Luisita: Makikialam Tayo

Mga kaibigan at kasama, may sinasabi sa atin at sa publiko ang mga propagandista ng mga panginoong maylupang Cojuangco at Aquino at ng rehimen ni Presidente Benigno “Noynoy” Aquino III: huwag daw tayong makialam sa mga nagaganap sa Hacienda Luisita.

Huwag daw tayong makialam dahil pribado ang usapin doon, bagay na dapat pagpasyahan ng mga direktang sangkot. Huwag daw tayong makialam dahil ang totoo’y nagpasya na ang mga magsasaka at manggagawang bukid: Gusto nila ang Stock Distribution Option, ayaw nila ang pamamahagi ng lupa. Gusto nila ang mga Cojuangco at Aquino, ayaw nila sa Kaliwa. Iyan ang sabi nila.

Sa panig natin, may masamang balita tayo sa mga propagandistang ito at sa kanilang mga panginoong maylupa, lalo na sa kanilang panginoon sa Malakanyang: Makikialam tayo. Uulitin ko: Makikialam tayo.

Makikialam tayo dahil hindi ito para sa interes ng ating mga sarili o pamilya, kundi sa interes ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Luisita at buong bansa. Makikialam tayo dahil aalpas tayo sa komportableng hawla ng ating personal na buhay para maging tunay na kapwa, kapatid at kasama ng naghihirap na’y niloloko’t dinadahas pang mga magbubukid sa hacienda.

Makikialam tayo dahil pekeng kasunduan ang sinarhan nitong huli, kasunduan sa mga lider-magsasakang nagsasabing kumakatawan sa mga organisasyong hindi nila pinapamunuan at bayaran ng mga panginoong maylupang itinuturong utak sa pagpaslang sa marami nilang kasamahan. Makikialam tayo dahil punung-puno ng panlilinlang ang naging halalan, na kiling na kiling sa SDO at kontrang-kontra sa reporma sa lupa. Makikialam tayo dahil kahit tayo ang mga magbubukid sa Luisita, maaaring nagipit tayo para bumoto pabor sa SDO, pero gugustuhin nating maghimagsik at gugustuhin nating may ibang maghimagsik.

Makikialam tayo kahit pa sinabi ng isang obispo na dapat kilalanin ang naging botohan at ipinapahaging niyang wala na tayong magagawa dahil nasamantala ang pagiging gipit sa pera ng mga anakpawis ng Luisita. Makikialam tayo dahil mas naniniwala tayo kay Hesukristo, na nagsabing anuman ang ginagawa natin sa ating pinakamaralitang kapatid ay siya ring ginagawa natin sa Kanya. Makikialam tayo dahil hindi tayo makakapayag sa panloloko at pandarahas sa ating mga kapatid sa Luisita.

Makikialam tayo dahil hindi nyutral ang Korte Suprema, na napakarami nang desisyong kontra sa mga manggagawa, magsasaka at masang anakpawis at laging pumapabor sa mga naghahari at nakikinabang sa bansa.

Makikialam tayo dahil patakaran ng gobyerno ang reporma sa lupa, maging ang desisyon ng Presidential Agrarian Reform Council noong 2005 na ibasura ang SDO at ipamahagi ang lupa ng Luisita. Makikialam tayo dahil interes nating lahat kung paano ipapatupad ng rehimeng Noynoy ang desisyon ng PARC at ang reporma sa lupa. Makikialam tayo dahil gusto nating maipatupad ang makatarungang patakarang ito ng gobyerno, na nakamit ng mga taga-Luisita sa tuluy-tuloy na paglaban nila. Makikialam tayo dahil hindi porke’t pinuno ng gobyerno si Noynoy ay hindi na nito ipapatupad ang patakarang sumasagasa sa interes ng pamilya niya.

Makikialam tayo dahil may implikasyon ang nagaganap sa pinaka-kontrobersyal na usapin sa lupa sa bansa sa lahat ng magsasakang Pilipino. Makikialam tayo dahil ayaw natin ang mensaheng inihahatid ng naganap sa Luisita sa iba pang panginoong maylupa: na kapag kinasabwat ang ilang lider-magsasaka, kapag naglunsad ng nilutong eleksyon, kapag ginamit ang hindik ng baril at hikayat ng pera, pwede nang hindi ipatupad ang reporma sa lupa.

Makikialam tayo dahil ipinangako noon ni Jose Cojuangco, Sr., ipinangako noon ni Cory Aquino, at ipinangako nitong huli ni Noynoy, na ipapamahagi sa mga magsasaka ang lupa. Makikialam tayo dahil ipinakita na ng kasaysayan na kayang gawin ng mga Cojuangco at Aquino ang maruruming pakana para baligtarin ang pangako nila. Makikialam tayo dahil bagamat ipinangako ni Noynoy ang pamamahagi ng lupa, kinontra agad ito ng kanyang pinsang si Fernando Cojuangco, mataas na opisyal ng Luisita, na nagsabing talagang dapat modang hacienda ang pagtatanim ng tubo – patunay ng kanilang motibo. Makikialam tayo dahil dapat tinutupad ang makatarungang pangako, at ipinako ang mga naunang pangako gamit ang gobyerno, ang batas, ang korte, ang militar – gamit ang buwis, samakatwid, na ating pinagpaguran.

