Unwell Buangcamino

Sa sagot niya sa tuligsa ko, nagyabang gaya ng dati ang hindi kilalang kolumnistang si Manuel Buencamino: “Wala sa [K]anan, [K]aliwa o ano pa mang pagpuputol sa political spectrum ang tinatayuan ko. Ang posisyon ko ay doon lang sa tama o mali. Konsyensya at hindi ideolohiya ang gumagabay sa akin.” Iyan talaga ang ilusyon niya, na ilusyon din ng marami sa panggitnang uri.

Na para bang hindi nanunuot sa halos lahat ng usapin ang tindig ng Kanan at Kaliwa, at maging ng iba pang bahagi ng pampulitikang hanayan. Na para bang hindi nagmumula ang paghusga ng tama o mali sa mga palagay o paniniwalang mas maka-Kaliwa o mas maka-Kanan. Na para bang ligtas ang konsensya sa ideolohiya at hindi laging nagkukubli ang ideolohiya sa pagwawaksi sa sarili.

Ang usapin, syempre pa, ay ang pagtuligsa niya sa Kaliwa sa pag-endorso nito sa kandidatura ni Manny Villar sa pagkapangulo at, hindi man niya sabihin, ang pagsusulong niya sa kandidatura ni Noynoy Aquino. Kesyo isinuko na ng Kaliwa ang rebolusyon dahil sa ginawa nito — mga ganoong matinding akusasyon mula sa kawalan laban sa Kaliwa para lang sa kandidatura ng isang pulitiko.

Pero pwede bang talakayin ng isang tao ang Kaliwa nang hindi lumalabas ang ideolohiya niya? Pwede ba siyang maligo nang hindi nababasa? Bumaril nang hindi ibinubulgar ang kinatatayuan? Ang totoo, kung babasahin ang mga sulatin ni Buencamino, makikita ang isang makitid na isipang mayabang na humuhusga sa isang napakalaking reyalidad, nang naggigiit sa kanyang kakitiran.

At ito ang partikular na pagpapakahulugan ni Fredric Jameson, Marxistang intelektwal, sa ideolohiya — ang mga estratehiya ng pagkahon (strategies of containment) sa makikitid na katotohanan para hindi maiugnay ang mga ito sa mas malawak na katotohanan ng kasaysayan at lipunan. Sa tulak ng makauring interes, hinaharangan ng ideolohiya ang paglampas ng kaisipan sa mga hangganan nito.

Sabi ni Buencamino, “kakatwa” ang pagbibigay-katwiran ko sa “maling diskarte ng [K]aliwa.” Dahil daw “binasted” ni Noynoy ang Kaliwa kaya “sumiping” ito kay Villar. Madayang sumipi si Buencamino, pinutol ang mga isinulat kong batayan ng pakikipag-alyansa ng Kaliwa kay Villar. Pagkatapos, nagtampisaw na siya sa mahalay niyang pananalita, akala mo nakakagulat pa iyun.

Pasimplehin natin ang mga bagay. Nakipag-alyansa ang Kaliwa kay Villar dahil siya ang (1) sumalubong sa plataporma ng Kaliwa sa maraming usapin, (2) nagpakita ng kahandaang makipagtulungan dito sa kampanyang elektoral at (3) nakipagkasundong magtutulak ng mga repormang sinasang-ayunan ng Kaliwa sa gobyerno kapag nahalal. Mahirap bang intindihin iyun?

Hindi pwedeng awtomatikong suportahan ng Kaliwa si Noynoy. Una, wala siyang malinaw na makabayan at demokratikong rekord bilang pulitiko. Ikalawa, ni hindi siya tampok sa paglaban sa rehimeng US-Arroyo. Ikatlo, kailangang maresolba, kahit sa isang antas, ang usapin sa Hacienda Luisita. Kaya mainam sana kung nakipag-usap at nakipagtulungan siya sa Kaliwa. Kaso, hindi.

Hindi awtomatikong sinuportahan ng Kaliwa si Villar dahil hindi tampok na maganda ang rekord niya sa tatlong ito – bagamat mas tampok siya sa ikalawa kumpara kay Noynoy. Ang inilamang niya kay Noynoy, bukod sa walang malaking isyu sa kanya ang Kaliwa tulad ng pagsasamantala at masaker sa Hacienda Luisita, nakipag-usap siya sa Kaliwa at nakipagkasundong makikipagtulungan.

Dahil nasabi kong “sekundaryo” lang para sa Kaliwa ang paglahok sa eleksyon, pinipilit na ni Buencamino na palabasing “nilalaro” lang ng Kaliwa ang eleksyon at wala itong kahit “konting respeto” sa mga kababayan nating nagpapahalaga sa eleksyon. Maling-mali ang pakahulugan dahil ayaw umunawa. Binabasa ni Buencamino sa tekstong naisulat ko ang basurang nasa isip niya.

Prinsipyado ang batayan ng Kaliwa sa pakikipag-alyansa kay Villar. Ang ineendorso ng Kaliwa ay iyung may platapormang sumalubong, kahit kaunti, sa makabayan at demokratikong plataporma ng Kaliwa para sa bansa. Bagamat hindi mababago ni Villar o sa pamamagitan ng eleksyon ang bulok na sistema sa bansa, siya na ang pinakamabuti sa mga nangungunang tumatakbong masama sa halalan.

Pero mas ang punto: Hindi patas sa Kaliwa na sabihing inaabandona na nito ang rebolusyon dahil sa tindig nito sa isang porma ng pakikibakang itinuturing nitong sekundarya. Kung ganito ang hatol, dapat mga porma ng pakikibakang itinuturing nitong pangunahin ang maipakitang inaabandona. Hindi ka gagawa ng sarili mong pamantayan nang hindi inaaral ang pamantayan sa sarili ng Kaliwa.

Hindi patas, halimbawa, sa isang tao na masabihang tumatalikod sa pagiging Kristiyano dahil mahalay ang pananamit niya. Parang ganoon ang ginagawa ni Buencamino: sinusukat ang pagiging Kristiyano ng isang tao sa pananamit niya — sinusukat ang pagiging rebolusyunaryo ng Kaliwa sa tindig nito sa eleksyon. Isang bahagi lang ito, at hindi pa nga mayor na bahagi, ng rebolusyon.

Sabi pa ni Buencamino, dapat daw “sumiping” na rin ang Kaliwa kay Gloria. “Kakampi naman nila si Gloria sa impeachment ni Erap at noon election ng 2001. Hanggang noon 2007 sinuportahan pa nila si Joker Arroyo na alam naman nila na number one tigapagtanggol ni Gloria.” Naninira na nga lang si Buencamino, hindi pa ayusin ang pagbaybay sa mga salitang Filipino. Pero palampasin na natin.

Dito, malinaw ang makitid na pag-unawa ni Buencamino. Lakihan natin ang tanaw: Aling pampulitikang pwersa sa bansa ang tuluy-tuloy na lumaban sa rehimeng Arroyo at nag-ambag nang malaki sa kilusang masang pinakamahalaga sa pagpapatalsik dito? Alin ang hindi nangimi kahit dinudukot at pinapatay ang mga miyembro’t lider nito? Ang mga kolumnistang maka-Noynoy?

Maganda ang punto ni Kenneth Roland Guda sa seksyong komento ng isang entri sa blog na ito: Bakit hindi puntiryahin ni Buencamino ang hayagang pag-endorso at pagkakampanya pa nga ng pamilya Aquino kay Gloria noong 2004? Kasi nga, maka-Noynoy siya. Kusa niyang nililimitahan ang tanaw niya — at ng mga mambabasa niya — pabor sa kandidatura nito. Paggana iyan ng ideolohiya.

Bakit daw sinuportahan ng Kaliwa si Joker noong eleksyong 2007 kahit maka-Gloria ito? Dahil mahalaga sa pamantayan ng Kaliwa sa panahong ito ang paglaban sa ekstrahudisyal na pagpaslang na ginagawa sa mga miyembro nito. Malamang, hindi pa rin maiintindihan ni Buencamino ang dahilang ito, dahil hindi naman siya nanganganib mapaslang sa kanyang komportableng buhay.

Tutal nasa mga hindi kilalang komentarista na rin lang tayo, isingit na natin si Jesusa Bernardo, na ginamit pa ang pagkamatay ni Kemberly Jul Luna para tuligsain ang Kaliwa sa pagsuporta — o pagkakaroon pa nga ng malaking papel — sa Edsa 2. Normal na ang pagkwestyon sa Edsa 2, lalo na ng mga propagandista ni Erap Estrada. Pero sobra na kapag idinadawit pa ang namatay na gerilya.

Ang katapatan ng Kaliwa ay wala sa anumang paksyon ng naghaharing uri, kundi sa interes ng sambayanan. Nilabanan nito si Erap hindi dahil kampi ito kay Gloria, kundi dahil iyun ang interes ng sambayanan noon. Nakipagkaisa ang Kaliwa kay Gloria kontra kay Erap pero naging mapagbantay at kritikal ito noong naluklok na si Gloria. Matatag itong lumaban kay Gloria.

