Livin’ la Villar-Gloria

Tulad ng ibang kasama sa Kaliwa, nabahala ako noong una kong narinig ang akusasyong “Villarroyo.” Syempre, dahil si Sen. Manny Villar ang inendorsong kandidato sa pagkapangulo ng Makabayan, koalisyon ng mga progresibong partylist, at mortal na kalaban pa rin ng sambayanan – at, syempre pa, ng Kaliwa – ang rehimen ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi katanggap-tanggap na sikretong kandidato ni Gloria si Villar. At talagang nakakagalit ang isiping palulusutin ni Villar, kung mahalal, si Gloria sa mga krimen nito — dahil krimen din ito at taliwas ito sa pangako niya sa Kaliwa at maging sa publiko. Maraming isyung ibinabato kay Villar at dapat siyang magpaliwanag. Pero para sa Kaliwa, mahalagang ilinaw na hindi sikretong kandidato ni Gloria si Villar. Matapang ang pahayag ni Ka Satur Ocampo: kung mapapatunayan daw ang kwento, kakalas na ang Makabayan kay Villar. Pero anu-ano kaya ang batayan ng kwentong ito? Totoo nga kaya? Ano ang ibig sabihin?

Kung tama ang alala ko, ang unang naglabas ng “ebidensya” ay si Lito Banayo, kolumnista ng dyaryong Malaya, nangangampanya ngayon para kay Sen. Noynoy Aquino, at huling tumampok sa press conference na sumira sa kandidatura sa pagkapangulo ni Sen. Chiz Escudero. Ang mga maka-Noynoy, dahil gustong angkinin at solohin ang pamumuno sa pakikibakang kontra-Gloria, ay tuwang-tuwa sa “rebelasyon” ni Banayo. Kasabay ng pagyayabang na matapat sila sa pagiging kontra-Gloria, nagdiwang sila sa sinabi ni Banayo, niyakap nila siya, at kinaligtaang siya ang opisyal pangmidya ni Sen. Ping Lacson noong tumakbong pangulo ang huli noong 2004 – bilang hindi-gaanong sikretong kandidato ni Gloria na humati sa boto ng oposisyon, ni Fernando Poe, Jr., noon. Hindi na inuungkat ngayon ng kampo ni Noynoy ang “rebelasyon” ni Banayo, dahil mahirap itong patunayan at, siguro sa pagtingin nila, may iba nang magagamit na “ebidensya” para sa sinasabi nila.

Pagkatapos, may lumaganap pang mensaheng e-mail na nag-aakusang nagkaroon ng pagpupulong sa bahay ni dating Sek. Mike Defensor si Villar at ilang susing opisyal ng rehimeng Arroyo, kung hindi man kasama si Gloria mismo. Wala nang anumang sumunod na impormasyon tungkol sa pulong na ito, na masasabing nakasira sa pinalulutang na teoryang si Villar nga ang sikretong kandidato ni Gloria, dahil hindi na naman napatunayan. Pwedeng pinalutang ito ng kampo ni Villar, pero mas malamang na mga propagandista ni Noynoy ang nagpakalat nito, sa layuning patibayin ang inilalako nilang istorya. Sa takbo kasi ng mga pangyayari, lumilitaw na hindi agad at seryosong hinarap ng kampo ni Villar ang akusasyong “Villarroyo” para gawin ang ganito noong mga panahong iyun.

Mayroon namang nakukumbinsi ng ganitong istorya sa batayang hindi malakas na tinutuligsa ni Villar si Gloria. Napaka-absurdo nito. Ano’ng klaseng kasunduan iyun, na ang kandidatong gustong ipanalo ni Gloria ay hindi tutuligsa sa kanya? Akala ko ba, tuso siya? Kung hahanap siya ng sikretong kandidato, gaya ng sinasabi ng mga maka-Noynoy, iyan ay dahil alam niyang siya ang isa sa sentral na isyu ng halalan. Kung ganoon, malaking kalokohan na probisyon sa kasunduan na hindi tutuligsa si Villar kay kanya – gaya ng ipinapakita na ng resulta ng mga survey ngayon. Kasing-absurdo ito ng pinapalabas ng mga maka-Noynoy na hindi alam ni Sek. Gibo Teodoro na si Villar ang tunay na kandidato ni Gloria, hindi siya. Talagang pinakamakitid na target nila si Villar, at kahit si Gibo ay gusto nilang gawing kaawa-awa – tutal, masyado naman siyang malayo sa mga survey para maging banta. Pero kung sikretong kandidato ni Gloria si Villar, tiyak na alam din iyan ni Gibo — at patunay ng makasariling interes ng mga maka-Noynoy ang pagpapalabas na hindi niya alam.

