Lalaya rin ang Luisita

Sa “Prinsipyo o caldero: Why Noynoy won in Luisita,” ikinwento ni Lisandro E. Claudio kung paanong “sinamantala” ng Liberal Party ang hirap at gutom sa Hacienda Luisita para manalo doon si Noynoy Aquino – kahit may pananagutan ito sa kahirapan, kawalan ng reporma sa lupa, at masaker doon. Sinuhulan ng pera at kapangyarihan ang mga lider-barangay para sumuporta kay Noynoy, at nanaig ang “kaldero” sa “prinsipyo” – patunay, aniya, ng “kapangyarihan ng pamamatron na pahinain ang mga paghamon sa kapangyarihan ng panginoong maylupa.”

Sa “Hacienda Luisita and Subaltern Speech,” tinawag ni Tanglad, feministang blogger, ang pansin ng mga kapwa-progresibo sa sinabi ng mga magsasaka sa dokumentaryong Ang Sinabi ng mga Magsasaka sa Hacienda Luisita. Pakiramdam nila, “iniba” ang panawagan ng welga – ng mga maka-Kaliwang tagasuportang tagalabas – at ginawa itong para sa reporma sa lupa. Sinasabi rin nilang mas mabuti ang kalagayan nila bago ang welga. Tila ipinapahiwatig ni Tanglad na “ipinailalim” ng mga progresibo ang kahilingan ng mga taga-Luisita sa mga layuning “teleolohikal.”

Bukod sa carrot ng materyal na pakinabang, dapat idagdag ang stick ng tuluy-tuloy na pandarahas. Nasundan ang masaker na pumatay sa pito noong 2004 ng pagpatay sa walong tagasuporta ng welga at ibang paniniil. Ito pa lang, natural nang may epekto sa mga taga-Luisita. Pero idinulot din nito ang paglikas ng ilang lider, paghupa ng mga talakayan at iba pang aktibidad ng mga tagaroon, at pagkalito sa pagsuri sa welga. Hindi ang “pasabog (incendiary)” na paraan ng pag-oorganisa ng Kaliwa ang sanhi, kundi ang kalupitan ng mga panginoong maylupa at gobyerno.

Ginulo ng mga tagalabas ang mapayapang mga taga-Luisita. Bersyon iyan ng mga mapagsamantala. Ang totoo, ipinapaglaban ng mga taga-Luisita ang reporma sa lupa. Pero hindi pantay ang kaisipan ng mga tao; kahit sa mga yugto ng rebolusyunaryong pagsulong, may mga saklot pa rin ng kaisipan ng lumang panahon.

12 Hunyo 2010

[Galing ang larawan ni Joe Galvez na nasa itaas sa GMANews.tv. Salamat!]

Advertisements

9 thoughts on “Lalaya rin ang Luisita

 1. Oo nga, FreeSince09, tama si Leon, puro naman lumang paninira sa Kaliwa iyan. Kung talagang superyor ang pulitikang isinusulong nila, bakit hindi sila tunay na lumalakas? Napapansin sila dahil kumakabit sila sa mga pulitiko (Noynoy!) at naglulunsad ng mga pakulo sa midya. Pero nasaan ang lumalawak na mga organisasyon? Malalaking mobilisasyon? Malalakas na panawagan? Parang mas pag-atake sa Kaliwa ang nagawa nila sa buong buhay nila.

 2. ano kaya ang aktibidad ng mga pro-carper sa hacienda luisita? inaasahan kong susubukin nilang hatiin ang mga tao doon lalo pa’t kasangga nila ang mga bossing.

  sa kabila ng napakaraming panlilito nitong nkaraang eleksyon, di maikakaila na mahigit 5,000 manggagawa’t manggagawang bukid out of 6,000 ang nagbarikada noon sa hli. Ang pagkakaiba ng kaisipan ng bawat tao ay nabibigyang linaw sa maisasakatuparang mobilisasyon. ang welga sa luisita ang mapagpasyang panawagan.

  sayang nga lang na nalito ang marami kung ano nga ba ang dahilan ng welga noon. konti lang naman kasi ang nakakaunawa sa maximum at minimum na panawagan.

 3. Salamat sa komento!

  Salamat din sa pag-alerto. Iyan ang magandang bantayan, dahil tiyak na nasa ganyang diwa ang gagawin nila. Pare-pareho naman silang taguyod ng pekeng reporma sa lupa.

  Salamat din sa datos! Anim na taon matapos ang masaker, at matapos maluklok sa pwesto ang isang Aquino, tungkulin pa rin nating ilinaw ang katotohanan tungkol sa welga.

  Napakatinding aksyon kasi ang ginawa ng mga taga-Luisita, talagang tuluy-tuloy na babaluktutin ang katotohanan sa kalagayan at sa ginawa nila.

 4. Paumanhin pa sa napakahuling response, kasama. Tingin ko, sang-ayon tayo sa big picture. But there’s interesting conversations to be had about what Chandra Mohanty calls “ethical dialogues” and what Spivak refers to as the challenges of “speaking for and speaking of.” Hindi ko rin alam ang solusyon, pero malaki pa rin ang paniniwala ko sa sinulat mo rito:

  https://kapirasongkritika.wordpress.com/2008/12/30/724/

  na tungkol sa kanila at kasama sila sa rebolusyon. So para sa akin, importante ang kritisismo ng mga taong nagpro-protesta sa “pag-iba” ng mensahe ng aklasan.

  Salamat sa pag-engage.

 5. Akala ko nga dinedma mo na ako, kasama. Hehe.

  Sang-ayon ako na magkasundo tayo sa bigger picture. Magkasundo rin tayo na dapat talagang malalim na harapin ang mga usaping idinadaing ng mga magsasaka kaugnay ng mga aksyon ng mga progresibo. Totoong kasama sila sa rebolusyon.

  Pero may mga pagsusuring kailangan munang magawa bago tayo pumasok sa pagsuri sa mga ito — kung ayaw nating mabitag ng propaganda ng mga haciendero, halimbawa.

  Ang ipinapakita ng sanaysay ni Claudio, halimbawa (na BTW ay anak ng kilalang feministang Pinoy), ay pwedeng mabili at madahas ang masa at mag-iba ng tindig.

  So sa harap ng malakas namang protesta ng mga taga-Luisita noon, at ng malakas ding pagsupil at panggugulo sa hanay nila, I suppose, grain of salt muna sa mga propagandang inilabas ng Liberal Party noong eleksyon.

  What you think?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s