Makikialam tayo kahit ang gusto ni Noynoy ay ang tinatawag niyang “pakikisangkot,” at sinasabi niyang “ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo” at “ang nakikilahok, nakikibahagi sa solusyon.” Dahil hindi tayo makikisangkot sa kanyang pakahulugan – na ang ibig sabihi’y makikipagsabwatan – sa kanyang gobyernong populista sa salita pero sa gawa’y maka-Kanan.

Makikialam tayo dahil hindi tayo makakapayag na dudulo ang mahaba at maningning na pakikibaka ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa pagkabigo nila at pagtatagumpay ng mga Cojuangco at Aquino. Makikialam tayo dahil gusto nating balikan ang kasalukuyan mula sa tanaw ng matagumpay na hinaharap at sabihing tumindig tayo sa tama, sa panig ng inaapi, at hindi nagpagapi kahit sa malakas na kalaban.

Makikialam tayo dahil maalamat ang yaman ng pamilya Cojuangco at Aquino, ang pagmamalaki ni Kris Aquino ng isang kwintas sa telebisyon na “katas ng Luisita,” ang dati nang nabalitang mga kabayo sa Luisita na kumakain ng imported na butil at nakatira sa de-aircondition na kwadra. Makikialam tayo dahil maalamat din ang kahirapan at kagutuman ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Luisita, ang pagkita nila ng P9.50 kada linggo, ang pagpapakulo nila ng bato para may alat ang sabaw na ibubuhos sa kanin nila.

Makikialam tayo dahil hindi kusang ibibigay ng mga naghahari at nakikinabang sa bansa ang mga kahilingan ng mga magbubukid sa Luisita. Makikialam tayo dahil nasa sama-samang pagkilos at paggigiit natin ang pag-asa.

Alam ko, mga kaibigan at kasama, na ang bawat isa sa atin ay mayroon pang napakaraming dahilan kung bakit tayo makikialam sa Hacienda Luisita. Maraming dahilan ang bawat isa, mga buhay na mga dahilan, mga dahilang patuloy na naghihirap pero lumalaban. Hindi na lang ito laban ng mga taga-Hacienda Luisita; laban na ito nating lahat.

Makikialam tayo! At dahil makatarungan ang ating ipinaglalaban, dahil nagpupunyagi tayo, at dahil isinusulong natin ang interes ng masang magsasaka at sambayanan, magtatagumpay tayo, mga kasama!

01 Setyembre 2010

[Panukalang talumpati sa mga pagkilos para sa lupa at katarungan para sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita.]


Taliwas sa pangako ng neoliberalismo, humahabol sa antas-India ang sahod sa call center sa US at hindi ang kabaligtaran – Financial Times. Kahit marami ang walang trabaho, tumitindi ang diskuntento ng mga manggagawang Kano sa trabaho. Rebyu sa libro ni Hester Eisenstein, sosyalistang feminista: pumasok daw ang maraming kababaihan sa pwersa ng paggawa sa panahong mas dehado sila.

Paghahambing ni Jodi Dean sa retorika at reyalidad ng neoliberalismo: sabi raw ni Lenin, “posible ang komunismo dahil hindi syensyang pang-rocket ang pangangasiwa sa estado; kaya ito ng kahit sino.” Masinsing kwento ni Mike Ely tungkol sa papel ng mga kabataang Red Guards sa rebolusyong pangkultura noon sa Tsina.

Pagbati sa kaarawan ni G.W.F. Hegel pero naging papuri kay Rosa Luxemburg. Magandang sulatin ni Mike Ferner, presidente ng Veterans for Peace sa US, tungkol sa “bago” sa patakaran sa Iraq ni Barack Obama.

Hindi psychotic si Ging Flores tungkol sa pagkahiya sa pagiging Pilipino dahil sa nangyaring hostage crisis: “naisip ba natin minsan na ikondena ang mga bayang ito dahil sa mga pang-aaping dinanas ng mga kababayan natin sa teritoryo ng mga ito?” May bago na namang nakakatuwang entri si Edgar Allan Paule, tungkol naman sa dalawang-minutong video ng pambansang awit ng Kapuso. Ang ganda ng Camiguin, lalo na sa mga larawang ito ni Jamael Jacob! Maganda ang isinulat ni Ina Silverio-Gargar tungkol sa kapwa-inang si Judilyn Oliveros. Inisyal na pagsusuri ni Bikoy Villanueva sa panukalang unang pambansang badyet ng rehimeng Noynoy.

Advertisements

48 thoughts on “Luisita: Makikialam Tayo

 1. MAKIKIALAM TAYO.. dahil ang paglilingkod sa sambayanan ay wala lang sa isip, kundi nasa puso..

  nakakaramdam tayo ng awa kapag may nakikitang mga paslit na namamalimos, madungis at nagmamakaawang humihingi ng makakain. Napapamura sa inis kapag may nakikitang matatandang nagtitinda ng kung ano sa daan at naghahanap-buhay pa rin imbis na nagpapahinga na lamang.. nagpupuyos sa galit dahil magpasahanggang ngayon ay hindi pa rin natatamasa ng mga magsasaka, hindi lamang sa hacienda luisita ang lupang dapat na sila naman talaga ang nagmamay-ari!

