Si Leandro “Lean” Alejandro, lider-estudyante, ang isa sa mga itinuturing na halimbawa ng pagiging iskolar ng bayan. Sa pagpasok, gayunman, ng buong diskursong kinapalooban ng “iskolar para sa bayan,” nanganganib maging ang pagiging halimbawa niya para sa kasalukuyang mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas. (Galing muli ang mga larawan sa ibaba kay Patrill. Galing naman ang larawan ni Lean sa blog na ito. Salamat!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s