Bagamat hindi siya kasing-sahol ni Gloria, hindi pwedeng tawaging “mas progresibo” si Erap dito. Marami ring kabataan ang nagbuwis ng buhay bilang mga miyembro ng New People’s Army noong panahon ni Erap. At hindi totoong mas gusto ng Kaliwa ang mas despotikong rehimen. Hangad nito ang mas mabuting rehimen para sa mga mamamayan, pero handa itong lumaban sa mas malupit.

Totoo namang nakakalungkot na naging mas masahol si Gloria kaysa kay Erap. Pero imposibleng mahulaan ito noong 2000-2001. Ang dapat, sinamantala ang kalagayang ito para magpalawak at magpalalim ng pakikisangkot ng mga mamamayan sa mga isyu ng bansa – para sa matagalang pagbabagong panlipunan. At ang gumawa nito ay hindi ang mga maka-Erap, kundi ang Kaliwa.

Malinaw na taktika ng kampo ni Noynoy at maging ni Erap ang pag-atake kay Villar. Sa panig ni Noynoy, resulta ito ng pagdikit ni Villar sa mga survey. Ang problema, hindi makaabante sa propaganda si Noynoy. Paano naman kasi, nakatali lang talaga ang buong pagtakbo at kampanya niya sa dalawang salita: “Mama at Papa.” Paano pa nga ba magpapalawig sa temang iyan?

Tatlo ang panawagan ng maka-Noynoy na blogger na si Caffeine Sparks: (1) Umabante na si Noynoy sa pag-uulit-ulit ng kung sino ang mga magulang niya, (2) ilahad niya ang mga nagawa niya sa nakaraan, at (3) ipaliwanag niya kung paanong maghahatid ng mas magandang kinabukasan ang mga plano niya sa bansa. Nabigo raw si Noynoy na gawin ito, kaya nabawasan ang lamang niya.

Pero paano kung hanggang “Mama at Papa” lang ang kayang propaganda ni Noynoy? Iyun naman talaga ang naging batayan ng mga nagtulak sa kanyang tumakbo, tulad ng kolumnistang si Conrado de Quiros. Hindi siya tampok sa pagiging makabayan at demokratiko, sa paglaban sa rehimeng US-Arroyo, sa pagtindig nang maka-mamamayan sa iba’t ibang isyu, o sa anupamang kabutihan.

Paano kung, gaya ng sabi ni Ina Silverio-Gargar, siya pala ang may pinakakaunting panukalang batas na naisampa sa Senado ngayon? Paano kung, pilitin man ni Manuel Buencamino na pagandahin, talagang hindi pampresidente ang rekord niya sa Senado? Paano kung pinagaganda pa ni Noynoy ang pagdepensa sa masasamang patakaran ngayon, katulad ng kontraktwalisasyon?

Noong minsan, ipinapaliwanag ko sa isang kapwa-aktibista na hindi kontra-Noynoy ang Kaliwa, na si Gloria pa rin ang pangunahing kaaway ng bayan at nagmamaniobra pa nga ito para manatili sa pwesto. Hindi siya tumutol sa ikalawa. Pero sabi niya, “Di mo mapipigilang maging kontra-Noynoy ang ibang kasama.” At binanggit niya ang naging tugon ni Noynoy sa isyu ng Hacienda Luisita.

Higit pa rito, tingin ko. Naalala ko si Eric Hobsbawm, Komunistang historyador sa Inglatera. Sa kanyang memoir na Interesting Times [2002], ipinaliwanag niya kung bakit hindi niya binitawan ang pagiging Komunista kahit noong panahong marami ang kumakalas sa Kaliwa. Ang dahilan niya: ang katangahan ng mga bumabanat sa sosyalismo. Natakot daw siyang mapunta sa panig ng mga ito.

Parang hawig diyan ang nangyayari ngayon. Masyadong hambog ang mga maka-Noynoy sa pagsuporta sa kanilang kandidato at pag-atake sa ibang kandidato at sa mga tagasuporta ng huli. Sa ganyang sitwasyon, talagang iniimbitahan nila ang atake ng mga tagasuporta ng ibang kandidato. At sa halip na makahikayat, nabubwisit sa kanila ang iba, na natatakot na maging kasama’t kaisa nila.

Tapos sabi pa ni Noynoy, dapat magpasalamat sa nanay niya para sa kalayaan at demokrasya sa bansa. Sabi naman ni Ballsy, kapatid ni Noynoy, paglago raw ng populasyon ang ugat ng suliranin sa Hacienda Luisita. Ngayon, nangangako si Noynoy na ipapamahagi ang Luisita sa loob ng limang taon. Halatang gimik: pangako rin iyan ni Cory noong tumatakbo siya sa pagkapangulo.

11 Pebrero 2010

Basahin ang kolum ni Artemio Panganiban tungkol sa kung paano pwedeng makapanatili sa kapangyarihan si Gloria lampas 2010.

Parangal ng mga progresibong intelektwal at aktibista kay Howard Zinn, dakilang progresibong historyador na Amerikano. Paalam at maraming salamat!

Impormatibong panayam kay Rick Wolff, Marxistang ekonomista. Ang lotto raw ay isang porma ng buwis na gustung-gustong bayaran ng mga maralitang tatangging magbayad ng bagong buwis — at iba pang pagsusuri tungkol sa kasalukuyang malubhang krisis pang-ekonomiya.

Magandang suri ni Jodi Dean sa mga hakbangin ng mga nasa likod ng programang pang-Internet katulad ng YouTube na tanggalan ang mga tao ng pagkakataong magpasya — at posibleng lumipat ng ibang programa — para malulong na lang sa mga palabas nila. Ang kakatwa, aniya, nagluluwal ngayon ang pagdami ng mga dapat na pagpipilian ng pagkaunti ng pagpipilian.

Para sa mga tao diyan na bilib na bilib sa pagkakahalal ng unang Aprikano-Amerikanong pangulo ng US, heto ang panayam sa Negrong propesor na si Cornel West: “Kumikiling si [Obama] sa Wall Street, napahanga ng mga elite, gustong mayakap ng naghahari, gustong ipreserba ang kanyang pamana bilang pangulo, mas sa wika ng mga kolumnistang neo-liberal at neo-konserbatibo kaysa sa mga puso at isipan ng karaniwang mga tao.”

Ayon kay Alexander Cockburn, karapat-dapat lang si Obama at ang kandidato niya sa pagkapahiyang nangyari sa pagkatalo nila sa eleksyon sa Massachusetts. Malinaw na paghatol ito sa administrasyon ni Obama.

Parangal ni Tariq Ali kay Daniel Bensaid, namumunong aktibista sa pag-aalsang 1968 sa Pransya at pagkatapos ay naging bantog na Marxistang intelektwal. Isang engkwentrong sekswal pala sa Brazil ang nagbigay ng AIDS sa kanya, at ang gamot niya rito ang nagbigay sa kanya ng kanser. Mahalaga ang nangyari sa Cuba at kay Che Guevara sa pagkamulat niya.

Iniuulat ni P. Sainath ang malaganap na praktika ng pagpapakamatay ng mga magbubukid sa kanayunan ng India sa loob ng 12 taon. Ipinakita niya kung gaano kasama ang ibig sabihin ng mahigit-kumulang 20,000 pagpapakamatay kada taon.

Advertisements

50 thoughts on “Unwell Buangcamino

 1. may nakalimutan ka pa sa mga patakaran ni noynoy na sobrang sahol: ang pagpapalala ng krisis ng sektor ng edukasyon. isipin mo, marami na ang umaalma sa “bridge program” o +1 taon sa nursing, ngayon gusto pa niya na +2 taon sa pag-aaral ng lahat ng estudyante?

 2. Supra-class kumbaga. Moralidad ang gumagabay sa usapin ng buhay ng tao. Hindi ang mga relasyon ng mga tao sa produksyon upang buhayin ang lipunan , hindi ang tunggalian sa uri. Ina-asyum ko na dahil kolumnista sya (bagamat hindi kilala, hindi ito pwedeng eksyus) na napag-aralan nya rin ang mga teorya kung paano hinubog ang lipunuan at saan nagmumula ang mga kaisipang sumusuporta at nagpapanatili sa mga istrukturang pulitikal at ekonomiya ng mga lipunan? Syempre, ang assumption ko na “kolumnista = nag-aaral” ay posibleng mali din. Pero ipagpalagay na nating tama ako (usually naman ay, 98% tama ako, 2% ay inaantok pa ako hehehe). Pero “Tama at Mali”, bilang basehan ng paninindigan? Saan nagmumula ang mga basehan kung ano ang tama at mali? Sino o ano ang dumidikta ng mga prinsipyo o gabay sa moralidad ng isang lipunan? Ano ang humuhubog sa moralidad ng mga indibidwal? Kung napag-aralan nya ng mabuti ang pinagsasabi nya, alam nya dapat ang sagot. Ang paninindigan mo ay nakabatay sa pananaw sa kung ano ang tama at mali? Pero M. Buencamino, ano ang tama at mali? Sino ang nagsasaad ano ang tama at mali? Ang Simbahang Katoliko ba? Ang mga kriminal ay meron ding kulumpon ng moralidad, alam mo ba? Ganun din ang mga pulitiko at magnanakaw, may tama at mali din sa kanila. Ang mamamatay-tao ay meron ding konsensya: hindi nga lang sa usapin ng pagpatay.