  MAKIKIALAM TAYO bilang pagpapatunay na sa sama-samang pagkilos ay mapagtatagumpayan natin ang laban ng sambayanan!

 2. TAMA…MAKIKIALAM TAYO! dahil hindi lang magsasaka ang biktima ng kawalan ng lupa…dahil lupa ang buhay at kapag wala ito…unti-unting mauubos ang buhay…

  MAKIKIALAM TAYO dahil naaapektuhan ng pagkawala ng lupa ang buong lipunan…kung patuloy na naka-sentro sa mga panginoong may lupa ang malawak na lupang agrikultural ay patuloy na maghihirap ang bayan…dahil patuloy na dadami ang maghihirap sa kanayunan na pupunta sa kalunsuran at maghahanap ng trabaho…dadami ang reserbang lakas paggawa…lalong bababa ang presyo ng labor…lalala ang krisis at dadami ang kabataang mawawalan ng karapatang makapag-aral…

  sabi ni rizal…KABATAAN ANG PAG-ASA NG BAYAN…dahil tayo ang mga susunod na henerasyon ng mga pilipino…dapat tayong makialam dahil tayo ang anak ng magsasaka at manggagawang pinagsasamantalahan ng mga naghahari sa lipunan…at tayo ang primaryang naaapektuhan…

 3. @ babbylan at kris: Salamat! Tama kayo! Makikialam tayo! Talagang napakaraming dahilan para makialam tayo sa usaping ito, at dapat nating ipamalay sa mga tao. Nakakaantig at matalas ang mga ambag ninyo, dapat maidagdag. Ang mga magsasakang lumaban, hindi pa rin nakakamit ang lupa at katarungan. Paano pa ang ordinaryong namamalimos? Sentral talaga sa pag-unlad ng bayan ang reporma sa lupa, at dapat itong ipatupad agad.

  @ kris: Bakit kailan, hindi gumagana ang link sa blog mo? Hindi ko rin mahanap sa Google? Ilagay mo nang tama, para makabasa naman kami ng sulatin mo. Salamat!

 4. Kung maliwanag na may anomaliya sa botohan sa HLI, dapat lang makialam. Pero kung wala naman eh di dapat lang na galangin natin ang kagustuhan ng mga taong bumoto para sa pinag-usapan.

  • alam mo, simula palang may anomalya na sa ginagawa ng HLI, mula sa pagbababa ng CARP, sa pagbababa ng TRO at hanggang sa pagbababa ng SDO. Isa pa, hindi naman ginusto ng mga magsasaka na piliin ang SDO napilitan lang sila dahil wala silang ibang choice dahil wala ring kasiguraduhan ang lupang gustong ipaahagi ng HLI sa kanila…

 5. Nararapat lang na makialam!

  kalokohan ang pagtrato nang parang basura sa mga respnsable sa paglikha ng hinahapag natin sa mesa araw araw..

  Kabaliwan din na pribadong usapin lang ito gaya ng sinasabi ni P-Noy.Nagampanan ng mga progresibong presidente ng ibang bansa ang maayos na reporma sa lupa, partikular na sa mga hacienda. Kung si Fidel Castro, inunang ipamigay ang malaking lupa ng pamilya nila; nangangahulugan lang talaga kung kaninong interes ang pinoprotektahan. Kaya bilang presidente di dapat ilag si P-Noy sa ganyang mga usapin..

 6. Makikialam tayo! Hinid pwedeng hindi!

  Sabi sa kanta sa simbahan, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yan ang ipinaalala satin at pinaparinig bago lumabas ng simbahan pagtapos ng misa. Kaya kahit sabihin ng obispo na tanggapin ang desisyon ng mga magsasaka, makiki-alam tayo, dahil ang isyu ng lupa ay hindi lang para sa magsasaka… ito ay isyu ng sambayanan.

  Kung si PNOY ay hands off… dapt tayo hindi.

  Dapat yang mga tagapag-salita ng mga cojuangco ang dapat na wag-makialam sa dati nang desisyon ng Korte at ng repormang agraryo! Ibalik nila ang lupa sa mga magsasaka!

 7. @ Manuelbuencamino: Ganoon? Parang naive-naive-an tayo sa mga pakana ng mga panginoong maylupa? Ngayon lang ba tayo haharap sa ganitong mga pakana? Hindi lang ang botohan ang isyu sa Hacienda Luisita, napakarami pa! At alam mo naman iyung mga punto ng pagtuligsa doon, kaya sana i-address mo nang direkta.

  @ FreeSince09: MASP? Hindi pa ba patay iyan? Ang maganda, mabalik-aralan iyung critique sa “student power” sa Struggle for National Democracy ni Prop. Jose Maria Sison. Tapos iyun nga, mga tindig sa mga usapin ng mga estudyante. Saang pormasyon ba iyan dikit? Akbayan, gaya ng sabi ni anti-etta? Sa UP System, malinaw na nakikipagkompromiso ang mga ito sa mga patakaran ng UP.