Eh bakit naman kinakanlong at pinapatakbo ni Villar sa tiket niya ang mga loyalista ni Gloria na sina Joc-joc Bolante, Mike Defensor, mga Marcos, mga Garcia ng Cebu, Chavit Singson, at iba pa? Hindi talaga maganda ang ganitong walang prinsipyong pamumulitika sa bansa, at ang pagkanlong pa nga sa mga damay sa mga krimen ni Gloria. Tiyak na pinuna ng Kaliwa sa pagharap kay Villar ang hakbanging ito. Pero si Manny Villar ay hindi talaga si Satur Ocampo, at sa balangkas ng tradisyunal na pulitika sa bansa, mauunawaan ang ganitong hakbangin. Sa isang panig, tumakbo si Noynoy sa udyok ng popularidad na dulot ng pagkamatay ng nanay niya, na tumining na kontra-Gloria, kaya pwersado talaga siyang malakas na pumosturang kontra-Gloria. Dahil dito, nanguna siya sa mga survey, at nagsunuran naman ang mga pamilya ng mga naghaharing uri sa pagsuporta sa kanya.

Singit lang: Dahil malakas na si Noynoy, dapat ngang mas mariin ang pagkondena sa kanya sa pagpapapasok pa sa tiket niya ng mga kilala ring maka-Gloria tulad nina Joey Salceda, Ralph Recto at mga Davide ng Cebu. Oo, dapat isama ang mga Davide ng Cebu dahil pumosturang “nyutral” at “boses ng katwiran” ang dating Chief Justice na si Hilario Davide, Jr. noong paglilitis sa impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada. Iyun pala, maka-Gloria, hindi nagsalita noong nananawagan na ang bayan na patalsikin si Gloria, at tumanggap pa ng posisyon sa United Nations na malinaw na papremyo at suhol sa malalaking pabor niya. Hindi rin dapat palagpasin ang pagka-ipokrito ng kampo ni Noynoy sa pagkondena sa pagtanggap ni Villar sa tiket niya ng mga maka-Gloria gayung may isang dakot palang kamag-anak si Noynoy na direktang nagtatrabaho para kay Gloria. Ibang bagay ang mga kamag-anak? Hindi makontrol ng gustong mamuno ng bansa? Sila na ba ang mga bubuo ng bagong “Kamag-anak Incorporated” kapag nahalal na’t naupo si Presidente Noynoy?

Sa kabilang panig, dahil humina sa survey, kinailangan ni Villar ng mga maaalyadong lokal na pulitiko. At gaya ng ipinakita ng nangyari kay dating Sek. Lito Atienza, handang-handa rin ang pumapangatlong si Erap na kuhanin ang mga maka-Gloria sa kanyang tiket. Sa ganitong batayan marahil, nagbukas si Villar sa pagpasok ng mga maka-Gloria. O, marahil, inakit niya ang mga maka-Gloria sa tiket niya. Ito rin siguro ang dahilan – bukod sa sinasabi umano niyang bilang negosyante ay hindi siya “kumprontasyunal” tulad marahil ni Donald Trump – kung bakit hindi talaga tampok si Villar sa pagbanat kay Gloria. Tugma naman ito sa interes ng mga maka-Gloria sa lokal na gobyerno na isalba ang naghihingalong buhay-pulitika nila, at si Villar ang nagbubukas sa kanila. Muli: hindi ito maganda, at patunay ng namamayaning bulok na pulitika, pero may katwiran sa tanaw ng tradisyunal na pulitika sa bansa – at hindi pa rin nangangahulugang siya ang sikretong kandidato ni Gloria. Maaaring ikatalo ni Villar ang mga hakbanging ito, pero hindi ibig sabihing maka-Gloria siya.