 3. O ayan. Naparami tuloy ako ng nasabi. Hindi na lang kasi nyang aminin na PIO sya ng Noynoy’s Fans Club at huwag na nyang pasukin pa ang mga teyoritikal na debate. Umusad na ang buong daigdig at sangkatauhan mula sa middle ages, at papatapos na nga ang buhay ng kapitalismo – tapos sasabihin pa na ang usaping paninindigan ay usapin sa moralidad. Kainis talaga ang mga apologists ng mga sistemang panlipunan kahit noon pa man.

  @TeoM: Ito na ba ang fun post na ipinangako mo? Hehehe.

 4. @ RADulce: Talaga? Baka iyan ang tugon niya kawalan ng trabahong maialok ng lipunan sa mga nakakapagtapos! Hehe. Walang trabaho? Mag-aral pa kayo! Maiba tayo: Welcome sa WordPress! WordPress, the best!

  @ Karen: “Ang mga kriminal ay meron ding kulumpon ng moralidad, alam mo ba?” Natumbok mo! Baka kung nakapag-aral man ay hindi pa rin gaanong nagpalalim.

  Oo, ito nga sana. Pero talagang hapit ako sa oras nitong nakaraang panahon, kaya hindi na nagawang mapasaya pa. Hehe. Kasi kapag banas ka tapos sinubukan mong maging masaya ang pagkakasulat, sinikal at bastos ang labas. Ayaw naman natin ng ganoon, hindi ba? Hehe.

  Alam mo, ikaw lang talaga ang nasa-spam dito. Si KRGuda, hindi lumalabas agad pero hindi naman napupuntang spam.

  Hindi ka talaga nagsusulat ng pulitikal sa blog mo? Hehe.

 5. @Teo: Hehehe. Hindi talaga. Very rare (yung last yata ay nung trinansleyt ko ang sinulat ni kyut KRGuda yung artikulo nya hinggil kina Karen Empeno). 100% naman kasi ng totoong buhay (kun sa web lingo pa, real life, RL) ko ay nakasabak sa pulitka/aktibismo. Sa mga komento lang ako mas pulitikal. Buti na lang nandyan kayo ni KRGuda (na kyut). Hehehe.

 6. Ang lakas ng loob pa nina Noynoy at Mar na paratangan si Villar na maka-Arroyo (May katawagan na sila: “Villarroyo”). Sa proseso, gusto nilang ipamukha na tanga ang lahat ng kontra-Arroyo na sumusuporta kay Villar, kabilang (o lalung-laluna) ang Kaliwa. Pero sa pakikipag-ugnayan ng Makabayan kay Villar, sinasabi nitong wala itong makitang ebidensiya na totoo ang mga paratang. Sa kabilang banda, makikita sa rekord ni Villar na (at least) bilang Senate President, hinayaan niyang dumaloy ang ilan sa pinaka-malulupit na Senate investigations hinggil sa mga kontrobersiyang kinasangkutan ng rehimeng Arroyo (mula sa NBN-ZTE investigations hanggang sa fertilizer scam). Minaniobra ng administrasyon ang pagsibak sa kanya sa pagiging Senate President nang igiit niya ang pag-aresto kay Jocjoc Bolante).

  Totoo namang di rin naman kasing-tampok ang pamumuno ni Villar sa paglaban kay Arroyo. Gayunman, hindi maitatanggi ang paglaban niya.

  As for Noynoy, laging pinamumukha niya sa mga sorties niya na sinisikil siya ng gobyernong Arroyo sa pamamagitan ng pag-ipit sa kanyang pork barrel. Pero bukod dito, ano na ba ang naging tampok na paglahok niya sa paglaban kay Arroyo? Tulad nga ng nabanggit ni Teo, sinuportahan ni Noynoy at inindorso ng kapatid na si Kris si Arroyo noong 2004. Noong taong ding iyon, nasaksihan natin ang malinaw na pakikipagsabuwatan ng mga Cojaungco at ni Noynoy at ang rehimen: naglabas ng Assumption of Jurisdiction ang Department of Labor and Employment para supilin ang welga ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita nina Noynoy. Noong Nob. 16, agad na umayuda ang militar at pulisya ni Arroyo para idispers — at imasaker — ang mga welgista.

  Kahit naman si Mar, naging malapit na alyado ni Arroyo hanggang 2004, nang tumakbo siya sa Senado.

  Sa kanilang dalawa ni Noynoy, mas si Mar pa nga ang tumampok sa paglaban kay Arroyo magmula 2004.

  Recently, ito namang si Mar at Noynoy, bumibira sa advertisement spending ni Villar, na para bang inosenteng inosente si Mar. Nakalimutan na ata ang nakaririnding minu-minuto na pagpapalabas ng “Padyak” commercials niya noong nakaraang taon.

  Sa totoo lang, hindi naman talaga bago ang mga paninirang puri sa eleksiyon. Pero yun na nga: walang pinagbago ang mga taktika nina Noynoy. Wala silang pinagbago sa lumang pulitika at sa namamayaning sistema.

 7. @ Karen: Ah, ganoon ba? Sabagay, sabi ko nga, iba rin naman ang personal na buhay na hinubog ng progresibong pulitika, kahit hindi laging ipinapakita ang mas malaking pakikisangkot. Talagang kailangang laging may “kyut” kapag sinasabi ang pangalan ni KRGuda? Hehe.

  @ KRGuda: Walang problema sa haba, makabuluhan naman. Ang nakakainis pa, napaka-self-righteous ng mga maka-Noynoy! Akala mo kung sinong hulog ng langit ang kanilang kandidato.

  Maganda ang punto mo tungkol sa pagiging Senate President ni Villar.

  Ang nakakainis pa, pinapalabas nilang walang muwang si Gibo Teodoro sa umano’y sabwatang Gloria-Villar daw! Talagang lahat ng kasamaan, na kay Villar na, pati iyung kay Gibo, hindi na makita! Siguro naman, kung totoo ang sabwatan, alam iyan ni Gibo. Pero ayaw nilang kilalanin iyun, patunay na talagang galit lang sila kay Villar.

  Tapos ang nagbunyag pa, itong si Lito Banayo — taong mukhang kontra-bidang walang kredibilidad. Ang dapat gawin ni Banayo, aminin na nakipagsabwatan sila ng amo niyang si Ping Lacson kay Gloria sa eleksyong 2004 para hatiin ang boto ni FPJ! Halatang-halata: lumabas ang Kuratong Baleleng issue before the elections, tapos biglang noong tumatakbo na si Ping, nawala na. Sabi ni Ping, “non-transferable” ang support sa kanya sa eleksyong iyun. Talagang non-transferable! Galing kay Gloria eh, para hatiin ang boto ng oposisyon.

  Pero nakalimutan na rin ito ng mga maka-Noynoy. Noong nakita kong si Banayo ang may hawak ng propaganda ni Chiz noong kumalas siya sa NPC, nalungkot at nag-alala ako para kay Chiz.

  True! Iyung Padyak na commercial. Sabi nga ni Conrado de Quiros, isa siyang produktong alam ng mga tao pero ayaw nilang bilhin! Aray!

 8. Sa isang forum ng PCIJ recently, nagsalita raw si Lito Banayo. Di ko alam kung ano ang kredibilidad niya para magsalita sa porum na ganoon (siguro bilang resource person hinggil sa mga taktikang marurumi sa panahon ng eleksiyon). Nagkomento siya hinggil sa kontrobersiyang kinasangkutan ni Villar. Sabi raw niya — I’m quoting someone na nakapunta kasi wala naman ako dun — hindi naman sana masasabit si Villar sa C5 controversy kung hindi siya nagreact publicly kahit noong hindi pa nababanggit ang pangalan niya.

  Curiously, wala siyang nabanggit na anumang revelation hinggil sa kutsabahan daw ni Villar kay Gloria. Di pa siguro niya naiimbento yun nung panahong iyun.

 9. Teo,

  Sa pagkatagaltagal bago inilabas mo ang iyong pangakong sagot ay yan lang pala ang sasabihin mo.

  Paulitulit. Pero kahit ilan beses mo pang ulitin, hindi magiging totoo ang sinasabi mo.

  Kahit papaano mo pa balibalikarin ang argumento mo, hindi mo pa din maisasatama ang pagsuporta ninyo sa isang mandarambong.

