Poster ng pelikulang Eyes Wide Shut sa Poland. Isang paglalarawan iyan ng kaisipan ng mga maka-Noynoy sa usapin ng sinusuportahan at iboboto sa eleksyon. Ideolohikal na bagay rin ang pagiging bulag sa ibang pagtingin, pilit mang ikaila ng mga katulad ni Manuel Buencamino. (Galing ang mga larawan sa magandang website na wellmedicated. Maraming salamat!)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • Karen  On February 11, 2010 at 6:56 am

    @TeoM. Na-spam ulit ako. Hmm. May kailangan siguradong i-adyas sa Discussion Settings mo? Either that o merong personal vendetta lang sa akin ang WP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: