patapos na rin kasi, kaya buhos-lakas na, sagot ng isa.

At hindi biro ang dinanas ng mga Lakbayani. Malayo ang nilakbay nila. Sa kalakhan, mainit ang panahon. Pero may araw, noong nasa Visayas sila, na umulan, naging maputik ang daan, at nagkasira-sira ang mga sasakyan. Dahil dito, hindi na sila nahintay ng hanay na dapat sumalubong sa kanila. Malaking bagay pa naman sa mga naglalakbayan ang makakita ng mga sumasalubong na sumusuporta. Mayroon din kasing sumasalubong na hindi sumusuporta – tulad ng militar na ilang beses ding humarang sa lakbayan, naghahanap ng permit, naghahanap ng lider, nagbabantang aarestuhin ang mga drayber. Pero mas madali na siguro itong harapin para sa kanila, kumpara sa araw-araw na kahirapan, pagpapahirap at pandarahas na dinadanas nila.

Palaki nang palaki ang hanay. Pagdating sa Welcome Rotonda, namalayan na lang ng mga tao na inookupa na nila ang buong kalsada. May 30 minutong pahinga raw para sa pagkain. Lampas nang tanghaling tapat, pero malamlam ang araw, nakikisama yata sa mga raliyista. Hindi ako kumain, dahil hindi ako komportableng magmartsa nang busog o nakakain. Ang hanay na nasamahan ko, ang ulam ay tuyo at kamatis, nakabalot na sa supot. Piniritong isda naman ang ulam sa kabilang hanay. Nag-alukan, nagbahaginan ang mga kalahok. Pero nakakailang subo pa lang ang iba, may nagsabing nagmamartsa na sa unahan. Walang reklamong itinabi ng mga kumakain ang tanghalian at nagsimulang lumakad uli. “Bakit ang bilis?” tanong lang ng isa.

Sa España, hindi na maikaila ang trapik. Disrupsyon itong dulot ng malaking hanay, kaiba halimbawa sa mulat na pagtatangka ng mga anarkista sa ibang bansa na gumawa ng gulo. Laging mapagpaliwanag ang mga aktibista sa trapik: “Sa mga kababayan nating motorista at komyuter…” Naalala ko tuloy ang kwento ni P. J. O’Rourke, konserbatibong manunulat na Amerikano. Sabi niya, mabait daw ang mga Pinoy. Halimbawa raw, noong dekada ’80, sabi ng isang aktibista sa isang Amerikanong mamamahayag: “Sana po ay makapaghintay kayo nang limang minuto, susunugin namin ang isang bandila ng US.” Susunugin nila ang bandila ng bansa mo, pero mabait sila sa iyo. Mas wastong aktitud siguro ito, na natatanggap bilang pagiging mabait.

Naging mas buhay at sabik ang hanay pagdating sa Morayta. Bagamat nabalita isang araw bago nito na papayagan ang mga nagpoprotesta na magmartsa hanggang sa Mendiola, noong umaga, may balitang libu-libong pulis ang idedeploy. Panakot siguro. Pero bigo sila. Mahigit 10,000 tao ang nagmartsa, at sumisigaw na ng “Mendiola! Mendiola!” Hindi pagod ang makikitang ekspresyon ng mga tao, kundi saya – na nakarating na rin sa wakas, na malaki ang hanay, na nakita uli ang mga kakilala, na nasalubong ang bagong taon sa pamamagitan ng isang malaking pagkilos. At kung anu-ano pa siguro. Hindi na gaanong maayos ang hanay noong nasa Recto na. Minsan, halu-halo na ang mga sektor. Pagod na siguro. O baka gusto nang makipagkwentuhan.

Pagdating sa Mendiola, makikita ang isa pang palatandaan ng matagumpay na pagkilos – ang maraming midya. Bago nito, lumabas ang Lakbayan sa mga lokal na midya sa iba’t ibang rehiyon at probinsya, pero hindi pa gaano sa midyang pambansa, lalo na sa telebisyon. Pero hindi nila magagawang hindi pansinin ang libu-libong nagmartsa sa araw na iyun. Sinunog ang effigy para sa protesta, ang “Backhoe Gloria,” hango syempre sa bagay na tumampok sa Ampatuan Massacre, na ginamit panghukay ng paglilibingan ng mga pinlanong imasaker. Simbolo raw ito ng “warlordismo” ni Gloria. Angkop nga naman. Inilalarawan ang paggamit ng rehimeng ito ng dahas laban sa mga magsasaka, para panatilihin ang pagsasamantalang ipinapalasap sa kanila.