  Puro Hacienda Luisita ang ngawngaw mo, ayan si Villat itinaas ang kamay ni Jocjoc Bolante. Okay pa din siya? Okay lang ang nangyari sa mga magsasaka dahil sa katarantaduhan ni Bolante?

  Sa isang propagandista mas madali naman talagang ipagdikdikan ang Hacienda Luisita kesa sa fertilizer scam. Shoot pa ang HL sa class war rhetoric, mayamang hacendero laban sa magsasaka. Eh yun fertilizer scam di ganoon kadali gawin propaganda, Isang assistant secretary sa DA dinali ang fertilizer para sa mga magsasaka. Sasabihin lang tao tao kalakaran naman yun. Kaya doon na lang sa madali.

  Ngayon paulit ulit ang paalala mo na suporta si Noynoy at ang yumaong ina niya kay Gloria. Oo, lalo na at nuon mga panahon na yon ay gusto nilang maimpeach si Erap. At sumoporta din sila nuon 2001 at 2004 election. Pero nuon lumabas ang Garci tapes eh hindi sila nagdalawang isip na hingiin ang resignation ni Gloria. So nagkamali sila at nuon nakita nila ang pagkakamali nila, hindi sila nagaksya ng panahon paragawin ang tama.

  Ngayon ang Kaliwa sumoporta din kay Gloria. Higit pa sa suprta lang, ay nakipagkutsaba pa sila sa pagpapatumba kay Erap. Sabi nga ni Satur nuon 2006, nuon lumabas yun propaganda film na Kataksilan at kinasuhan sina Satur at iba pa – “Kakutsaba namain si Gloria nuon. ” Meron pa ngang mga litrato si VP Gloria at si Satur na magkamay sa harap ng isang banner ng Bayan. Meron din picture ni Ka Crispin at iba pang miebro ng Anakpawis kasama ni VP Gloria sa harap ng isang banner na nakasulat ang “Oust”. So nagkamali din ang kaliwa kay Gloria nuon umpisa. Okay naman na bumaklas din.

  Ang mahalaga ay bumaklas pagnakita mo na walang kwenta ang kasama mo.

  Bakit hindi makabaklas kay Villar? Okay ba siya? Okay ba si Jocjoc? Kalimutan na natin yun kay Bongbong dahil hindi naman siya yun tatay niya, hindi niya kasalanan ang ginawa ng tatay niya at ang pagdipensa niya sa tatay niya ay masasabi natin na gawain lang ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ama. Pero yun kay Jocjoc, paano ba yun?

  Pagkatapos ngayon lumalabas na nagconvert si Villar ng CARP lands para gawin subdivision, nangipit ng mga narelocate, at may napatay sa gulong nangyari dahil sa pagiipit niya. Yan ba ang parehong platapormang tinutukoy mo?

  Sige, bolahin mo na lang ang lelong mo. Ang taong hindi natitinag sa ideolohiya ay kitangkita na isang malaking pagkakamali at kataksilan sa rebolusyon ang pagsanib pwersa ng kaliwa sa isang businessman/politician na hayop mangipit sa mahirap. Paano pa yun mga inipit niya sa Norzagaray at sa San Jose del Monte, Bulacan? Diyan sa Cavite ang dami din niyang dinali. Lahat ng kanyang biktima mahirap, kung di mga squatter eh mga land reform beneficiaries. Binabakuran ang lupain, pinuputulan ng tubig o kuryente. Hindi ba kayo nakakabalita? Wala ba kayong mga taong kumokontak sa mga biktima ni Villar?

  Tsaka hindi grabe na ang paglustay niya ng kwarta sa kanyang lampanya. Pera pera na din ba ang eleksyon sa kaliwa at ni konting pagbatikos sa pag gastos niya ay di ninyo makuhang gawin?

  Duon ka na lang sa choir mo kasi ang taong may sariling isip ay hindi mo mabobola na okay ang ginawa ninyo na pagsanib kay Villar sa harap na lahat ng nagawa pala niya napangiipit sa mahirap.

  Para na rin kayo ni Cayetano Remulla Joker at Pimentel. Nagin na din kayong mga backhoe operators ni Villar. Akala ba ninyo na dahil tinabunan ay hindi sisingaw ang baho?

  Sige. Dyan ka sa iyo, dito ako sa akin.

 10. @ KRGuda: May ganoon siyang pahayag? Baka hindi pa malinaw na kay Noynoy siya sisilong matapos magtago si Ping.

  @ ManuelBuencamino: Haha. Uulitin ko: pasensya na, maraming ginagawa, hindi ko maunang tugunan ang mababaw mong mga banat.

  Bakit puro bagong isyu ang sinasabi mo? Tinatanggap mo nang mali ka sa mga sinabi mo? Eh di umamin ka rin, na mas si Noynoy ang guilty sa pagiging maka-Gloria dati. Hindi mo kasi iyan inaamin dati.

  Sasabihin ko: Hindi okey si Joc-joc. Hindi okey ang mga maling praktika ni Villar. Dapat tuligsain. At tinutuligsa iyan.

  Sa pakikipagkaisang-prente ng Kaliwa, may pakikipagkaisa, may pagtunggali. Hindi purong pakikipagkaisa. Tiwala akong sinasabi kay Villar mismo ang mga tuligsa ng Kaliwa.

  Pero may pinagsasaluhang layunin ang pakikipagkaisang-prente. At sa panahong parang asong ulol — ahem — ang mga maka-Noynoy, talagang mas pagkakaisa ang tumatampok.

  Bulok talaga ang mga pulitiko, lahat sila. Pati si Noynoy mo — at sana aminin mo iyan. Pero may mga bagay na pwedeng pagkaisahan sa isang takdang panahon. Iyan ang ginagawa ng Kaliwa.

  At batay iyan sa prinsipyo nito, kaya tigilan mo na ang dramang inabandona na ang rebolusyon. Tsaka kung ginawa ng Kaliwa iyun, di ba, dapat magdiwang ka?

  Ni hindi nga tampok sa blog mo ang pagbanat sa pandarahas na ginagawa ng rehimen sa Kaliwa, kung makapagpanggap kang nalulungkot at ibinenta na ang rebolusyon, akala mo kung sino kang aktibista. Puro ka drama.

 11. Asus, kay haba ng sinabi mo, Teo. Teo for Villar lang naman pala ang gusto mong sabihin.

  Ok na rin yun, kung siya ang kandidato mo. Eto lang tanong ko sa iyo: Ok ba sa iyo yung C5 extension project?

  Kung ako ang tatanungin, hindi na lang sana ako boboto, pero baka gamitin pa sa pandaya yung karapatan ko. Kaya labag man sa gusto ko, kay Erap na lang ako, kahit sabihin pang mandarambong. Bakit? Dahil sigurado akong pagbabayarin niya si Gloria, yung common enemy nating lahat.

  Maayos ang blog mo Teo, kahit na masalita. Resbak ako ‘tol, kahit hindi ako sangayon sa kuro mo.

  Walang personalan.
  Salamat

 12. Bakit kaya hindi maintindihan (nina manuelbuencamino at tambay) ang mga punto na nakasulat dito? Na hindi naman ito pang-eendorso kay Villar. Na hindi naman nagbubulag-bulagan ang Kaliwa sa pinaggagagawa ni Villar kahit pa nananatili itong kaalyado ngayong eleksyon. Bakit kaya?

 13. Kita mo naman ng pagkakaiba: Kritikal na pakikipag-alyansa ng Kaliwa kay Villar vs parang-asong-ulol-na-pagsuporta nina Buencamino at ng mga sosyal demokrata kay Noynoy.

 14. Teo,

  Tama na ang chorva mo. Ayus ba na sumama ang kaliwa sa isang magnanakaw? Ano ang common denominator?

  Bulok na kayo, pinatay na Joma ang rebolusyon, ipinagpalit sa ginto ni Villar.

  Para ka nung mga pari ng simbahan na ipinagpipilit pa hanggang ngayon na okay kahit anong gawin nila basta sa ngalan ng diyos.

  Ikas basta sa ngalan ng rebolusyon maski ano okay.

  Tinuligsa ninyo ang pagsuporta ni Villar kay Jocjoc? Mura ang laway, bok/ King tunay kayo, limayasan ninyo si Villar nuon sumuporta siya kay Jocjoc. Ano pa ba ang kailangan pagusapan eh maliwag na kung ano ang ginawa niya?

  Isa ka ngang backhoe operator para kay Villar at kay Joma.

 15. Mag at krguda,

  Hindi pageendorso kay Villar ang pagsanib pwersa at pagtaas ng kamay niya? Jritijal na pagaalyansa? Bwahaha.

  Ano parang putang nagpayari tapos sinabi niya na wala yun kasi trabaho lang, di ko naman mahal yun yumari sa akin, at di ako nasarapa?

  Bwahaha.

  Kayang-kata kayo bolahin ni Teo!