Sa tingin ko, naging impluwensyal at kumapit sa opinyong publiko ang propagandang “Villarroyo” dahil nagawa ng kampo ni Noynoy na maksimisahin ang kalakasan ng kandidato nila: ang pagiging katiwa-tiwala niya – dahil, higit sa ano pa man, anak siya nina Cory at Ninoy, at hindi dahil naging katiwa-tiwala siya sa harap ng publiko. Sa kabilang banda, sikat na pulitiko at negosyante si Villar, at ang ganyang mga tao ay may bagahe ng hindi lubos na pagtitiwala ng publiko. Bukod pa diyan, makaisang-panig na nagpokus ang kampo ni Villar sa mga “positibong propaganda” nila, hindi pa nga masyado sa pagbanat kay Noynoy sa porma ng Hacienda Luisita, halimbawa. Hindi nito maagap at seryosong nasagot ang tsismis na “Villarroyo” na matagal nang lumalaganap, hanggang nitong nagkaroon na ng epekto sa mga survey. Kahinaan talaga ang bagay na ito – ang hindi pagkilalang mahalaga ang isyu ng rehimen ngayong halalan, matapos ang siyam na taong paghahari nito.

Sa kabilang banda, kailangan ng mga hibang at buhong na propagandista ni Noynoy, at ng buong kampo niya, na todong banatan si Villar sa iba’t ibang paraan. Bagamat nangunguna pa rin sa survey si Noynoy, hindi rin siya tumataas. Iyan na nga, sabi ng mga manunuring pampulitika, ang problema kapag nag-peak agad ang kandidato sa pagkapangulo sa mga survey. Bukod pa diyan, hindi rin kaya ng kampo ni Noynoy na magpalawig sa mga “plano at programa” niya para sa bayan dahil madaling malalantad na ito ay walang iba kundi ang maka-mayaman at kontra-maralitang neoliberal na mga patakarang ipinatupad ng kanyang ina at ng lahat ng sumunod na pangulo, kasama na si Gloria. Dahil hindi na makakaangat sa survey si Noynoy, at hindi na rin niya magawang magbago ng propaganda bukod sa “Mama at Papa,” kailangan niyang banatan si Villar. Walang problemang gumanansya si Erap dahil mas madali namang mailalantad at mapapabaho ito sa publiko.

Sa totoo lang, sa takbo ng pulitika sa bansa, hindi kataka-takang naghahanap ng pakikipag-usap ang kampo ni Gloria sa kampo ng mga nangungunang kandidato sa pagkapresidente. Hindi kataka-takang makipag-usap ito kay Villar, pero maging kay Noynoy rin. Pare-pareho naman silang mga naghaharing uri, na sanay sa maruruming kasunduan sa pulitika – at kung hindi naniniwala ang mga maka-Noynoy na ganito ang kandidato nila, balikan nila ang kasaysayan ng isyu ng Hacienda Luisita. Pero ano ang dapat tanganan ng Kaliwa, sa harap ng pakikipagkasundo ni Villar sa Kaliwa at sa publiko na paparusahan si Gloria kapag bumaba na sa pwesto? Ang mga sinasabi ni Villar, o ang mga pang-iintriga na malinaw na nagmumula sa kampo ni Noynoy at natural na pabor sa interes nito? Hindi naman talaga katiwa-tiwala ang mga pulitiko, pero mas wastong tanganan ang sinasabi nila – na napaglilingkod sa paglaban sa pinakamakitid na kaaway ng sambayanan, at magagamit din sa paglalantad at pag-upak sa kanila paglaon kapag bumuway at nagtaksil sila sa ipinapangako nila.