Pagkatapos, nagsalita na si Rafael “Ka Paeng” Mariano, kinatawan ng Anakpawis sa Kongreso at tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Binati niya ang mga Lakbayani, at ang mga nagprotesta. Idineklara niyang tagumpay ang Pambansang Lakbayan. Sinundan siya ng maraming pangkulturang pagtatanghal at tagapagsalita – karamihan, mula sa mga rehiyon. Hindi ko narinig magsalita si Danilo “Ka Daning” Ramos, pangkalahatang kalihim ng KMP at paborito kong lider-masa. Hindi ko narinig ang klasikong retorika niya: “Ilang dekada naming sinasaka ang lupa, pero ang tanging lupang pag-aari namin ay iyung nasa aming mga kuko sa kamay at paa pagkatapos ng maghapong pagsasaka.” Luma na pero wasto pa rin, kaya nananatiling mabisa.

Para sa mga kalahok, maraming dapat ikatuwa sa araw na iyun. Sa isang banda, pahayag ito tungkol sa rehimeng Arroyo at pakikipagtuos dito ng makabayan at progresibong kilusan ng sambayanan. Taong 2010 na, taong target ng rehimeng gawing ibayong mahina, kundi man pawiin, ang kilusang Kaliwa gamit ang dahas. Pero heto ang mga magsasaka mula sa iba’t ibang panig ng bansa, at ang iba’t ibang sektor mula sa mga karatig-rehiyon ng Kamaynilaan – binubuksan ang taon sa isang malakas na protesta at panawagan ng pagbabago. “Buhay kami! At lumalakas pa!” Parang ito ang mensahe at ipinagdiriwang ng pagkilos. “Malapit nang matanggal si Arroyo, pero heto pa rin kami, dumadaluyong sa lansangan at nananawagan ng tunay na pagbabago.”

24 Enero 2010

Matapos ang martsa sa Mendiola, maraming aktibista ang tumungo sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman, para bigyang-parangal sina Tanya Domingo at Ian Dorado, mga estudyante ng pamantasan na napaslang bilang mga miyembro ng New People’s Army sa Bulacan. May magandang parangal si Prop. Sarah Raymundo sa Facebook.

Pangatlo at pang-apat sila sa mga kabataang estudyanteng nag-NPA na napaslang ngayong taon, kasunod nina Ian Maderazo ng UP Los Baños at Kemberly Jul Luna ng Mindanao State University. Tama ang League of Filipino Students: epektibong rekruter ng NPA si Gloria Macapagal-Arroyo – bangga sa pagyayabang ng National Security Adviser niya.

Tinuligsa ni Kenneth Roland A. Guda at ng Kilusang Mayo Uno si Sen. Noynoy Aquino dahil sa huling mga pahayag nito tungkol sa panawagan ni Rep. Satur Ocampo tungkol sa reporma sa lupa. Kasi naman.

Grabe na ang Facebook! Dahil dito, nagkitang muli ang dalawang dating nakakulong sa Guantanamo Bay at ang gwardya nila.

Anibersaryo ng pagpatay kay Martin Luther King, Jr. noong Enero 16. Heto ang pahayag ni Mao Zedong tungkol kay MLK at sa pakikibaka ng mga Aprikano-Amerikano para sa kalayaan. Ewan ko, parang naluha ako sa siping laman ng imahe diyan.

May magandang sipi si Curate kay Karl Marx na sakto sa eleksyon sa bansa ngayon. Kay Arundhati Roy din.

May magandang bagong sanaysay si Peter Hallward tungkol sa Haiti at si Michael Lowy tungkol sa mga patalastas.

Namatay na ang Aprikano-Amerikanong mang-aawit na si Teddy Pendergrass. Siya ang kumanta ng “In My Time” at kadueto ni Whitney Houston sa “Hold Me,” ang unang kanta ni Whitney na sumikat. Salamat sa mga nakakaantok na hapon ng pagkabata.

Mabuhay ang GMANews.tv, lalo na ang manunulat nitong si Stephani Dychiu sa paglalabas ng malamang mga sulatin tungkol sa Hacienda Luisita!

Advertisements

44 thoughts on “Lakad Lakbay Bayan

 1. ang memorable sa akin na quote ay mula kay Felix Paz ng KMP-Bikol:

  “sinasabi nila, tayo daw ay mga komunista, tayo daw ay mga walang Diyos… e tayo nga, iisa lang ang Diyos natin… sila tatlo-talo pa… landlord… jueteng lord… at drug lord”

  maganda rin ang mga hirit ni axel pinpin bago ang kanyang tula. reminder yun sa lahat, mapa-aktibista man o hindi, na magsumikap mag-aral ng mga isyu, at ng lipunan at ng rebolusyon. kasi nga “…sa limang tama, iba na ang katangian ng pagkilos natin papuntang maynila”

 2. Wow, literary journalism ito ah. Hehe. Nakakaliw ang paglalahad mo ng karanasan mo sa Lakbayan. Dahil hindi ko naman buong nabagtas ang nilakad ng mga magsasaka (mula Welcome lang ako naglakad), nakatulong ito para maramdaman ko kahit papaano ang buong kahabaang nilakad nila noong araw na iyon.