 16. Teo,

  “Tinatanggap mo nang mali ka sa mga sinabi mo? Eh di umamin ka rin, na mas si Noynoy ang guilty sa pagiging maka-Gloria dati. Hindi mo kasi iyan inaamin dati.”

  Teo mas guilty? Sino ang nagmalaki na kakutsaba nila si Gloria?

  Saka anong di ako umamin. Dati pa sinsabo ko na suporta si Noynoy kay Gloria pero bumaklas siya noon lumabas ang Garci tapes. Hindi siya nagsalita lamang tulad ng pagtuligsa ninyo sa nagkakaisang prente ninyo, Villar, at Jocjoc. Bumaklas siya ng wala ng maraming ngaw ngaw pa.

  Giyan mo makikita ang pagsaibabaw at pagpapahalaga ng prinsipyo over ideology.

  Matagal ko ng sinasabi sa iyo ng ang ideology at hindi substitute sa prinsipyo, sa konsiyensya.

  Bakit kamo? Kasi ang isang ideolohiya stripped of all its trimmings, just like a religion stripped of all its mysteries, is just another opinion.

  Yun konsyensya mo ang sundin mo, yan ay nabuo mula sa pagmamahal at mabuting layunin para sa iyo ng mga magulang mo.

 17. Bakit ganoon? Parang laging lasing lagi sumagot si manuelbuencamino? Sabagay, hayaan na nga lang.

  Ang sinabi mo sa una mong komento, pang-eendorso ang artikulong ito para kay Villar. Kaya sabi ko, ang mga sagot sa iyo ni Teo ay hindi pang-eendorso. Kung makapagsalita si manuelbuencamino, parang malinis na tao si Noynoy at iba pa, na para bang empty slate ito.

  Ayoko na pumatol. Sumisikat ang hindi dapat sumikat. Nakikita naman ng mga mambabasa ang mga bali-bali at mali-maling mga paliwanag at argumento. Mabuti at may nakikinig/nagbabasa pa sa iyo, manuelbuencamino. Galingan mo pa! More power!

 18. Nauulol na kasi sa takot. Pantay na sa surveys. Alam mo naman yung mga reaksyonaryo, sa eleksyon nalang nakasalalay. Pag natalo ang manok, wala ng ibang gagawin kundi magdasal na mag-eleksyon na ulit.

 19. Mag: Na hindi naman nagbubulag-bulagan ang Kaliwa sa pinaggagagawa ni Villar kahit pa nananatili itong kaalyado ngayong eleksyon.

  Mag,

  Huwag mong naman gawaing tanga ang kaliwa at kanan. Si Villar lang yata ang nakapikit. Hindi mo ba alam na bulag ang mga ganid?

  Tingnan mo ha, kung si Villar ang mananlo, na alam mo din na corrupt, e di malaking pagkakataon na magkagulo ang bansa. E, iyan naman ang gusto ng kaliwa dahil sa ganoong paraan maisagawa nila ang kanilang hangarin.

  Sandali nga pala, bakit ba nagtatago ang mga kumunista na parang mga bandido? Dahil ba mga extortionist sila? Mga kidnappers for ransom? Mga terrorista? Paratang lang ba ito o katotohanan? Gayun pa man, hindi malayo na kilalanin si Villar sa ngalan ng mga taong kabarkada niya. Isa siyang bandidong nakakurbata o nakabarong, kung iyan ang ibig mo.

  Dun ka na lang kay Erap, Mag. At least, alam mo agenda niya. Bibigyan niya ng katarungan ang kawalanghiyaan ni Gloria. Kasama na rin diyan yung kandidato ng kumunista, si C5 Villar.

 20. radulce,

  Hayaan mo at magtatayo rin ako ng aking survey company, tulad ng ginawa ng mga Arroyo para kay Villar. Sa ganoong paraan magiging #1 kung sino mang kandidato na gusto mo. Uto-uto kasi mga botante.

  Si Erap di na kailangan umasa sa survey. Reremate yan, huwag lang dayain.

 21. @ Tambay: Sigurado ka? Paparusahan ni Erap si Gloria? Pagkatapos palalayain din. Tapos hahayaang tumakbo. Tapos si Ping lang ang gigipitin sa kasong Dacer-Corbito. Haha. May utang na loob na si Erap kay Gloria, bukod sa nakita na natin ang pamumuno niyang bulok.

  Hindi pwede rito ang mga anti-komunistang satsat. Delikado sa buhay iyan. Kapag hindi ka umayos, huling komento mo na iyan dito. Saan ba ninyo nakuha na gusto ng Kaliwa ang gulo? Gusto ng Kaliwa ang kaayusan, pero handa ito sa gulo dahil talagang magulo ang sistemang ipinagtatanggol ninyo.

  @ Mag: Maraming salamat! Hindi ko rin alam diyan kay Buangcamino. Buang na nga yata, naglalaway maging press secretary ni Noynoy — Gary Olivar ni Noynoy? Haha. Pareho pa yatang dating aktibistang pulpol na ngayon.

  @ KRGuda: Korek!

  @ ManuelBuencamino: Ikaw itong andaming chorva. Iniwan mo na ang lohika mo para kay Noynoy. Isang punto lang: Hindi ba’t Kaliwa ang pinakalumaban kay Gloria sa lahat ng pwersang pampulitika sa bansa? Eh bakit ganyan mo na lang itrato ang Kaliwa? Kung ihanay mo kami kalebel na ni Gloria? Kasi pari ka na sa kulto ni Noynoy. Mabuti ba kung magaling talagang tao iyan.

  Hindi mo talaga naiintindihan. Walang purong konsensya. Katangahan iyun. Hindi mo na mabubura ang kasaysayan at magsimula nang parang tabula rasa. Kailangang kilalanin mo ang lugar ng mga pagtingin mo sa hanayan ng ideolohiya.

  Ito ang konsensya ko. Tama na ang mga drama mong “Nahihirapan na akong magpaliwanag sa anak ko.” Haha! Ikaw iyun, ano? Hehe.

  @ RADulce: Totoo! Ginto na, naging bato pa. Kaya go! Labanan natin ang Kaliwa. Haha.

 22. Teo,

  Bakit Noynoy ang laging sagot mo pagpinapansin ko ang mga katarantaduhan ni Villar? Hindi mo ba kayang depensahan yun mandarambong na ka alyado ninyo?

  Bakit Noynoy ang sagot mo pagbinabatikos ko ang pagsiping ninyo kay Villar? Hindi mo ba kayang ipaliwanag ng mabuti kung bakit kinakailangan na ang mga rebolusyunaryo kuno ay dapat makipaglaro at maglaro ng maduming pulitika sa isang maduming pulitiko?

  Bakit inaakusahan mong may interes akong pumwesto sa gobyerno ni Noynoy, ni hindi ko siya kakilala? Napakadumi at napakaduwag na taktikang yan, magpakalalaki na naman.

  Sa totoo lang hindi nakahihiya at isang karangalan para sa akin na tumulong kay Noynoy laban sa isang kurakot na sinusuportahan mo at ng mga kakosa mo.

  Ikaw kaya kung sakasakaling manalo si Villar, magseserbisyo ka ba sa kanyang gobyerno bilang political appointees? Meron nga bang ipinangakong cabinet positions si Villar para sa kaliwa? Ano kaya yun, sa DAR ba para matulungan mo siyang mapabilis ang conversion ng CARP lands into subdivisions?

  Binisita mo na ba yun mga nabiktima niya sa Iloilo, sa San Nicolas Cavite, sa Norzagaray at San Jose del Monte Bulacan, sa Paradise Park? Parang naaalala ko na hinamon kita nuon dati pa na imbestigahan mo si Villar, takot ka ba malaman ang katotohanan? Naduduwag ka ba sa baka makita mo?

  Naging backhoe operator ka na lang ni Villar at ni Joma. Tsk,tsk.

  Hindi makukuhang ituwid sa paligoyligoy at paglilihis ng usapan ang baluktot at mapagsariling desisyon na ginawa ni Joma.

  Tigil mo na ang pambobola. Harapin mo ang issue. Nahawa ka na ba sa kaduwagan ni Villar at hindi ka na makasagot ng diretso?

  Ang pagsanib pwersa ninyo kay Villar ang issue. Sagutin mo muna yun bago mo ilihis ang usapan. Tapusin natin muna ito bago natin pagusapan si Noynoy o kung ano pa man ang gusto mong talakayin. Lumang taktika na kasi ang paglilihis ng usapan. First things first, boy.

  Nagpauto ka kasi kay Joma kaya ngayon backhoe operator ka na lang. Ang dami mo pa naman minemorize na kung anu-anong ka eckeckan ni Lenin, Mao, at Joma.

  Kawawang bata ka. Pero mas lalong kawawa ang mga niloloko mo.

  Sa ginagawa mo at ng mga kakosa mo ngayon siguro umiikot si Crispin Beltran sa kanyang libingan. Kahiya hiya kayong mga sell-out!

 23. @ RADulce: Talagang da best! Hehe. Babaguhin ko pa lang ang link sa iyo sa KKLinks. Hehe.