Mahusay, syempre pa, ang opinyon ni Prop. Jose Maria Sison. Sa halip nga naman na magpokus sa mababaw na propaganda ng dalawa — na nakaligo na sa dagat ng basura ang isa at hindi naman magnanakaw ang isa — at sa usapin ng sino ang tunay at hindi tunay na maka-Gloria, mas mainam na magpokus sa plataporma nina Noynoy at Villar. Narito nga naman ang tunay na pakinabang ng sambayanan sa halalang ito. Malinaw rin ang hatol ni Prop. Sison: si Villar ang may mas mahusay na plataporma para sa bansa, dahil naglalaman ito ng mga pagsalubong sa makabayan at makamasang plataporma ng Kaliwa. Ang kampo ni Noynoy, sa kabilang banda, ay malinaw na nagsusulong ng neoliberal na mga programa’t patakarang ipinatupad ni Gloria. Ipapatupad nito ang mga programa’t patakarang neoliberal, tutal narito na ang mga masugid na tagapayo ni Gloria, habang abala naman ang Akbayan at mga sosyal-demokrata sa pagbibigay rito ng “makatao” umanong itsura. Hindi kataka-takang nagpahayag na ang mga salot na ekonomistang neoliberal ng suporta kay Noynoy.

Ang sentral na islogan ng kampanya ni Noynoy, ang “Kung walang corrupt, walang mahirap,” ay hindi lang hindi totoo. Sa kabanatang “Corruption and Poverty: Barking up the Wrong Tree?” ng libro nilang The Anti-Development State [2004], pagkahaba-habang tinuligsa nina Walden Bello, unang nominado ng Akbayan, at Herbert Docena ang mitong katiwalian ang ugat ng kahirapan ng bansa. Sapat na nga namang tingnan ang mauunlad na bansang pawang may katiwalian pa rin sa gobyerno para pabulaanan ito. Pero may dagdag na punto ang dalawa: ang korupsyon sa pamahalaan ay matagal nang ginagamit ng imperyalismo, mga naghaharing uri at neo-kolonyal na Estado para pilit na bigyang-katwiran ang mga patakarang neoliberal sa ekonomiya. Sa diskursong ito, dahil tiwali ang gobyerno, hindi ito maaasahang makisangkot pa sa ekonomiya, kaya dapat na bumitaw na ito rito, at magpatupad na lang ng todong liberalisasyon, deregulasyon at pribatisasyon sa ekonomiya.

Mas mainam kung sa usapin ng programa’t patakaran uminog ang kampanya — bagamat ilang araw na lang ay eleksyon na. Ayos si Bello sa usaping ito, at hindi siguro niya masikmurang manahimik sa harap ng nakakasukang propaganda ng pangulong sinusuportahan niya, kaya naglabas siya ng sanaysay na “Why Fighting Corruption is not Enough.” Tunay naman kasing nakakabahala kung lalaganap nang hindi nahahamon ang mapanlinlang na propaganda ng kampo ni Noynoy. At tutal, nasa programa’t patakaran na tayo, naalala ko ang isa sa unang patalastas sa telebisyon ni Noynoy. Dito, sabi niya, “Lalabanan natin ang sino mang manggugulo sa ating kapayapaan at katahimikan.” Sa pagsisikap niyang maging boses ng mga “panggitnang uri” sa bansa, gusto niyang ipahiwatig na magiging pursigido siya sa paglaban sa mga “terorista” na malamang ay kasama ang Kaliwa. Magandang may magtanong sa kanya nang direkta: ipapapatay mo rin ba kami katulad ni Gloria?

18 Abril 2010

Advertisements

17 thoughts on “Livin’ la Villar-Gloria

 1. As usual, inaabangan. Sa wakas, may iilang malinaw na punto na hinggil sa pagiging “soulmate, economics-wise” ni Noynoy at Gloria bukod sa presensya ni Salceda at Mar. Pero sa tingin ko, kailangan rin palalimin yung huling dalawang sentences mo. Ngayon pa lang, may mga indikasyon na magiging militarista rin ang Administrasyon na ito.

  Pangunahin dito ay ang mga nakapaligid sa kanya. Sa ilalim ni Avelino Razon naganap ang mayorya ng mga extra-judicial killings sa panahon ni GMA. Ang mga tulad ni Risa Hontiveros, Dinky Soliman, etc. ay pumapangalawa lang kay Palparan sa “red-baiting” sa mga progresibong grupo. Siyempre, andyan rin ung halos-araw-araw ng pagtawag sa MAKABAYAN bilang proof ng “NP-CPP alliance”. At kahit itong relatively benign na kandidato nilang si Alex Lacson ay nanawagan ng greater internet regulation dahil daw sa dami ng paninira online laban kay Noynoy.