  @ anti-etta: Salamat sa impormasyon!

  @ unidentifiedwalkingobject: Totoo! Hindi lang din ito usapin ng kongkretong pakinabang. Usapin din ito ng pagkilala sa mga taong nagtatrabaho para sa bayan. Talaga? Hindi ko alam iyan, na namahagi pala si Fidel Castro ng lupa ng pamilya niya. Pero hindi Fidel Castro si Noynoy — malayung-malayo. Naiisip mo ba kung paano haharapin ni Noynoy ang isang Bay of Pigs invasion tulad ng hinarap ni Fidel? Haha.

  @ Ms. Pistol: Magandang punto. Iyung maiingay na tagapagsalita ng HLI, dati na ba silang diyan nagtatrabaho? Alam ba nila ang hirap ng mga magsasaka? Ang mga propagandista nila, panay ang banat sa mga tagalabas na nakikialam, eh sila ba?

  • Puro sila sabi ng wag maki-alam, eh mga wala naman silang alam. Kahit kailan ba naka-usap ng mga propagandista ng cojuangco ang mga magsasaka ng hacienda luisita? Nakakadiri sila! hindi na nahiya.

   May nabasa ako sa Ibong mandaragit eh…

   Sabi ni tata matyas kay mando, likas daw sa tao ang pagiging mapag-imbot at makasarili. Minsan, kaya narin nilang isuko ang kapakanana ng iba kahit pa mga kalahi nila ang pinagsasamanatalhan.

   YUNG MGA TAGAPAGSALITA NG MGA COJUANGCo AnG MAGANDANG HALIMBAWA NITO!

 8. Tama, balbas pa lang talo na si Noynoy, economic at political stand pa kaya? Ah oo yung lupa nila yung isa sa mga unang pinamigay na lupa ng pre-socialist Cuba, nung kakapanalo pa lang ng rebolusyon.

 9. @Manuel: Cuba, leading sa health care system, at benefits kahit pa may economic embargo na nageexist sa kanila ng US. :).. Kahit madaming political na harassment sa kanila ng US, nagagawa ng gubyerno ang papel niya na pangalagaan ang mga tao.

  • buti pa cuba…pero malapit narin ang Pilipinas kunti nalang ang hinihintay natin…siyempre hindi iyon mangyayari kung lagi tayong hands-off…dapat makialam ang lahat ng mamamayan…malapit na…malapit na tayong maging katulad ng CUBA…

 10. @ Ms. Pistol: Totoo. Mga traydor sa uring pinagmulan nila. O kaya naman ay talagang petiburgis na mulat na pumanig sa kung nasaan ang yaman at kapangyarihan. Grabeng magsabi na bumuti ang lagay ng mga magsasaka sa SDO, ano?

  @ unidentifiedwalkingobject: Tama. Maraming links na makakapagpatunay ng sinabi mo. Halimbawa:

  http://www.greenleft.org.au/node/43472

  @ Manuelbuencamino: Maraming links sa internet tungkol sa lagay ng Cuba. Definitely, mas maayos ang lagay nila sa Pilipinas.

  • Teo,

   May kaibigan ako na nakatira sa Cuba. Lagi niyang pinagmamalaki yun mas mataas na UN rating on human development ng Cuba kaysa sa atin. Lagi din niyang sinasabi na gusto na niyang lumikas kasi di siya makahinga doon. Yan talaga ang dilemna ng mga taong nasa ilalim ng isang marxist-leninist system. Lalo na kung isa kang artist. Nasisikipan siya na ang kritisismo ng obra niya ay sinusukat sa medya ng revolutionaryo o contra-revolutionaryo.

   • try mo siyang tanungin tungkol sa totoong halaga ng isang likha…baka kaya sia nasasakal kasi hindi naman talaga para sa masa ang mga ginagawa niang katha…baka naman kasi ung sinusulat nia ay tungkol sa mga burgis na panananaw na pilit binubuwag ng isang lipunang nagsusulong ng sosyalistang lipunan dahil ang burgis na katha a nagtuturo sa masa ng burgis na kaisipan na ibinabandila ng imperalistang kultura…sabihin mo sa kaibigan mo kung hindi niya kaang ialay sa masa ang likhang sining niya…iwan na nia ang lugar na iyon…dun siya sa ESTADOS UNIDOS…dun siya kasama ng mga nabubulok na likha ng mga katulad niyang burgis na ayaw tanggapin ang pagpapanibagong hubog…

 11. Manuel,

  Bakit dito ba sa Pilipinas walang mga restriksyon sa pagpapalabas at pagpapakalat ng rebolusyonaryong sining sa anumang anyo? Yun sinasabi mong dilemna ay hindi naman talaga dilemna kundi repleksyon ng umiiral na sistemang panlipunan. Kung sa Cuba ipinagbabawal ang mga kontra-rebolusyonaryong sining, dito sa Pilipinas ay ang rebolusyonaryong sining naman. Pinapakita lang nito ang maka-uring katangian ng estado at sino talaga ang pinaglilingkuran nito.