  Naalala ko rin iyang sinulat ni P.J. O’Rourke. Pero ang alala ko, nangungutya siya sa mga aktibistang Pinoy, na para bang pasikat/palabas lamang ang pagsusunog ng watawat ng US para ma-midya ang mga aktibista. Pero tama nga, kung tutuusi’y nagiging magalang/mabait lang ang mga aktibista sa pag-anyaya kay O’Rourke na hintayin ang pagsusunog ng watawat nila. Hehe.

 3. Grr. May pms yata ngayong araw ang WordPress. Ika-2 ko na itong submission ng komento

  “Galing! Bukas may magkukuwento rin sa amin na mga Lakbayani pero maraming salamat pa rin sa kwento mo.”

 4. Hindi akalain ni Mao na ang mga Red Guards niya ay makikita ang paghalal ng isang Afro American bilang presidente ng america, isang bansang tinuring niyang racista ti imperialista. Kung sabagay hindi din niya nakita nga ang mga dating Red Guards niya ay kapitalista na ngayon.

 5. uy. totoo ba ito? nag-comment yung kunyaring-observer-from-the-sidelines-pero-may-vested-interest-sa-pagkapanalo-ni-noynoy?

  magcocomment na nga lang, halatang kulang pa rin ang research.

  hindi man nakita ni Mao ang capitalist restoration, naforsee niya ang possibility nun. or kahit ba ganung ka-basic na sulatin niya di mo pa nabasa? akala ko ba “know thy enemy”? pa-scholar-scholar ka, hindi naman pala comprehensive research mo.

 6. mahusay. ramdam na ramdam ko ang pagbabasa, parang nasa lakbayan ulit ako.

  kala ko din namalikmata ako sa presensya ni ginoong manny dito. buti di ka tinanong teo tungkol kay villar. haha

  tumatak din sakin yung “sa amon, ang kalamay tam-is, pero pangabuhi namon, pait” (sa amin matamis ang asukal pero mapait ang buhay nila) — mula sa KMP-Panay/Negros

  at yung pananalita ni Rep. Mong na isang aral daw ng lakbayan ay naipakita nito na sa maikling panahon (kung di pa hinarang ng mga militar) lamang ay pwedeng dumaluyong sa kalunsuran ang mga mamamayan mula Mindanao, Luzon at sa Norte at ‘makubkob’ ito.

 7. ganyan ba sumagot yung supposed “blogger”? sabagay, alisin lang yang pretension mo ng pagiging intelektwal, parang si Palparan na kaharap namin.

  alam mo, nakakaawa ka. naging opisyal ka na ng gobyerno’t lahat-lahat, mukhang kailangan mong balikan ang Research subject sa high school.

  bumalik ka nalang sa pangangampanya mo sa kandidato mo para makabalik ka na ulit sa posisyon na makakakurakot ka.

 8. Ano’ng nangyayari rito? Ano? Hehe.

  @ KRGuda: Literary? Journalism? Kwento-kwento lang itong sa akin, nakakahiyang matawag nang ganyan. Kapag nagpapaka-literary ako, OA ang labas. Hehe. True: mabait dahil wasto ang aktitud, ang handling.

  @ Karen: Totoo! Napupuntang spam ang komento mo. Bakit kaya ikaw pa ang napuntirya, gayung may mga dapat sa spam na lang mapunta. Hehe.

  @ manuelbuencamino: Bakit, nagpakilala ba si Mao na manghuhula siya? Kahit naman nahalal si Obama, nananatili ang kalagayan ng mga Negro. At correction, tama si Anton: nakita ni Mao ang posibilidad na maging kapitalista ang mga Red Guards niya! Baka makatulong sa iyo, basahin mo rin.

  @ Anton: Salamat sa mga dagdag. Baka naman gusto lang akong singilin ni manuelbuencamino sa pangako kong sasagutin ko ang entri niya tungkol sa pagkalas ng Makabayan kay Villar dahil sa kontrobersya sa Senado. Hindi pa naman pagkalas, tama si Ka Satur:

  http://newsinfo.inquirer.net/inquirerheadlines/nation/view/20100126-249469/Villar-should-face-music-says-worried-Ocampo

  Bastos talaga siya sa atin. Ang mungkahi ko, i-minimize na natin ang pagtugon sa kanya. Kasi ganyan ang mga hysterics, kailangan ng audience. Pabayaan mo, titigil iyan. Haha.

  Pati ba naman pagsasabi ko tungkol sa mga “ordinaryong aktibista” kung anu-anong sinabi, kesyo may hindi ordinaryo. Ibig ko lang namang sabihin, may mga lider ang mga aktibista na talagang nagpapaliwanag sa midya ng tindig natin. Pero mayroon ding karaniwan — at kasama ako doon.