  Let me be the first to say “Walang kapayapaan sa ilalim ng Rehimeng U.S-Aquino!”

 2. Kung plataporma lang din ang basehan, bakit hindi na lang si Jamby Madrigal ang sinuportahan ng kaliwa? Sa lahat ng presidentiable, ang plataporma niya ang pinakatugma sa isinusulong ng kaliwa.

  Aquinorroyo man o Villaroyo, pareho lang sila. Bakit kailangan pa kasing pumanig sa mga burukrata-kapitalista? Tingin ko nga hindi pa nakabuti iyon sa tsansang manalo nina Satur at Liza. Pang-ilan lang sila sa survey. Dahil taliwas sa lantad na prinsipyo, nagmumukha tuloy silang hindi sinsero.

  Oo alam ko at naiintindihan ko ang praktikal na layunin ng pagkuha ng konsesyon para sa masa, pero una sa lahat sana ang manalo. Aanhin ang konsesyon kung matatalo rin naman. At kasama sa mga aspekto ng pagkapanalo ang image, sa ayaw man natin o hindi.

  Una nang hataw ang pagsama ni Bongbong Marcos sa slate. Ikalawa itong Villaroyo, na hindi naman mahalaga kung totoo man o hindi. Kasi kung praktikal at praktikal lang din ang usapan, kailangan talagang unahin ang layuning manalo.

  Nananatili ang pananalig ko at iboboto ko pa rin si Satur at Liza, pero iniisip ko pa rin kung medyo nagkamali ba ang Kaliwa sa pagpanig kay Villar (o kung kanino man, kaya wag sanang sabihing maka-Aquino ako!). At tulad nga ng sinabi ko, di hamak na mas maka-Kaliwa ang plataporma ni Jamby Madrigal.

 3. At gusto ko rin sanang sabihing: sana wag lang kay Aquino ang tirada, dahil pareho lang naman sila ni Villar.

  Tinanong ko na rin ang kaibigan kong boluntir sa Katribu tungkol sa land-grabbing ni Villar sa lupain ng mga katutubo. Ang sagot niya sa akin ay ‘at least hindi nagpapatay ng mga magsasaka.’

  Sa tingin ko napakamaling linya ng pag-iisip ang ganoon. Ang mali ay mali, anuman ang lebel nito. Kaya sana, makakita rin ako ng tirada laban kay Villar, Erap, at iba pa sa mga susunod na post sa blog na ito. Dahil marami naman din silang kasalanan. Wag namang gigil lang tayo sa isa.

 4. @ RADulce: Salamat! Nakita ko ang isang press release na inilabas ni Risa Baraquel, o ng mga handlers niya. Talagang kontra-Kaliwa. Talagang ganyan na kabulok ang inabot ng Akbayan. Baka maaga pa para sabihing “rehimeng US-Aquino 2.” Hehe.

  @ Gingmaganda: Nakakalungkot. Pero kailangan nating kilalaning nauna kasi ang propaganda machine ni Noynoy, na bumanat ng paninira. Ngayon ko lang naisip: Kaya pala ang entri ko tungkol sa Lakbayan noong Enero, pinuno ng komento tungkol kay Villar! Iyun talaga ang plano nila. Para isustine ang hype tungkol kay Noynoy, kailangang banatan ang kalaban. Pagsikapan pa natin!

  @ Vic: Hindi lang naman kasi plataporma ang usapin. Usapin din ang winnability ng kausap. Inirerespeto natin si Jamby, syempre pa, pero hindi talaga siya ubra.

  Sa tingin ko, hindi nagkamali ang Kaliwa. Mas sa larga ng kampanya ni Villar at sa kabilang banda, nina Satur at Liza ang kailangang ayusin at ihabol. Pero mahusay ang batayan ng alyansa.