  • @Daniel,

   Dito kung minsan mahigpit kung minsan malaya. Dun sa Cuba plantsado na. Dito nakakakita ka pa ng revolutionary artwork, meron pa nga yun mga street theater ninyo pag may rally kontra sa gobyerno. nga pala pwede ba mag rally kontra sa gobyerno sa cuba o sa tsina o sa nokor kahit na for art’s sake man lamang? Meron din mga sine na may analisis ng ating society di ba? Meron ba dun? Ang pinaglilingkuran ng isang artist ay yun kanyang kaluluwa at kung yun ay tumugma sa gusto ng marami eh di bebenta ang art niya at yayaman st sisikat siya. Personal na dilemma yun hindi repleksyon ng sistema. Eh ang sistema sa Cuba ay leninist paano nagkaroon yun ng repleksyon na kontra sa kanya? Kumbaga ang sinasabi mo ay humarap si marx sa salamin at ang nakita niya ay si adam smith.

 12. @ Manuel.

  Understandable naman na sa kahit anong estado na magkaroon ng pinapanigan. Kung dito sa atin, masnabibigyan seguridad ng estado yung kapakanan ng iilan, nagkataon naman na iba ang pinapanigan ng ibang bansa tulad ng Cuba na may ibang pagtingin sa kung sino ang dapat masmakinabang sa kanilang pagpanig–Ang nakararami.

  Kung titingnan naman ang kasaysayan din nila di nakapagtataka kung bakit ganun na lang ang importansya nila sa nakukuha nila ngayon na ganansya sa health, education, benefits atbp. Imagine mo na lang na dumaan ka sa Kastila at sa Amerikano matapos ay isang puppet ng Americano. Kung nasa katinuan nga naman sila, gagawin nila ang lahat para mabigyan proteksyon ang populasyon nila mula sa interes ng ibang bansa sa kanila.

  Kung sa Cuba nakikita ang pagpanig sa manggagawa at sa mga nakararami, hindi na nakakapagtaka na may major major pressure nga sa mga pumapanig sa mga tao/bansa na may pansariling interes.

  Hmm.. para naman sa pagpayag ng gubyerno ng Pilipinas sa mga kritikal na midyum ng mga palabas o ibang sining; hindi kaya dahil na rin ito sa lakas at dami ng suportang nakukuha nito mula sa mga taong naghahangad ng tunay na pagbabago at napipilitan na lang ang gubyerno na ipalabas ito dahil na rin sa mga matang nakamatyag?

  Hindi kaya totoong may malakas na pagtatangi ang mga Pilipino sa pagbabago at hindi ito dahil sa inisyatiba ng gubyerno?

  Dahil sa naaalala ko may MTRCB na naglalagay ng rated X sa mga kritikal na palabas sa kanila? At dahil na rin sa pagtutol ay hindi rin umubra? At sa pagkakaalala ko din gubyerno rin ang nagpabago ng murals na medjo iba ang dating sa kanila.

  • UWO,

   Hindo ko tinutunggali ang sinasabi mong prioridad ng Cuba at ang istorya niya. Ang sinasabi ko lang ay walang political freedom doon at yan ay isang dilemma.

 13. @ Manuel: Feeling ko, gusto mo kaming pag-isipin tungkol sa isinusulong namin. Fine. Pero hindi kami makukumbinsi ng malinaw na one-sided at paninirang pagtingin sa Cuba, halimbawa, na nilalahat mo sa mga bansang sosyalista. Uulitin ko: maraming materials sa internet. Hindi kailangang ako pa ang maglinaw sa iyo. Basahin mo ang napakaraming depensa ni Alice Walker sa rebolusyong Cubano.

  Malinaw si Mao diyan: basta walang pinapatay ang mga tutol sa rebolusyon, walang problema. Hahayaan sila, pero hindi rin susuportahan. Syempre, may tutunggali. Sa Tsina, bago namatay si Mao, may rali kontra sa kanya, na libu-libo ang lumahok, pinakilos ng mga capitalist roaders. Grabe rin ang restriksyon sa Pilipinas sa progresibong sining. Baka so-called revolutionary artworks na safe sa gallery ang tinutukoy mo. Tsaka hindi lang rally ang kaharap ng mga bansang sosyalista, kundi imperialist encirclement, banta ng gera ng makapangyarihang US at iba pa.

  @ Ms Pistol: Oo nga. Saan nga?

  @ Daniel: Korek! May pinapanigan ang bawat estado.

  @ unidentifiedwalkingobject: Totoo, hindi iyan inisyatiba ng gobyerno. Pahirapan din para sa mga progresibo ang pagpapakalat ng sining nila. Ganoon din ang dinaranas ng mga burgis na artista sa lipunang sosyalista.

  • Teo,

   Walang political freedom sa Cuba. Wala din sa china at sa north korea. Meron bang partido dun na pinapayagan at binibigyan ng karapatan na kwestiyunin ang sistema at mag-kampanya para itumba yun?

   “Malinaw si Mao diyan: basta walang pinapatay ang mga tutol sa rebolusyon, walang problema. Hahayaan sila, pero hindi rin susuportahan.”

   Katawatawa na yan sinabi mong iyan.

   Ang katotohanan ay yun tutol sa rebolusyon ang pinagpapatay ni Mao. Hindi pa siya nakuntento dun sa unang round of murders bumanat pa siya ulit nung cultural revolution, nag-cleansing pa ulit sa red china.

