At na-impeach na nga si Chief Justice Renato Corona. Totoo, alipores siya ni dating Pang. Gloria Macapagal-Arroyo at malaking hadlang sa pagpapanagot dito. Pero hindi rin pwedeng magbulag-bulagan sa motibo ni Pang. Noynoy Aquino: ang patuloy na maangkin ng pamilya niyang Cojuangco-Aquino ang Hacienda Luisita at magkaroon ng kumpletong kontrol sa gobyerno, para madulas na maipatupad ang mga kontra-maralita at kontra-mamamayang patakaran niya. Sinakyan at nagamit niya sa pagkamit sa mga layuning ito ang malawak na sentimyentong kontra-Arroyo ng mga mamamayan.

Paano ito nagawa ni Aquino? May katotohanan ang sinabi nina Sen. Joker Arroyo at Sen. Bongbong Marcos – bagamat tiyak ang walang katapusang pagkutya sa una sa kanyang pagdausdos sa antas na kahanay na siya ng ikalawa – na ginamit ni Aquino ang buong kapangyarihan ng gobyerno. Ang ginamit ni Arroyo para maibasura ang mga kasong impeachment laban sa kanya sa Kongreso, ginamit ni Aquino para mairatsada ang kasong impeachment laban kay Corona: ang panunuhol at pananakot. Masasabing kahit sa Senado ay ginamit ito, nang di-tahas sa minimum, dahil malapit na ulit ang eleksyon.

Mahalaga rin ang papel ng dominanteng dilawang midya. Tama si Sen. Juan Ponce Enrile: malaking pagkakamali ng kampo ni Corona sa pagtawag kay Ombudsman Conchita Carpio-Morales bilang testigo. Pero bakit ba kinailangan nila na isalang ang Ombudsman? Dahil, malamang, ginusto nilang linisin ang pangalan ni Corona sa gitna ng kaliwa’t kanan at araw-araw na pag-usig at paglitis sa kanya ng midya. Noon pa mang una, noong tampok ang kapalpakan ng prosekusyon, midya na ang ginamit ni Aquino para sa sunud-sunod na banat ay piliting magbitiw na lang si Corona sa pwesto.

May papel rin ang dilawang grupong Akbayan. Pinagmukhang malawak ang sentimyento laban kay Corona, kaisa ang mga “cause-oriented groups” at “civil society.” Lalabas ang balita sa dilawang midya at agad na magkakaroon ng “kilos-protesta” ang Akbayan. Walang malawak na organisadong kasapian ito, pero dahil sa pera mula sa gobyerno, tuluy-tuloy itong nakakapaglunsad ng samu’t saring aktibidad. Todo rin syempre ito sa pagpapakilalang “progresibo” bagamat humuhulas na ang imahen na ito dahil sa pagtahimik nito sa maiinit na isyung pang-ekonomiya ng mga mamamayan.

Marahil, ang iba ay walang nakikitang problema sa paggamit sa dilawang midya at Akbayan para sa pag-impeach kay Corona. Popular kasi ang sentimyentong kontra-Arroyo at kontra-Corona. Pero makikita ang kasamaan sa paggamit sa kanila at pagpapagamit nila sa nangyari kay Corona: Ni walang pasubali sa masasamang layunin ni Aquino, isinasantabi ang mga paalala hinggil dito. Kaya naman nitong na-impeach na si Corona, pansinin ang talumpati ni Aquino: Puro pasasalamat at pagdiriwang na lang, walang direktang pangako ng pagpapanagot sa puno’t dulo umanong si Arroyo.

Higit pa riyan, ginagamit at nagpapagamit ang dalawa sa pagtatakip, paglilihis ng pansin, at pagtatanggol sa mga kontra-maralita at kontra-mamamayang patakaran ni Aquino. Pagtatakip: kaugnay ng mahahalagang isyung pang-ekonomiya tulad ng reporma sa lupa, sahod, kontraktwalisasyon, demolisyon, pagtaas ng presyo, kawalang trabaho. Paglilihis ng pansin: pinapatampok ang mapaggiit na mga pahayag at aksyon ng China nang hindi pinapansin ang pagpapasaklaw ng interbensyong militar ng US. Pagtatanggol: sa programang Conditional Cash Transfer, Oplan Bayanihan, at iba pa.

Malaking hamon ang ganitong kalagayan sa mga grupong nagsusulong ng iba’t ibang kahilingan at panawagan ng mga maralita at mamamayan. Nagiging mas mahalaga ang matagal nang napakahalagang propagandang direkta sa masa, gayundin ang puspusang pagmumulat, pag-oorganisa., at pagpapakilos sa mga maralita at mamamayan para sa tunay na pagbabago. Sa kabilang banda, pinapadali ang kanilang gawain ng obhetibong kalagayan: Kapit-tuko pa rin si Aquino sa mga patakarang kontra-maralita at kontra-mamamayan. Patuloy siyang nalalantad, kasama na ang masmidya at Akbayan.

Matyagan ang diktadurang dilaw: gamit ang midya at Akbayan sa bawat kagat at ngawngaw.

31 Mayo 2012

Ang unang larawan, galing kay Jodi Dean, ang ikalawa ay galing sa Facebook.

Sino ang pumatay kay Che Guevara? Alam na natin, pero heto ang ilang detalye. May kakatwang impormasyon si Fredric Jameson tungkol sa bantog na metaporang base-superistruktura sa Marxismo.

Patuloy ang mga neoliberal sa pagtutulak sa mga patakarang kontra-mamamayan sa gobyernong Aquino. Heto ang kay Benjamin Diokno, heto ang kay Roberto de Ocampo. Magandang pagsusuri ni Mahar Mangahas hinggil sa pamantayan ng gobyerno sa pagtatakda ng walang trabaho.

Bakit tutol si Angela Stuart-Santiago sa pagtatayo ng Departamento ng Kultura? Basahin ang mga kwento niya tungkol sa mga namatay niyang kaibigang alagad ng sining. Pagmumuni-muni ni Tilde Acuña tungkol sa mga namatay na malapit sa puso niya.