  May usapin tayo sa lahat ng kandidato, at baka masyado lang bargas ang sagot sa iyo ng nakausap mo. Pero hindi naman natin binubura ang mga isyu, isusulong natin iyan sa tamang venue. Hehe.

 5. May punto ka Vic. Pero hindi mo maitatangi na sa lahat ng mga presidentiables, si Noynoy ang nagpapakita na ng pangil. Halos araw-araw na ang mga PR ni Baraquel, ng Akbayan, at ng LP. At talagang “red-baiting”.

 6. sa tingin ko, walang mali sa NP-Makabayan alliance. Kahit nabuo ang alliance, hindi pa rin nagbago ang pagtingin ng kaliwa sa mga pulitiko – pare-pareho silang naghaharing uri. Ang tanong lang, Sino sa mga pulitiko ang bukas sa pakikipag-usap at handang tumanggap sa kaliwa? sino sa mga pulitiko ang maaring makatulong sa pagsusulong ng kaliwa ng mga programa na beneficial sa mamamayan? At siempre, sinong pulitiko ang malakas ang chance na manalo upang maipatupad ang mga napagkasunduan? hindi si jamby, hindi si erap, hindi si gordon, hinding-hindi rin si gibo, lalong-lalo na hindi si noynoy, kundi si villar. kung nahuhuli man sa survey, hindi ito dahil sa NP-Makabayan alliance. tama si teo, may kahinaan sa larga ng kampanya ni villar, maging nina satur at liza.

 7. @ RADulce: Amen! Marami siyang kabalbalang nalalantad at sinasabi ngayong eleksyon — bukod pa sa mga dati na. At talagang malinaw nang siya ang paborito ng imperyalismong US — na pabor sa US pero mabango sa publiko. Dapat talagang upakan! Magdidiwang ang kampo ni Noynoy sa pagtingin ni Vic na dapat upakan din ang lahat. Alam natin ang takbo ng pulitika, at kailangang malinaw ang pangunahing katunggali sa magkakalaban ngayong eleksyon.

  @ Nic Madlabayan: Salamat! Dapat todo-opensiba na tayo sa pangangampanya para kina Satur at Liza, at ngayong nalalantad na na pakana lang ng kampo ni Noynoy ang Villarroyo, dapat todo nang upakan si Noynoy. Sa tingin ko, ang sinasabi ni Vic, gusto man niya o hindi, ay magsisilbi kay Noynoy. Hindi natin bibibitawan ang pangkalahatang pagsusuri, pero malinaw sa atin ang itsura ng partikular na sitwasyon ngayon. Ilantad natin ang neoliberal na si Noynoy!

  At ang tagabanat nilang si Risa Hontiveros! Lalong pinapalaki ng kampo ni Risa ang hatian sa Kaliwa — at para saan? Para sa eleksyon, kay Noynoy at sa pagkapanalo ni Risa. Wala talagang kwenta. Hindi talaga maka-Kaliwa!

 8. Minsan masakit na rin sa tenga itong mga pahayag na “hindi pa nakabuti iyon[g pagpanig kay Villar] sa tsansang manalo nina Satur at Liza. Pang-ilan lang sila sa survey.” Kasingwalang basehan ito sa “Villarroyo” na akusasyon. Sa tingin ba ng mga nagsasabi nito ay may sapat na kakayanan at pera ang Makabayan para maglunsad ng pambansang kampanya para ipanalo sila Satur at Liza? Tandaan ang katotohanan ng nakamamatay na black propaganda ng militar. Yan pa lang ay di kayang solohing labanan ng Makabayan sa maikling panahon ng eleksyon.

  Isang mahalagang magandang idudulot ng pagpanig sa tradisyunal na pulitiko ay oportunidad ito para maipakita sa mamamayan kung gaano kalimitado ang tradisyunal/makalumang pulitika na nakasandig lang sa eleksyon. Ipaliwanag sa kanila na hindi lang eleksyon ang sagot sa kahirapan.

  Wag panghinaan ng loob. Ipagpatuloy ang pag-unawa at pagpapaunawa sa masa!