 14. tawa ako nang tawa dun sa lupang hinirang ng gma7. hindi ko kinaya ang mga nakita ko wahahaha. salamat sa pagbanggit nito sa blog mo. marian rivera in a marian revolution? excuse me while i faint ajajaja

 15. @ kris: Hindi ko alam kung ano ang problema, ayaw pa rin buksan ng Internet. Tapos kapag nag-search sa Google, hindi rin lumalabas. Ikaw ba, nabubuksan mo agad?

  @ Manuelbuencamino: Naging dominante nga ang mga capitalist roaders sa Tsina, paanong pinagpapatay? Paanong sinupil? O hindi mo naiintindihang mga capitalist roaders na ang mga namumuno ngayon sa Tsina? Bakit katawa-tawa? Pwede bang ikaw naman ang magbigay ng link o mag-cite ng sources? Noong Cultural Revolution, talaga? Black propaganda na iyang sinasabi mo eh.

  @ gingmaganda: Natawa ka dahil sa nabasa mong entri? O noong nakita mo pa lang? Hindi ko napansin eh. Pero magaling talaga si Edgar Allan Paule at mga kasamahan niya. Hehe.

  • Teo,

   Let’s not play games.Don’t tell me there were no massacres in China in the aftermath of Mao’s take-over. How about USSR when Lenin took-over wala din? How about Cambodia and Pol Pot? And Cuba, hindi ba ginawang execution ground yun stadium nila dun? Dito hindi nagkaroon ng purge ng mga rejectionists, walang na execute?

   Sus naman sobra naman ang denial mo. I expected you to justify those murders on revolutionary justice grounds but for you to deny they happened is like Ahmadinejad denying the Holocaust happened.

   Now China is experimenting with capitalism and it looks like they are on their way to becoming a dominant economic power but it’s still the same China – It is still run by the communist party. Walang political freedom. Bawal ang opposition. Walang freedom of thought, monitored and censored pati ang mga social networking sites. Thought control pa din ang umiiral.

   My point remains valid. Political freedom does not exist in any of those countries. Wala, Nada. Zilch.

   And that’s the dilemma you people face: sagot ang material needs (maybe) pero walang freedom (without a doubt).

 16. @ Manuel

  Yup. Point taken na yan nga yun dilemma sa Cuba na may pinapaboran sila. Pero di ba ganun naman talaga sa esensya ang gamit ng estado? Ang magmentena ang status quo kundi man ay mapalawak pa ang kontrol ng uring may hawak nito? Tulad nga ng sinabi ni Teo, kung ang burges hirap mag propaganda sa sosyalistang bansa, ganun naman ang masa sa estadong burges ang may hawak.

  • uwo

   Siempre maski saan yun nasa ibabaw papaboran yun kanila. Natural yan. Kaya lang ang pinagkaiba ng tinatawag burges (doon sa mga society nila yun mga demokrasya tulad dito indonesia thailand taipei at sa US canada Europe australia new zealand south america atbp ) laban sa mga nayan tulad ng tsina cuba north korea (burma din yata) eh doon ay bawal ang magsalita o mag rally kontra sa gobyerno at lalong lalo na kontra sa ideolohiya. Doon kung hindi ka patay o bilanggo bagsak mo ay gulag o reeducation camp. Hindi yan ang kalakaran sa mga liberal democracies; Oo nga meron mga extra judical killings dito at illegal detention pero sa tawag pa lang eh alam mo na labag sa batas. Sa mga bayan na sosyalista hindi yan labag sa batas. Yan ang sistema.

 17. @ Manuelbuencamino: Iyang ginagawa mo ang playing games. Nagsimula tayo kay Mao, at ito ang sasabihin ko sa iyo: walang massacre ng “political opposition” na widely recognized na naganap matapos manalo ng rebolusyong Tsino. Hindi naman porke maraming pagkakamali — at oo, malalaking pagkakamali — ang nagawa ng mga sumubok sa sosyalismo eh pwede ka na lang mag-imbento, tapos isasama mo pa kina Pol Pot.

  Kaya malinaw na mali ka sa nauna mong akusasyon. At lalong mali ang pangkalahatang moda mo na basta sosyalista ay ganoon ang nangyari. Akala ko pa naman, interesado ka sa datos. Kahit isang link, hindi ka makapagbigay. Para ka tuloy militar niyan. Iniisip ko tuloy na huwag nang papasukin ang komento mo rito, dahil walang sense at walang point.

  @ gingmaganda: Hehe. Naunahan ka lang sa pagsulat.

  @ unidentifiedwalkingobject: Mukhang alam naman iyan ni Manuelbuencamino, pero ayaw lang talaga niya sa paggamit ng mga sosyalista sa estado. Ang tama lang ay iyung sa mga kapitalista. Feeling niya, may kalayaang nagaganap sa ilalim ng imperyalismo.

  • Teo,

   at ito ang sasabihin ko sa iyo: walang massacre ng “political opposition” na widely recognized na naganap matapos manalo ng rebolusyong Tsino.