  @ ManuelBuencamino: Kasi hindi mo maintindihan ang paliwanag ko. Ibig sabihin, hindi sapat sa iyo ang paliwanag ko dahil ang gusto mo talaga ay kumalas ang Kaliwa kay Villar at suportahan si Noynoy o kaya naman ay makinabang si Noynoy.

  Marami talagang usapin kay Villar. Pero mailulugar ito dahil may mas mahahalagang usapin. Kung sumalubong si Noynoy sa plataporma at nagkaroon ng kaunting pag-aayos man lang sa Luisita, pwede namang siya ang inindorso.

  May unity at may struggle sa united front. Hindi binibitawan ang mga isyung kontra-Villar. At ang alam ko, ihinahapag ito sa kanya.

  Pero malaking bagay ang may kaisa ang Kaliwa sa pagsusulong ng plataporma nito kahit ngayong eleksyon, at sana’y pagkatapos. May ipinangako bang posisyon sa Kaliwa si Villar? Hindi ko alam. Sana mayroon, at patunay ito ng pakikipagtulungan niya kung sakali.

  Ikaw, magpakalalaki ka: Naglingkod ka na ba noon sa gobyernong Aquino? Hindi ito usapin ng lohika lang, boy. Usapin ito ng mga interes ng mga grupong sangkot — dahil malinaw na hindi ka nakikinig sa lohika.

  Baka magulat ka diyan kung sipiin dito ang mga pangungusap nina Lenin at Mao tungkol sa pakikipagkaisang-prente. Si Mao, nakipagkaisang prente sa mga warlords laban sa mas masamang kalaban.

  Ikaw ang kawawa. Puro katarantaduhan ang laman ng bunganga mo. Die-hard ka naman kay Noynoy! Matatanggap ko pa kung si Chiz iyan. Pero ayaw din ninyo dati ni MLQ kay Chiz, hindi ba? Kasi nga, gusto ninyong ipaglaban si Noynoy. Ano bang nagawa niya sa bayan?

  At least ako, may napapaniwala. Ikaw? May naliliwanagan ba sa blog mo? Puro kayo pare-parehong kontra-Kaliwa doon eh.

  Gagamitin mo pa si Ka Bel. Iyan ang bulok! Huwag mong gamitin ang patay! Dahil namatay si Ka Bel na malinaw ang pagtindig sa Kaliwa.

 24. Teo,

  Noynoy na naman ang sagot mo.

  Si Ka Bel namatay ng tapat sa Kaliwa, ikaw buhay pa ganyan ka na.

  “Si Mao, nakipagkaisang prente sa mga warlords laban sa mas masamang kalaban.”

  Ano ibig sabihin mo kakampi din kayo sa mga ampatuan kung ang kalaban nila ay yun mga kalaban ni Villar, yun kakosa ninyong mandarambong?

  Ayusin natin ang sinabi mo:

  “Ibig sabihin, hindi sapat sa iyo ang paliwanag ko dahil ang gusto mo talaga ay kumalas ang Kaliwa SA ISANG MAGNANAKAE at suportahan si Noynoy o kaya naman ay makinabang ANG TAONG BAYAN.”

  Oo ang sagot ko diya.

  “Marami talagang usapin kay Villar. Pero mailulugar ito dahil may mas mahahalagang usapin.”

  Yan na nga ang punto ko. Ano ba ang mas mahalaga pa sa paglaban ninyo sa isang tao ng hindi lang nangipit sa mga CARP beneficiaries at relocated squatters, nagendorso pa sa hayup na dumali ng fertilizer fund?

  “May unity at may struggle sa united front. Hindi binibitawan ang mga isyung kontra-Villar. At ang alam ko, ihinahapag ito sa kanya.”

  Hindi sapat ang salita. Kailangan ng gawa. Laway lang yan inihahapag ninyo kay Villar, kung totoo ngang ginagawa ninyo ito.

  “At least ako, may napapaniwala. Ikaw? May naliliwanagan ba sa blog mo? Puro kayo pare-parehong kontra-Kaliwa doon eh.”

  Kontra ako sa ginawang pagsapi ng kaliwa sa isang mandarambong. Iba yun sa kontra Kaliwa.

  Ikalawa, simple lang naman yun akin, hindi ko na dapat magpapaniwala pa ng tao kasi kitang-kita naman ang ginawang pagkakamali ng Kaliwa: Nakipagsanib pwersa kayo sa isang mandarambong.

  Kaya nga hindi mo makuhang puriin si Villar kasi hindi mo mapagkakaila ng walang kwentang tao siya.

  Wala kang magawa kung hindi ilagay sa “contexto” ng mas malaking layunin kuno ang ginawa ninyong halang.

  Kaya eto lang ang hamon ko sa iyo. Ipakita mo sa akin ng malinis ay marangal si Villar at mananahimik na ako.

 25. Talagang ayaw mong umunawa. At nagiging mabait ako. Ayaw ko pang sabihing tanga ka.

  Talagang kadiri ka. Gamitan na ng patay! Noong buhay ba si Ka Bel, nagpakita ka ng simpatya sa mga ipinaglalaban niya? Ang bulok mo!

  Ang punto, huwag mong gamitin si Mao dahil hindi mo alam ang itinuturo niya.

  Talagang hindi ka nagbabasa o nakikinig. Hindi lang laway. Tuloy ang mga protesta, tuloy ang paglaban sa mga hakbangin niya. May unity at struggle nga eh.

  Huwag ka nang magpanggap. Talagang ang buong blog mo, bago pa man ang eleksyon, ay kontra-Kaliwa. Otherwise, bakit sasabihin mong tinalikuran na ng Kaliwa ang rebolusyon? At sinabi mo ring pareho lang ang Kaliwa at si Gloria? Tapos ngayon, nagpapanggap kang kaibigan ng Kaliwa? Oportunistang propagandista ka ni Noynoy!

  Walang kwentang tao? At least siya, kinaya niyang kunin at tulungan ang Kaliwa. Sa aming nagsasabing bulok ang mga pulitiko, mahalagang bagay na ito.

  Sino ang may kwenta? Si Noynoy? Grabe kasi ang double standard ninyo. Maaaring walang malaking kontrobersya si Noynoy, pero wala rin siyang ginawang tampok na nagawang mabuti.

  Malinis at marangal? Hindi iyun ang punto at hindi iyun ang batayan ng pagsuporta ng Kaliwa. Hindi kita hinihikayat tumigil. Gusto ko ngang magpatuloy ka. Para makita ng mga tao kung gaano lang talaga kababaw mag-isip kahit ang isang naging kolumnista na sa dyaryo.

 26. sabi nga ni steinbeck, mahirap makaunawa ang isang tao na nakabatay sa hindi niya pag-intindi ang kabuhayan (o reputasyon) niya. i’m tempted to say na tanga si buencamino, but that would be too kind. simpletons at least almost always have pure intentions.

 27. baka hindi masyado nabebelabor dahil may mga makakapal pang mukha na umastang kesyo matatapang silang kritiko ng korapsyon at iba pang kabulukan sa bansa. pero tanungin natin: sino ang pinakamasugid na lumaban sa kurapsyon sa bansa? sino ang nagprotesta sa bawat malalaking isyung kinasangkutan ng rehmineng arroyo? sino ang pinakamalupit na binigwasan ng pasismo ng estado dahil sa paglaban? sino ang nangahas na i-defy ang calibrated preemptive response, ang mga no-permit-no-rally policies, ang PP1017? sino ang kinulong dahil sa paglaban sa rehimen? sino ang pinagpapaslang, dinukot dahil sa paglaban sa rehimen, kahit na noong panahong sweet pa ang liberal party at ang mga tulad ni dinky soliman sa rehimen? sino ang nanguna sa pagmobolisa ng libo-libong katao nang magtangkang itatsada ang charter change?

  sino ang pinakamatagal na lumaban para sa karapatang pantao, sa reporma sa lupa, sa makataong trabaho at sapat na suweldo, sa pambansang industriyalisasyon?

  ang kaliwa. at sa mga pagkakataong di mo maintindihan (dahil tanga ka) kung bakit nakikipag-alyansa siya sa isang pampulitikang puwersa sa panahon ng eleksiyon, ang marangal lang na gawin ay manahimik at huwag nang mag-astang may alam ka.

 28. Teo,

  Noynoy na naman ang sagot mo. Wala kang maisagot na matino takaga.

  Sa susunod bago mo sabihin na tinuligsa mo ako, magpatuli ka muna.

  Aksaya ka talaga ng panahon. Bading!

 29. Kung ang tanung lang naman ay kung mas ok ba si Villar kay Noynoy, at kung tama ba na ang Kaliwa na kay Villar, e di ang sagot sa pareho, oo.

  Yun lang naman ang una’t una pa na pinaliwanag na.

  Sa kurakot at pagiging trapo pareho naman yan at hindi “walang bahid” yung isa, lamang pa nga si Noynoy na may massacre at nagpasarap lang ng wala man lang ginawa sa pwesto.