  @ armanpowers: Salamat sa pagdalaw at pagkomento. Galing ni Mong! Paano pa nga kaya kapag iyun na ang magaganap? Mas mabilis siguro dahil mas agit, tapos may time element. Pero pwedeng mas mabagal dahil mas malaki ang hanay. Hehe.

 9. Nakakairita lang na sa news e traffic ang ginagawang highlight at hindi ang panawagan ng mga magbubukid. Sinisisi pa ng mga punyetang reporter ang mga nagmartsa dahil sa pagbigat ng traffic. Nakakainis dahil halatang-halatang inililigaw nila ang atensyon ng mga manonood para maiwasang magtanong at maging kritikal ang mga ito.

 10. Teo,

  Yun link mo, yun ang sinabi ni Satur kahapon.

  Eto ang sinabi niya ngayon
  http://www.bayanmuna.net/ps.php?subaction=showfull&id=1264479268&archive=&start_from=&ucat=1&

  “If yesterday’s proceedings were any indication, it appears that the electoral fever has totally engulfed the Senate and any discussion on the C-5 controversy will be tainted,” said Ocampo.

  Added Ocampo: “I now understand Sen. Villar’s misgivings about the Senate proceedings. Considering that he’s up against presidential candidates and supporters of other presidential bets, the end-result will be doubtful. Maybe there is wisdom in staying away from such a proceedings.”

 11. Teo,

  Para ka na din si Villar. Tumatakbo pag naiipit -“Bastos talaga siya sa atin. Ang mungkahi ko, i-minimize na natin ang pagtugon sa kanya. Kasi ganyan ang mga hysterics, kailangan ng audience. Pabayaan mo, titigil iyan. Haha.”

  Bastos kayo sa bayan.

  Sige, idepensa mo ang mga pinaggagawa ni Villar

 12. hoy manuel, ang yabang yabang mo.. e dinidelete mo mga ang mga post ko sa blog mo. magsama kayo ni quezon na di makasagot sa sarili nyong mga premises. kung makaustura eh intelektwal, bahag naman ang bayag pag nasusukol. tama si teo. we should avoid engaging the likes of buencamino…walang political gain..total maliban sa iilang kagaya nya ng nagkokomentuhan sa mga blog nila, di naman sya influential..nakiki intellectual masturbation lang yan(sana mag enjoy sya). we have a whole makabayan slate camapaign to win. sige na manuel balik ka na pagsanba mo kay nonoy..ang holder ng devine right argument mo hehehe.

 13. @ Kel: Naku, talagang weird ang midya. Gusto ko nga ring gumawa ng kritika ng pag-cover ni Ces Drilon sa lakbayang ginawa noong Nobyembre sa Hacienda Luisita. Ni walang pagbanggit sa salitang “massacre,” pinagpaliwanag pa ang management! Talagang biased!

  @ manuelbuencamino: Actually, mas gusto ko ang pangalawang pahayag ni Satur kaysa sa una. Haha.

  Actually, ikaw talaga ang bastos. Hindi naman tungkol kina Noynoy-Villar ang entri na ito, hinatak mo na naman sa usapin.

  Tsaka bakit ang kapal-kapal ng mga pagmumukha ninyong mga Schumey at AdBrux na iyan para insultuhin na lang ang Kaliwa? Ano bang nagawa ninyo para sa bayan?

  Gusto pa ninyong lituhin ang tao na kesyo hindi matatag ang Kaliwa sa paglaban kay Gloria. Hoy, kahit pagsama-samahin ang mga nagawa ninyong tatlong blogger kayo, di hamak na mas marami pa rin ang nagawa ng Kaliwa sa paglaban kay Gloria!

  Ang Kaliwa ang pinakapursigidong lumaban sa rehimeng ito, kahit namatayan ng mga miyembro. Eh kayo? Puro kayo yabang, akala ninyo ang gagaling ninyo at mga tatanga-tanga ang mga taga-Kaliwa na hindi makitang si Villar ay ganito, si Joma ay ganoon…

  Bakit ko dedepensahan si Villar? Ang punto lang, malabo talaga ang mga ginagawa sa kanya ng mga kalaban niya sa Senado.

  Ikaw kaya, ipagtanggol mo ang pahayag ng mayabang mong kandidato na nag-aakalang nanay niya ang naghatid ng lahat ng maganda sa bayang ito. Ipagtanggol mo! Nasa taas ang link.

  @ Anton: Ganito pala ang mga gustong manumbalik sa gobyerno at gustong maging press officer ni Noynoy, ano? Parang asong ulol na nagpapakitang-gilas sa gusto nilang maging amo. Kolumnista ka ng sikat na diyaryo, kung sigaw-sigawan at insultuhin mo ang mga tao sa blog na ito, akala mo kung sino kang siga.