   Ano yan at meron ng qualifier na “widely recognized”? Meron ba o wala? Sa USSR under Lenin meron ba o wala? Walang maraming namatay nung cultural revolution? At si Pol Pot hindi ba sinuportahan ng China? Si Kim mula pa sa tatay niya suportado na ng Tsina. Hanggang ngayon kahit patay na yun kaibigan niyang si Mao suportado pa din siya.

   Tulad ng sinabi ko sa iyo do not deny the undeniable, just justify what happened.

   Ano maglalaban tayo ng link? Eh ang dami-daming buto link pa ang hahanapin mo sa akin? Huwag magbulagbulagan. Uulitin ko ulit walang freedom sa mga socuty ng controlled ng communist parties na sumusunod sa politka ni Lenin. At alam mo kung ano ang parusa sa mga umaalsa kontra sa kanila. Yan ang kailangan ninyo solusyonan.

 18. @ Manuelbuencamino: Kailangan tingnan ang buong konteksto ng mga pangyayari. Dominante sa mundo ang kapitalismo at imperyalismo. At hindi naman lingid sa atin na marami talagang pagkakataong sinikap ng imperyalismo na ibagsak ang mga bansang sosyalista. Talagang may pagsupil sa mga nagpoprotesta, dahil karamihan naman sa kanila ay galing sa burgesya — at, sabi nga ni Lenin, ilan libong ulit na mas bumabangis sila dahil natanggal na sila sa poder. Pero ibang bagay pa kung pinapatay — dahil mga gumagamit lang din ng dahas ang dapat tapatan ng dahas. Iyan ang sabi ni Mao; ibang bagay pa kung ano ang nangyari. Ayan na ang justification na hanap mo.

  Pero hindi pwede ang katamaran mo sa pag-aaral. Hindi mo maitama ang datos mo pero ang hilig mong magbanggit ng mga pangkalahatang pahayag. At dahil wala kang datos, mali ang pangkalahatang pahayag mo. Mas pangkalahatang anti-komunista ang moda mo, hindi man lang pinag-aralan. Akala mo makakalusot ka sa bluff. Hindi sa mga Kaliwete, dahil sabi nga ni Chairman Mao: No investigation, no right to speak. Ikaw, halatang wala kang imbestigasyon, kaya hindi dapat pakinggan ang mga sinasabi mo. Lahat na lang, pinatay. Lahat na lang, minasaker. Hindi ganoon ka-simple iyun. At ang totoo, mas simple ang madugong rekord ng imperyalismong US at ng rehimen ng mga naghaharing uri dito sa Pilipinas.

  • Teo,

   Hahaha. “Talagang may pagsupil sa mga nagpoprotesta, dahil karamihan naman sa kanila ay galing sa burgesya — at, sabi nga ni Lenin, ilan libong ulit na mas bumabangis sila dahil natanggal na sila sa poder.”
   O di inamin mong walang kalayaan ang mga bansang hinahangaan mo.

   sabi nga ni Chairman Mao: No investigation, no right to speak. Katawa-tawa ka talaga. Gusto mo pang bigyan kita ng body count. Wala ka bang nabasa tungkol sa mga pangyayari sa USSR, sa Tsina, sa Cuba, sa North Korea, sa Cambodia? Baka naman gusto mo lang ako magnigay ng citation para masabi mo na western propaganda ang source ko kaya hindi totoo. Kung mag cite naman ako ng mga bumaliktad eh di ididiscredit mo din sila.

   Justiy murder in the name of ideology.

 19. @ Manuel: Ok. tulad ng nabanggit. Hindi inisyatiba sa ng gubyernong reaksyonaryo ang anumang pagpapatupad ng mga progresibong batas tulad ng pagpigil sa mga pagdukot etc. Gawa na rin yan ng kolektibong na pagkilos ng mga tao na tanggihan ang anumang pasismo ng estado (na siya namang nagtranslate upang gawan aksyon ng mga mambabatas). Dahil gaya ng unang pahayag, may pinapanigan nga ang isang estado at ito ang kanyang gamit.

  Sa mga kaliwang estado naman, ang pagpigil na ginagawa nila, ay responsibilidad upang mapigilan ang pagkokompromiso sa inaaning tagumpay ng nakararami. Kaya hindi siguro nakakapagtaka na may CIA sa likod ng mga kaaway ng kaliwang estado. Halimbawa na lang si Dalai Lama. Kung sa unang tingin, banal siya na tao. Pero lingid sa kaalaman ng popular na hindi kritikal magisip na si Dalai Lama ay nasa Payroll ng CIA! (pati ang kapatid niya for over 50 years). Sina Dalai Lama ay considered na demi Gods at may interes sa noon sa kamangmangan ng mga pesante ng Tibet. Matapos manalo ang rebolusyon sa Tsina, di hamak na tumaas ang literacy sa kabuuan ng Tibet kasabay ng pagpapaayos ng mga kalsada etc..

  Ang punto, sa maraming pagkakataon, sa mga bansang tunay na sosyalista at may malasakit sa uring manggagawa, makikitang overrated ang mga gaya nila Dalai Lama na backed up ng CIA. (at siyempre ng Imperyalismo). Kung kaya hindi mapipigilang ang tunggalian.