  Basahin nyo ito:

  http://www.gmanews.tv/story/181877/hacienda-luisitas-past-haunts-noynoys-future

  Pinapakita din sa report na malamang kaya nag anti-GMA ang Aquinos hindi naman dahil sa prinsipyo kundi dahil sa Luisita. Bumoto nga si Noynoy laban sa pagpaplay ng Garci tapes e. Kadiri yan si Noynoy.

  http://www.gmanews.tv/story/183662/after-luisita-massacre-more-killings-linked-to-protest

  Kung kakampihan lang din, dun na ko sa pumoposturang makamahirap. Kaysa dun sa ni hindi man lang magawang makapagpakitang tao dahil malinaw na may interes na pinagtatanggol.

 30. @ KRGuda: Amen! Mahirap talagang umunawa ang kumikita para hindi umunawa. Hehe. Kumikita para hindi makakita. Totoo: ang Kaliwa talaga. Ipinapakita niyan ang edad ni Buencamino. Noong panahon kasi nila, astig magsabi ng ganyang mga salita, kabastusan, etc.

  @ ManuelBuencamino: Haha. Sana may magsuring third party sa palitang ito, para makita kung sino ang hindi talaga nakikinig at nakakulong sa ideolohiyang maka-Noynoy.

  Unfair naman sa mga bading ang pagtawag mo sa aking ganyan. Unfair din sa akin, dahil hindi kita inatrasan. Mahirap kayang makipagtalo sa mga malisyoso na, mayabang pa. Haha.

  Teka, nalimutan natin: Naglingkod ka ba talaga sa gobyernong Aquino noon? Haha. Adik!

 31. Manuel Buencamino, isuot mo nalang ulit ang bayong sa ulo mo. Kung repleksyon ka ng kampo ni Noynoy, mas okey na sa aking nakikipagpahirapan sa pagpapaliwanag sa middle class hinggil sa pakikipagalyado sa NP.

  Ayoko ng mga bobong sumasamba sa isang mediocre landlord na walang ibang credential kundi ang mga multo ng kanyang mga magulang.

 32. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang pagbanggit mo sa pangalan ko dahil nga ako ay “hindi kilala.” Wala naman sa pagiging kilala iyan eh kundi sa talas ng mga ideya.

  Nguni’t dahil binanggit mo ako–ikaw na isang “kilalang” komentarista, eh siguro eh mahahawa na ako sa pagiging kilala mo. Naku, eh ako ay tunay na nagpapasalamat sa pagkakakita ko ng pangalan ko dito. Sa pagkaalam ko, ikaw ang pangalawang tumira sa akin, nguni’t ako at ilang mga artikulo ko naman ay nabanggit na sa isang dyaryo at isang online feature at konting blogs.

  Tungkol sa patutsada mong ako ay “propagandista” ni Erap Estrada, alam mo bang ni hindi ako kilala ng tao? Ang mga pagsusulat ko ay alay ko sa bayang maalab kong minamahal. Hindi ako kumikita dito at bagkus ay puyat ang aking inaabot, nguni’t ang mali ay dapat ituro at iwasto.

  Kung iyong pagpipilitang “propagandista” ako, sana ay banggitin mo din “na “propagandista” din ako ni Andres Bonifacio at ng pagtuligsa sa mga mananakop lalo na noong panahon ng Digmaan Pilipino-Amerikano.

  Ang pagiging patas ang kulang sa iyo, kung mamarapatin mo ang aking di-kilalang puna. Sa mga artikulo ko, sinisikap kong ibigay ang panig ng kabila at lagi akong may lista ng mga sanggunian. Tandaan mo na wala ni isa sa atin ang may monopolya sa pagmamahal sa bayan.

  Lumuha ako habang ginagawa ko ang artikulo kay Kemberley at ang The Filipino Desaparecidos. Sa totoo, halos araw-araw ay lumuluha ako tuwing nagsusulat ako tungkol sa ating kasaysayang pinagharian ng mga elitista at mananakop, lalo na ang nabigong Rebolusyon ng 1896, sa aking Today in History na blog.

  Ako ay naging miyembro ng isang makakaliwang grupo noong kabataan ko at hanggang ngayon ang aking ispiritu, wika nga, ay sumusuporta sa ILAN ninyong mga adhikain. Subali’t hindi ako marunong magpa-dikta kaya hindi lahat ng sabihin ng Partido o ni Joma, bagama’t may respeto ako sa kanya, ay aking kakagatin. Sa madaling salita, hindi lamang ikaw at ang CPP-NPA ang magaling, nagmamahal sa bayan, at nasyonalista.

  Hindi rin naman kita kilala (nguni’t may litrato mo yatang ginamit ko) kaya hindi ako sigurado kung ano ang iyung totoong posisyon nguni’t wari ko ay isa ka sa mga “gullible” na nagpunta sa Edsa 2, nagpatalsik ng tunay na halal ng bayan, at nagluklok ng Pekeng Pangulo. At ipinagmamalaki pa ito. At maaring natawa pa noong pinatay ng Ilegitimong Rehimen ang ilan sa mga taga-Edsa 3.

  Kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa ating bayan, ikaw ay aaamin sa inyong naging kasalanan na nagdulot ng pagkakalugmok ng Pilipinas sa matinding kahirapan at imoralidad sa ilalim ng inyong Pekeng Pangulo. Hihingi ka ng tawad sa bayan, dahil marapat at matuwid na katotohanan lamang ang sabihin ninyo sa bayan.

  Wag mong sabihin na tutol naman kayo kay Gloria o hindi ninyo alam ang mangyayari. Ang kamangmangan ukol sa mga oportunista nakapaligid sa inyo noong 2000/20001 ay hindi nyo pwedeng gawing dahilan–lalo na’t tinapakan ninyo ang karapatan ng mga taong bumoto kay Estrada at sinira ang 1987 Konstitusyon. Maaring maraming dapat ayusin o baguhin sa ating konstitusyon nguni’t ang coup d etat ay hindi tama. Sana ay nag.rebolusyon na lang kayo at hindi nakianib sa mga tulad ni Fidel Ramos at Gloria Arroyo.

  Tulad ng sabi ni Manuel Buencamino, hindi ninyo maitatangging nakipagsabwatan kayo sa mga pasistang kanan, na matapos ay itinapon naman ang Kaliwa, pinapahirapan at pinapapatay pa ng patago. Ang pakikipagsabwatan ng Kaliwa noong Enero 2001 ay maaaring tanawin bilang isang ma-oportunista o mapaglapastangan-sa-prinsipyong pakikipagsabwatan.

  Kabutihan ng sambayanan ang inyong inisip? Eh ang kapasyahan at opinyon ng nakakarami? Noong unang linggo ng Enero 2001, +31 pa ang trust ratings ni Estrada samantalang sina Cory, Arroyo, Ramos at Cardinal Sin ay puro nasa negatibo. Eh banggitin pa na inihalal si Erap para maging Pangulo ng 6 na taon.

  Kahit sabihin mong matatag na lumaban ang Kaliwa kay Gloria eh wala naman kayong magawa-gawa para tanggalin siya at sagipin ang bayan mula sa masamang pamahalaan nito. At masasabing kasama dito sa dapat nailigtas ninyo ay ang kamatayan ni Kemberley at iba pang kasamahan nito.

  Talaga namang kayo ang nagluklok kay Gloria noong Edsa 2, na nagbunga ng Mindanao War na bunsod naman ng MOA-AD–na mukhang nagtulak kay Kemberley na sumanib sa labanan. Anong paggamit sa gerilya ang sinasabi mo?

  Sa isa ko pang artikulo, “The Filipino Desaparecidos,” ay ganun din naman ang sinasabi ko–na ang pinaggagawang pagpatay ni Gloria/administrasyon sa mga miyembro ng Kaliwa ay bunga ng EDSA 2 coup d etat. Dapat pagbayarin si Gloria at mga alipores nito nguni’t hindi ba tama ring sabihin na si Gloria ay parang batong pinulot ng Kaliwa at pinukpok sa sariling ulo?

  Mukhang kung sakaling manalo ulit si Estrada ay giyera din ang gagawin nito ngunit kahit papaano ay harap-harapan ang istilo niya at hindi gawang desaparecido. At hindi niya gagayahin ang MOA-AD dahil gusto nga nito ay buo ang “Republika.”

  Sa pagbanggit mo sa pangalan ko ang abang ito ay sumisikat na yata tuloy. Iniimbitahan kitang sa Philippine Commentary na lamang magbigay ng iyung puna sa artikulo ukol kay Kemberley (kahalintudlad kung paano ako natuwang mabanggit mo ako ay nagagalak at nagpapasalamat ako kay Dean Jorge Bocobo dahil kinuha niya akong bilang isa sa mga manunulat doon).

  Hanggang sa muli….