  Actually, wala silang magawa kundi negative campaign sa kalaban ni Noynoy. Ni hindi nila masunod ang payo ni Caffeine Sparks na maka-Noynoy din naman:

  http://caffeinesparks.blogspot.com/2010/01/noynoys-to-lose.html

  Paano kung wala talagang nagawa para sa bayan? Paano kung neoliberal din naman ang plano para sa bayan? Atakehin na lang natin ang kalaban!

  @ Bikolano: You are so right! Napapasikat pa natin ang mga taong walang karapatang sumikat True, kahit komento ko diyan sa MLQ na iyan, hindi inilabas, noong pinipilit niyang patunayan na inatake ng Kaliwa si Cory noong namatay ang huli — na malayung-malayo sa katotohanan.

 14. na iintindihan ko na mahirap talaga idepensa si Villar at i-justify ang panig pwersa ng kaliwa sa kanya. O sige na baka sumakit pa ang mga likod ninyo sa kakapilipit.

 15. Manuel Buencamino, ganito lang yan: ang sabi ng Makabayan, ideyal na dapat humarap si Villar at magpaliwanag sa Senado. Pero mahirap na makakuha ng kaliwanagan dahil sa pulitisado ang mismong Senado, kalaban niya sa pagkapresidente ang mga katunggali niya. May batayan naman di ba? Nevertheless, dapat sagutin ni Villar nang diretso ang mga paratang. Ganun lang ang sabi ni Satur. Siyempre, hindi mo ito matatanggap dahil: (1) Aktibo kang nangangampanya para kay Noynoy Aquino; (2) May bias/misunderstanding ka sa pulitika at prinsipyo ng Kaliwa, o simpleng di mo lang maarok ang dinamismo nito. Kaya di na tayo magkukumbinsihan ha. Lumayas ka na lang sa blog na ito dahil di ka naman maniniwala kay Teo, di rin kami maniniwala sa iyo. Wala kang makukumbinsi rito, laluna kung barumbado at pabalang ang komento mo.

  Naiintindihan ko ring mahirap depensahan si Noynoy. Mas madaling umupak kay Villar kaysa depensahan si Noynoy, halimbawa, sa isyu ng Hacienda Luisita, ng SCTEX, ng kawalan ng kongkretong (at maka-mamamayang) plataporma niya sa maraming isyung pambayan, sa kakulangan ng rekord niya sa lehislatura, sa pagsuporta niya, ng Liberal Party at ni Kris Aquino kay Gloria Arroyo noong 2004, at marami pang iba.

  Ang buhay at dinamismo ng Kaliwa ay di nakadikit kay Villar. Taktikal na alyansa ito, sa pagkakaalam ko, na elektoral ang nature. May tiyak na gains para sa mamamayan, sa tantiya ng Kaliwa. Pero pansamantala.

  Sa hinaba-haba ng mga diskusyon kay Buencamino sa blog na ito, sa blog niya, sa iba pang lugar, parang di maarok niya ang puntong iyun. Palaging sinasabing tapos na daw ang rebolusyon. Kuya, nagmumukha ka lang tanga. Itigil mo na. Kawawa ka.

 16. @ Karen: Halata ba? Hehe. Okey lang iyan pana-panahon. Truth happens that way. Minsan kasi, kapag galit ka, saka mo nasasapul ang mahahalagang usapin. Hehe. Minsan lang naman… At epektibo! Tumahimik na lang dapat tumahimik — hindi kasi masagot ang kontra-sagot.

  @ manuelbuencamino: Iyan ang problema sa iyo. Kunwari nakikipag-usap ka, pero ang pinapakinggan mo lang ay ang boses mo. Bakit hindi mo sagutin ang mga nire-raise sa inyo? Ano ba talaga nagawa ninyo para sa bayan para ganyanin ninyo ang Kaliwa? Ano ba talagang ikinahusay ni Noynoy?

  Bakit ibinabato mo sa Kaliwa ang umano’y pagsuporta kay Gloria noong 2004, eh ispekulasyon lang iyun. Samantalang tama si KRGuda, lantad ang pagsuporta ng mga Aquino kay Gloria noong 2004. Bakit hindi mo i-raise?

  May ilusyon ka kasi, o pagpapanggap, na konsistent ang pagtindig mo sa isyu. Hindi eh.

  Hindi para sa amin na ipagtanggol si Villar. Sapat na’ng sabihing luto ang nagaganap sa Senado. Aminin mo: Ang mga tahimik sa pagdidiin kay Gloria noon, grabeng ingay ngayon pagdating kay Villar.

  @ KRGuda: Salamat sa mga komento! Lalo kong nasapul ang punto na hindi na dapat pansinin masyado si manuelbuencamino. Iyun lang, nakapangako na akong sasagot sa entri niyang “sinagot” niya ako. So sasagot ako sa kanya, sana for the last time. The next entry will be fun, don’t worry. Hehe.

 17. Diba Buencamino yung apelyido ng mga collaborationists sa Colonial US at Imperial Japan? Wala lang.

  Hahanap ako ng oras na mabasa at manamnam ito ng buo. Nakamartsa lang ako sa may UST tapos paghantong sa Mendiola, diretso agad sa pagbigay ng voter ed eh.

  Pero kahit na ganun, masaya na ako kahit medyo tokenistic nalang ang pagsama ko sa martsa. Kahit saglit ay nakalahok ako sa makasaysayang kaganapang iyon, at naipakita ang pakikiisa sa ating pangunahing pwersa.

 18. @manuel buencamino:
  Pwede bang sabihan ka ng WHATEVER. Hindi ko kasi magets ang punto mo. Hindi ko rin gets kung bakt obsessed ka sa pagtuligsa sa suporta ng Kaliwa kay Villar. Bitter ka? At fan boy na fan boy ka ni Noynoy. Fan ka rin ng Mama at Papa niya? Wala akong mahita sa blog mo.
  Parang bata lang (pikong bata), bakit ayaw nyong sagutin ang tanong ko? Pag sinagot mo naman, ayaw icredit! Ayaw pansinin! Ayaw tanggaping tama.

  haay nako.

 19. @lei: basta pagka gets ko ng punto nya, tapos na daw ang rebolusyon dahil tatakbo ng pagkasenador si Satur sa 2010 at may pakikipagtulungan pa mandin sa partido ni Villar (!) yung indi-direktang korelasyon ng buhay ng rebolusyon at partisipasyon sa elektoral na praktika, yun yata ang ginigiit nya. ibig sabihin, hindi nya alam ang pinagsasabi nya

  at
  “Hindi ko rin gets kung bakt obsessed ka sa pagtuligsa sa suporta ng Kaliwa kay Villar. Bitter ka?”

  hahaha!

  anyway.

  @TeoM: asan na yung fun entry mo? pasensya na, nagising ako ng alas3 ng umaga. walang magawa. hehehe.

 20. puwede maki-join? Dear Manuel Buencamino kung sasabihin mo na ang pagtakbo ni satur ay hudyat ng katapusan ng rebolusyon, sa tingin ko shongabells ka. Simple lang ang usapin dito hindi niyo ma-keri ang ang mga communista sa bansang ito ay kayang makipag-alliance kahit kanino at pinili nila na hindi isang abnoy kagaya ni noynoy. I would like to answer from various angle, from being a peti-b and having its sensibilities, and at the same time, ideological.

  Una sa lahat, having alliance with Noynoy is the same as spitting on the grave of those victims of the hacienda lusita massacre and they totally withold any alliance with the national democrats because we have been strong against any carper policies or even landlordism that is upholded by their family. Another, Noynoy is totally against the left or so, against any member of national democratic movement because he smirks badly against the call of land distribution, kung baga, malinaw kay Noynoy na kebs sa mga pula na niniwala sa aggrarian revolution, look at their platforms? Kung papansinin mo kulang din sa turnilyo ang kaniyang mga adviser dahil parang imbes na usapin ng mamayan ang naging kampanya niya ay racial politics o ang dangal ng pilipino. Hindi ba mismong pagkuda niya na ibalik ang dangal ng Pilipino dahil habang neocolonial ang philippines, walang dangal dito. Compared to Villar, matalino ang commercials niya dahil malinaw ang kanyang tinatalakay. Hindi ko sinasabi na totally genuine ito pero bilang mamayan sino sa kanilang dalawa ang may sinasabi ng tama? ang plataporma. Magsimula tayo dito. Si Villar ay nananwagan ng national industrialization, pamamahagi ng lupa, pagbibigay ng libreng edukasyon at pagtaas ng pasahod ng manggagawa. Ang tanong, bakit si Noynoy hindi niya magawa yun?

  Pangalawa, tigilan mo na yang argument na inulukluk namin si GMA and such. Laos na yan bakla. Hindi ba kayong mga taga-akbayan din joiner nung panahon na yun kahit wala kayong mapakilos? Heto ang sagot diyan, ang ND hindi siya limitado sa pagpapatalsik ng pangulo gaya niyo, nagtatayo kami ng panibagong gobyerno, ang gobyernong bayan dun sa kanayunan. Kaya naiintindihan ko na ganyan ang kuda mo lang kasi the only way for you to change the system is simply reform at sumipsip sa administrasyon unlike us we wage a revolution.