 20. Sa mga kaliwang estado naman, ang pagpigil na ginagawa nila, ay responsibilidad upang mapigilan ang pagkokompromiso sa inaaning tagumpay ng nakararami.

  Susmaryosep naman. Anong klaseng rason yan?

  At mabuting nabanggit mo ang Tibet. Yan ay isang bayan na pinasok at sinakop ng Tsina, Ay okay yun kasi “Sina Dalai Lama ay considered na demi Gods at may interes sa noon sa kamangmangan ng mga pesante ng Tibet. Matapos manalo ang rebolusyon sa Tsina, di hamak na tumaas ang literacy sa kabuuan ng Tibet kasabay ng pagpapaayos ng mga kalsada etc.”

  Yaan ang dahilan kung bakit okay ang pagsakop ng Tsina sa Tibet? Eh yan ang dahilan ng lahat ng imperyalistang bayan. Yun white man’s burden eh ginawa mo ng yellow man’s burden. Nagiisip ka ba ng kritikal? Joskopo!

 21. @ Manuelbuencamino: Kung titingnan mo ang buong kasaysayan at makita mo ang inaapi at pinagsasamantalahang uri na, sa wakas, ay may kapangyarihan sa mga bansang sosyalista laban sa mga napakatagal nang nang-aapi at nagsasamantala, makikita mong mali ang sinasabi mo: May kalayaan sa mga bansang ito. Nawalan lang ng kalayaan ang tiny minority, wala nang kalayaan in general? Tingnan mo kung gaano ka kabulok mag-isip.

  Bakit hindi mo mabanggit ang Chile? Tingnan mo ang nangyari doon. Dahil, sabi nga ni Fidel Castro, hindi nag-armas ang mga tao, kinaya silang itaob ni Pinochet. Sosyalista iyun sina Allende!

  Mali ka sa pareho. Gusto kong mag-cite ka na may massacre sa panahon ni Mao ng mga kalaban niya sa pulitika dahil wala kang masa-cite. Ikaw ang nag-aakusa, eh di ikaw ang magbigay ng patunay. Tama lang, hindi ba? Kahit mga anti-komunista, hindi umabot sa kahibangan mo para mag-imbento na nagpatupad si Mao ng masaker ng mga kalaban niya sa pulitika. I asked you to put up or shut up. So far, you have failed to do the first. Kung makaakusa ka ng sloganeering. Pakinggan mo ang sarili mo.

  Justify murder in the name of ideology? Eh iyung murder in the name of profit? Pinatay ng sosyalismo? Eh kumusta naman ang mga pinatay ng imperyalismo?

 22. @ Teo. Good point. kailangan nila proteksyunan ang sarili nila mula sa panlabas na pangingialam ng imperyalismo. kundi back to square one o marahil back to the drawing board ika nga.

  @ Manuel: As far as I can remember, Tibet is an autonomous region of China. So for the accusation ng pananakop, I don’t think so. Even si Dalai Lama nung 05′ (Not sure sa taon) ay nagbigay ng statement na yan.

 23. @ unidentifiedwalkingobject: Nagpipilit si Manuel Buencamino na sumagot pa. Hindi ko na pinayagan. Malinaw naman na: talagang lansakan lang ang kanyang pagtuligsa sa sosyalismo at walang usapin ng datos sa kanya. Doon na lang siya sa blog at kolum niya siya magkalat.

  • haha finally! nakakasawa na rin naman ang presence ni Buencamino dito paulit-ulit lang naman ang sinasabi pero wala naman talagang laman. Buti sana kung may diskurso na maayos na lumalabas kaso usapang lasing ang uso kay Buencamino

 24. IIsa lang lagi ang binabagsakan ng mga argumento niya sa mga artikulo mo dito teo… Krinitiko niya ang sosyalismo at komunismo o kahit anong paniniwala ng kaliwa. hahaha paulit-ulit… NAKAKABOBO

 25. @ apollo: Totoo. Nakakasawa na nga. Wala talagang laman. At usapang lasing. Nanggugulo pa rin siya, kahit tinatanggal ko agad. Haha. Naisip ko, bihira ang ganitong venue na makakapagtalakayan tayong mga aktibista — tapos, papapasukin ko pa ang isang salot.

  @ Ms. Pistol: Talagang taktikang militar ang mokong. Akala niya, tumatalab pa. Eh ang bobobo lang ng mga sinasabi niya. Iyun ang nakaka-stress sa mga tao, hindi naman iyung galing ng argumento niya — dahil hindi talaga magaling.

 26. @ kris: Sang-ayon ako sa maraming punto mo. Pagtataksil ang malamang na bagsak sa mga panggitnang uri ng rehimeng Noynoy — dahil nangako ito ng pagbabago pero pagpapatuloy lang naman ng paghaharing tatak-Arroyo ang ginagawa nito. Sang-ayon din ako, na malamang eh burgis na artista ang kaibigan niyang nagpipilit makapasok dito para magkomento. Pero given ang mga ipinakita niya sa blog na ito, posible rin talagang imbento lang niya — para lang may masabi. Haha. Ewan ko, baka problema na ng computer ko: hindi ko pa rin mabuksan ang blog mo rito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s