 33. matagal kong inaral ang palitan ninyo ng mga ideya. naliwanagan na ako…

  Buencamino (tutal umaasta kang macho) – tinitigasan ka kay noynoy kaya labis na lang ang pagtatanggol mo sa kanya. haha.

 34. jesusa, di mo ako kausap pero sasagot ako. oy hindi gullible ang mga pumunta sa edsa dos. kasama ako doon. dapat lang pinatalsik si erap dahil may kasalanan siya. pero di porke mas masama si gloria ay pwede nang palampasin si erap. ang pagluklok kay gloria ang lalong naglugmok sa bansa sa kahirapan? may katotohanan dito. pero hindi lang ito ang katotohanan. endemic sa sistema ang pagsasamantala ng mga naghahari sa mayorya ng mga mamamayan. naging bahagi si erap ng pagsasamantalang iyon nang pangulo siya.

 35. @krguda,

  Ipagpaumanhin mo kung kailangan ko nang umalis nguni’t ako ay maraming ginagawa. Kaya lamang ako naligaw dito ay dahil napansin ko na may mga pumapasok sa Kemberley na artikulo ko mula dito sa blog na ito.

  Iiwanan na lang kita ng link papunta sa mga artikulo ko ukol sa isyu ng mga EDSA 2 “Gullibles” na ikinatutuwa kong isulat (kahit ako ay “hindi kilala”).

  Ang sa huli ay ang link sa The Filipino Desaparecidos.

  The Stupidity of the EDSA 2 “People Power” Gullibles Relived
  http://forthephilippines.blogspot.com/2008/01/stupidity-of-edsa-2-people-power.html

  The conspiracy of Edsa 2: how Gloria Arroyo managed not to let President Joseph Estrada finish his term
  http://forthephilippines.blogspot.com/2008/02/let-president-gloria-macapagal-arroyo.html

  Diatribe on Edsa 2–& why God gave us ‘Arrobobastic’ Gloria
  http://philippinecommentary.blogspot.com/2009/08/today-august-31-is-national-heroes-day.html

  The Filipino Desaparecidos
  http://philippinecommentary.blogspot.com/2009/08/today-august-31-is-national-heroes-day.html

 36. Isang chuvanessence n pagbati sa lahat!

  Sa tunggalian ng mga ideya at pagtatanggol ng prinsipyo (Kung may prinsipyo k nga Manuel), bawal ang pikon, bastos at homophobic.

  Nababagay ka makipagtalakan sa mga tsismoso’t tsismosa sa kanto.

 37. @ Leon: Panalo! Haha. Makapili? Ulitin natin: “isang mediocre landlord na walang ibang credential kundi ang mga multo ng kanyang mga magulang.”

  @ Jesusa Bernardo: Hindi lang sa rehimeng Arroyo galing ang dahas na pumatay kay Kemberly, kundi sa sistemang bulok. Sana nabanggit mo ito. Gaya ng nasabi ko, marami ring kabataan ang napatay noong panahon ni Erap. Posibleng kahit sino ang pangulo, may mga kabataang katulad ni Kemberly na magbubuwis ng buhay. Kaya, ipagpaumanhin mo, talagang ginagamit mo si Kemberly sa pagkakataong ito para kay Erap.

  Sabi mo, hindi ka naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Joma. Nakakalungkot, dahil sabi mo’y makabayan ka, at lalo na’t mas pinipili mong paniwalaan ang bersyon ni Erap ng kasaysayan. Walang dapat ipagpaumanhin sa Edsa 2. Si Erap ang dapat humingi ng paumanhin sa bayan sa mga krimen niya.

  Ang mga humihingi ng paumanhin kay Erap, mga taong ang abot-tanaw lang ay pagkampi sa isa sa mga paksyon ng naghaharing uri. Ang Kaliwa, sa antas ng prinsipyo, hindi gagawin iyan. Dapat lang ibagsak ang sinumang pangulong nagpapatupad ng maraming krimen sa sambayanan.

  Huwag mong maliitin ang paglaban ng Kaliwa kay Gloria. Pana-panahon lang ang pag-aambag ng grupo ni Erap sa paglaban sa kanya.

  @ gopi: Ang bastos mo. Haha. Pero papayagan kita kasi bastos ang sinasagot mo.

  @ KRGuda: Hindi ko talaga mawari ang pagtinging kaiba si Erap sa mga nagdaang pangulo. Tingnan natin ang patakaran, hindi ang armband. Hehe.

  @ Juan dela Cruz: Chuvanessence din na pagbati sa iyo! Hehe. Iniinsulto mo naman ang mga tsismoso’t tsismosa sa kanto. Hindi naman sila ganyan ka-bastos sa isa’t isa. At hindi rin sila maka-Noynoy. Haha.

 38. Kay “hindi kilalang” Jesus – wag ka nang magtaka kung mananatili kang di-kilala. Kinakain ng kasaysayan ang mga pumapanig sa mga kabahagi ng bulok na sistema. 🙂

  Mapanlinlang ang retorikang makabayang nagagamit mo, but at the end of the day, what matters is the relevance of the content. Bagay na bagay kay Erap ang estilo ng pagiging apolohista mo, tunog galunggong, pero acting lang. Hehe.

 39. @ Leon: Ang harsh. Haha. Maaari talagang makabayan siya. Ang problema lang, talagang bangga sa makabayang pagsusuri ang muling pagbasa niya ng kasaysayan pabor kay Erap. Na ginawa rin pala ni Zeus A. Salazar ng UP. Paniwala ng mga makabayan iyan: Na talagang sa hinaharap, malilimutan ang mga naglilingkod sa sistema.

  @ Jesusa Bernardo: Pahabol lang: Kaya ko pala kailangang sabihin ang usapin ng “kilala” at hindi, iyan ay dahil sinabihan ako minsan ng isang kakilala na pinag-aaksayahan ko ng panahon ang mga komentaristang hindi kilala. Mas pagpapakita iyun ng pagiging mapagpatol ko, at hindi naman paghusga sa komentarista. Bagamat pakiramdam ko, si Buencamino gusto talagang sumikat. Hindi rin naman ako kilala eh.

 40. Mr. Buencamino

  nais ko sanang magbahagi pa kung paano ang revolutionary dual tactics, ang paggana ng ng pambansang demokratikong pakikibaka na may dalawang porma, ang pagbubuo ng isang lipunang sosyalista at pagwasak dito upang magbigay daan sa isang lipunang di mo na makikita ang mga naghaharing uri tulad nina noynoy at oo, villar at ang uring proletaryong(kinakainisan mo)na kumakalaban dito, pero diko alam kung paano mo iintindihin gayung base sa mga argumento nyo ni teo, di mo ata talaga maiintindihan.pero mainam na maaral natin yun, lalo na’t koluminista ka. malayo na kasi yung mga argumento natin kay teo.

  para mas madali ang tanong na lang sa atin: sa isang estadong marahas na pumapatay ng mga tunay na kaaway nito (1118 na ang political killings sa ilalim ni gma), ano ang kinabukasan mo?
  sa tingin ko kahit ano mang kritisismo ang ibato mo laban sa sistemang mapagsasamantala(na pinapanatili ng monopolyo kapitalista at no. 1 kasabwat ay si gloria), maliligtas ka pa rin. Ni minsan ay hindi ka pagtatangkaan dahil hindi ka naman TUNAY na kaaway. suplemento ka lang ng mapagsamantalang estado.

  ang mga tulad nina joma at satur na ilambeses nang pinagtangkaan ang buhay, ng kaaway mong si teo ay ilan sa mga taong itinataya ang buhay para sa kanilang paninindigan: na lumabalan sa uring mapagsamantala at nagsusulong ng interes ng mayoryang inaapi at pinagsaamantalahan.

 41. @ tin-tin valerio: Salamat sa pagdalaw at pagkomento! Nai-imagine kitang lumusob sa bahay ni Buencamino at nagsasabi ng mga bagay na ito sa megaphone. Hehe.

  Suplemento ng mapagsamantalang Estado — ito yata talaga ang tunguhin ng mga komentaryo na hindi kabahagi ng mga kilusan ng pagbabagong panlipunan. Sasabihin pa ng Estado: tingnan ninyo, hinahayaan namin ang pagtutol!

  Pero syempre, mainam pa rin kapag kaisa natin sa kabulukan ng gobyerno at sistema.

  Huy, nakakahiya naman. Huwag mo namang itabi ang pangalan ko kina Satur at Joma. Hindi pa rin naman talaga mapanganib ang mga ginagawa ko sa buhay, bagamat aktibista ako. Hehe.

 42. @teo 1. yung sa film ng st ex, di lang naliligo pinatay na.. hehe.

  2. nabanggit ko lang ang mga pangalan na involved.

  3. saan nga ba ang bahay nyang si buencamino?bwahaha!

 43. Pakiramdam ko nga, charot mo lang iyun. Pero mahirap na, alam mo naman ang ibang tao diyan, may masabi ka lang na hindi malinaw, magbububulyaw na sa blog mo. Hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s