Ang ipinagpuputok ng butsi ng mga Facebook tacticians. Sana lang, may mas magandang larawan, hindi ba? Hehe. Makatwiran ang militanteng pagkilos ng mga iskolar ng bayan ng PUP at UP nitong nakaraang buwan. Hindi ang pagkakamali ng mga aksyon ang inilalantad ng mga kumokontra, kundi ang kabulukan ng sarili nilang pulitika. (Salamat kay Lee Biscarra sa ikalawang larawan sa ibaba.)