  Pangatlo, kahit kailan hindi matatapos ang rebolusyon o ang panawagan sa isang kumunistang world! Heller kahit si Adam Smith feeling niya dapat ang end natin ay yun dun or even capitalism itself dreams of a communist world kaya lang hindi kinaya ng brains nila kasi ang hinuha nila na at the end of all these competitions magpapantay sila na sa kasalukuyan hindi ganoon ang tunay na nagaganap. At ang napatunayan ng kasaysayan na ang tumpak na paraan ay ang rebolusyon guided by marx, lenin at mao. Thus, this ends by saying, manigas ka sa kaartehan mo! Mananalo na kami within 5 years, bahala ka sa buhay mo. Take care. I miss you Teo! May blog na ako malapit ko na buksan!

 21. magandang araw sa mga magigiting na anak ng bayan! magandang araw sa mga tagapagtanggol ng unibersal na teorya para sa pagbabagong ganap sa paraang natatanggi, ang REBOLUSYON!

 22. I love your agitated comment! Magandang araw din sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang ilusyon na semi-cap ang pinas. Wala na kayong magagawa, mananalo kami. Good night!

 23. @ Leon: Mismo! Dapat may magbungkal ng A Past Revisited para matigilan ang mga ito sa pagyayabang. Naalala ko tuloy ang kolumnistang Quezon, kuntodo pagtatanggol sa orihinal na MLQ dahil may nagsabing si Gibo ang bagong Quezon (“My loyalty to my party ends…” and all that crap).

  Dahil lantad ang rekord ng Kaliwa, todo-upak sila rito. Kaya dapat gawin din nating lantad ang rekord sa kolonyal na pakikipagsabwatan ng mga ninuno ng mga ito, baka sakaling tumigil sa ilusyong ang laki ng nagawa nila para sa bayan.

  @ Lei: Ang nakakainis pa, hahanap ng kaliit-liitang dahilan para birahin ka, kahit wala na sa lohika o lugar. Kakaiba. Ganda ng avatar mo, dapat magkomento ka nang madalas. Hehe.

  @ Karen: Isa siyang kolumnista ng Business Mirror. May tsismis na dating naglingkod sa gobyerno ni Cory. Aminin! Kaya excited kay Noynoy, para makabalik sa pwesto!

  Actually, napaisip ako kung iyun na ba ang isusunod ko, kasi busy, eh kailangang mabasa ang mga umaatake sa Kaliwa para masagot. Tapos namatay pa si Howard Zinn, so gusto kong magparangal.

  http://kasamaproject.org/2010/02/01/howard-zinn-je-ne-suis-pas-marxiste/

  Pero sa dami ng reaksyon dito, gusto ko na rin uling sagutin si Buencamino. Hehe.

  @ missphilippines: Welcome back for the gown competition! Hehe. Nag-blog ka na naman. Hehe. Karakter ang mga komento mo sa blog na ito! Hehe.

  Huy, hindi mga “communista” ang nakikipag-alyansa, sina Ka Satur at Makabayan lang. Hehe. Tapos hindi automatic na “No” ang Kaliwa kay Noynoy dahil sa Hacienda Luisita. Kaya nga dapat nag-usap. Kasi hindi rin “Yes” agad dahil hindi naman tampok na anti-Gloria o makabayan ang tindig sa mga isyu.

  Tsaka ang gets ko doon sa 5 years sa sinasabi ng Kaliwa, iyung requirements ang mahalaga doon, hindi ang mismong petsa. Posibleng makamit ang ganoon sa loob ng 5 years kung… Ganoon.

  Tsaka hindi Akbayan si Buencamino, kumakampi lang doon. Hehe.

  Natawa ako sa “Laos na yan, bakla.” Pero ano ibig sabihin ng “kuda”? Hehe.

  Go, mag-blog ka na! Para mas masaya! Hehe.

  kaBliss: Salamat sa pagdalaw! Sana good ka, ha. Kasi may mga dumadalaw na ganyan ang sinasabi, pa-anonymous pa kuno, tapos iyun pala, tauhan ng militar. Tingnan ninyo si Anonymous, hindi na nagkomento. Hehe.

 24. Offtopic, pero nais kong malaman ano ang masasabi ninyo hinggil sa 80th anniversary statement ng Partido Komunista ng Vietnam:

  http://marxistleninist.wordpress.com/2010/02/03/on-80th-anniversary-communist-party-of-vietnam-affirms-road-to-socialism/

  Alam nating tinahak ng Vietnam ang kaparehang landas ng Tsina sa pagbabalik sa Kapitalismo. Ang mensahe bang ito ay nagbabadya ng pagwawasto sa mga sosyalista ng Vietnam? O retorika lang ba ito? Naaalala ko pa yatang tinanghal na “Social Imperialist” ang bansang ito noon.

 25. ang gusto kong marinig na depensahan ni buencamino ay yung hacienda luisita massacre, yung proposed added 2 years sa curriculum na part ng educ. platform ni noynoy, at yung stock distribution option ng CARPER.