 9. ka teo, gusto kong magpalalim ka dito sa sinabi mo “Lalong pinapalaki ng kampo ni Risa ang hatian sa Kaliwa” bigla akong nabahala sa statement mo na ito.

 10. @ Joey: Salamat nang marami sa komento! Totoo, malaking bagay rin ang naitulong ng pakikipag-alyado sa kampanya ng dalawa. Walang ganyan kung hindi nakipag-alyado.

  Ang nakakatawa, kay Risa Hontiveros, ang nakasira pa ay ang Kaliwa kay Villar! Hehe.

  @ Nic Madlabayan: Totoo! Todo-kayod na tayo! Hehe. Mukhang matagal na namang lumalarga nang ganyan ang maraming kasama.

  @ Riyu: Bakit ka naman nabahala? Kasi pwede namang magdebate sa maraming bagay — Carper, at iba pa. Pero ang ginusto ng kampo ni Risa ay mag-red-baiting! Syempre, dala ni Risa ang Akbayan sa lahat ng ito, at baka nga nasa kanya ang mga pinaka-kontra-Kaliwa sa mga nasa Akbayan. So dagdag na naman ito sa pag-atake ng Akbayan sa Kaliwa. Mas iyun naman ang ibig kong sabihin.

 11. Munimuni lang. Kung si GMA ang kiss of death ni Gibo, ang Kaliwa naman ang kiss of death ni Villar. Kung babasahin ang nasa pagitan ng mga binitiwang salita ni Sison, interes ng imperyalismong US at malalaking kapitalistang lokal ang makapangyayari sa darating na eleksyon. Hindi pabor sa interes ng mga ito ang paborableng pagkakahirang sa manok ng Kaliwa, kahit pa sinasabi ni JMS at ng Kaliwa na walang ipinag-iba sa tradisyunal at makasariling pulitiko si Villar. Ergo, mananalo si Noynoy sa Mayo at ang importanteng tanong na lang marahil sa puntong ito, ano ang naging pakinabang ng alyansa ng Kaliwa sa NP? Ano ang naiambag nito sa pagsusulong ng agenda/panawagan/propa ng kilusang ND, ng paglalantad sa kabulukan ng demokrasya’t demokratikong mekanismong nilahukan nito.

 12. Pingback: Tweets that mention Livin’ la Villar-Gloria « Kapirasong Kritika -- Topsy.com

 13. @ cherrymadrigal: Ikaw naman, humina lang si Villar, ang pangit na ng paliwanag mo.

  Hindi totoong batay sa paliwanag ni Sison ay si Noynoy na ang mananalo. Para ngang sinasabi niyang makakahabol pa si Villar sa kapit nito sa mga lokal na pulitiko.

  Ano ang ambag nito sa Kaliwa? Marami. For one, sabi ng kaibigan ko, kung hindi namin inalyado ang kampo nina Villar, lahat na lang ng kampo, bumanat na sa amin. At least, may isang panig na kakampi namin kahit paano.

  Higit pa diyan, nakaangkas kami sa malawak na pagkakampanya. Hindi naman namin inasa sa pakikipag-alyansa kay Villar ang propaganda namin at paglalantad sa bulok na sistema. Sa ibang paraan talaga iyun.

 14. hahaha scenario building lang. heto ang scenario 2. kunwari totoong may …. hahaha wag na lang. baka kung ano pa ang mabanggit ko at mayari ako. ang akin lang, interesado ako sa mas malaliman mong pagsusuri sa naging pakinabang ng taktikal na alyansa ng Kaliwa sa NP sa halalang ito, isang alyansang umani, at umaani pa rin, ng batikos mula sa iba’t ibang kampo. hindi ako pabor sa unang dahilan mo pero narinig ko na rin ang kwentong “angkas” ngunit ito lang ba talaga ito?

 15. Angkas — Nakasama sina Satur at Liza sa buong kampanya ng Nacionalista Party — sa TV ads, posters, sorties. Kailangang idiing mahirap na partido ang Makabayan, gayundin ang mga sumusuporta rito. Sa isang antas, nakatulong ang pag-angkas na ito sa kampanya sa pagpapalawak ng naaabot ng kandidatura nila. Bentahe ito na idinulot ng alyansa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s