 26. nabalitaan ko na ang isang kasama ay namasyal saglit dun sa vietnam nito lang buwan ng enero. Ayon sa kwento niya, kung tutuusin maaring bumabalik na sa landas ng Cap ang Vietnam pero hindi naman huli ang lahat lalo na tumitindi muli ang krisis ng cap sa buo na maaring magtulak muli sa kanila na magsuri. Ang problema ng Vietnam ay hindi consolidated sa usapin ng IPO at hindi buo ang mga kolektiba na itinatayo dito sa pinas. Hindi rin malalim ang pag-intindi nila sa theorya ng reb mula sa MLM. Sa kabilang dako, hindi pa rin naman ganoon ka-unlad ang pagtahak nila sa lohika ng cap at pinipilit pa rin nila ang magkaroon ng makataong polisiya sa mga manggagawa dahil sa mataas na sahod para sa kanila. ang problema lang nila ay yung mga gagong party leaders na member ng kanilang KTKS dahil sila ang nagaari ng mga malalaking kumita at makamundong negosyo gaya ng bar, inuman at prostitution house.

  Nakakalungkot nga daw dahil makikita mo rin ano yung naging magandang epekto ng sos sa kanila kahit papaano. Mula sa kanilang kultura at pamumuhay. Take note wala kayong makikita dun daw na mga jubis at bihira ang bilang ng nagkakasakit, or gumagamit ng betsin sa kanilang mga pagkain. Pati yung mga mamayan kahit na magkabanggaan sa kalye hindi mo makikita na mag-aaway. Pati yung mga pamilya, hindi daw ganoon ka pyudal lalo na daw sa hanoi pero muli nalulungkot siya dahil mabilis din kinakain ng cap kung anong legacy ng sos sa vietnam.

 27. @ Leon: Parang hindi nababanggit ang Vietnam sa mga bansang naggigiit man lang ng pambansang kalayaan kontra sa imperyalismong US, ano? Kung ibabatay sa pahayag na ini-link mo, parang may mga problematikong aspekto: madiin ang pagpapahalaga sa pang-ekonomiyang pag-unlad, hindi masyado sa pagtataas ng kamulatan ng mga mamamayan, at pagpapahalaga rin sa simpleng pagiging bahagi ng pandaigdigang komunidad. Parang kaduda-dudang matatag na pagwawasto ito at pagtahak sa sosyalistang landas.

  @ RADulce: Naku. Parang sa pagbabasa ko sa kanya, parang hindi niya ipagtatanggol si Noynoy sa mga contentious issues na ito. In fact, hindi niya tatalakayin man lang ang mga ito. Banat lang siya nang banat sa mga kalaban. Doon siya sa uupak siya, hindi sa magtatanggol o magtataguyod ng kung ano.

  @ missphilippines: Ang tanong, resulta ba ang mga binanggit mo ng sosyalismo? O ng pyudal na pre-sosyalista — pero pwede ring “proto-sosyalista” — na relihiyon nila? Hehe. Maganda nga sigurong pag-aralan pa ang nangyari sa Vietnam. Mas ang alam ko sa kanila ay ang magiting nila syempreng pakikibaka sa imperyalismo. Malinis ka palang mag-Filipino, ha.

  @ ardeend: Isa pa ang North Korea sa dapat pag-aralan. Pero mas malamang na hindi totoong walang human rights. May lalaban naman siguro kahit paano kung talagang mapanupil. Pero di tulad sa ibang bansa, walang nababalitang organisadong oposisyon sa North Korea. Pero aralin pa natin.

 28. sayang at hindi ako nakasama dito. maski man lang sana kumuha lang ng mga litrato bilang testamento sa energy ng pagkilos.

  natawa ako sa imahen mong naka-payong. kabonggahan nga, haha.

 29. @ gingmaganda. Sa susunod, ii-email kita kapag may malaking mobilisasyon, para makapunta ka. Hehe. Hindi mo lang naiintindihan ang lagay ng mga taong sunog na nga to begin with ang balat. Hehe.

  @ KRGuda: Haha. Galing ng mga historical finds. Dapat makita mo rin ang mga ninuno ni Buencamino sa kasaysayan.

  @ Anton: You mean Makapili? Hehe. Hanapan natin ng saliksik! Hehe.

 30. Hay. Salamat natapos na ang diskusyon para sagutin si M.Buencamino. O ayan hapi ka na siguro dahil na divert yung mga komento sa isang makasaysayang pangyayari: ang unang pambansang lakbayan ng mga magbubukid sa Pilipinas. 2010 opening salvo pa mandin! Yay!

  @TeoM: Imadyinin natin ulit – ang araw mismo ng pagpipiging 😀

 31. Kainis nga, nalipat ang usapan dito sa Villar-Noynoy na naman. Hehe. Para tuloy anti-Noynoy propaganda lang ang Pambansang Lakbayan.

  Yes! Imagine that! Hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s