Botong Katoliko

Stanislav Plutenko1

Sa totoo lang, lumang istorya na ang “isiniwalat” ng isang sarbey ng Social Weather Stations nitong Abril. Humihina raw ang pananampalataya ng mga Katoliko? Parang sinabing sa telebisyon kapag tanghalian, Eat Bulaga ang numero uno.

Ayon pa sa sarbey, isa sa bawat 11 Katoliko ang nag-iisip umalis. Pinakamadalang din daw magsimba ang mga Katoliko kumpara sa mga mananampalataya ng ibang relihiyon. Lumang tugtugin na ito sa mga nagmamasid sa mga relihiyon sa bansa.

Pero ipinakete ang resulta na para bang bagung-bago. Matalas ang pagsusuri ng palabang arsobispong si Oscar V. Cruz: Layunin ng sarbey na pagmukhaing mahina ang Simbahang Katoliko at ang gobyerno ni Noynoy Aquino ang nasa likod nito.

Hindi lingid sa marami na nagkaroon ng labanan ang Simbahan at ang gobyernong Aquino dahil sa dating Reproductive Health Bill. Nitong eleksyon, nangampanya pa ang ilang seksyon ng Simbahan laban sa mga kandidatong pumabor sa batas.

At umaray sa bansag na “Team Patay” ang gobyernong Aquino. Ipinatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad sa RH Law – kapansin-pansing sa panahong saklaw ng eleksyon. At sino nga ulit ang may kumpletong kontrol sa Korte Suprema?

Pero mahirap sang-ayunan si Cruz sa sinabi niyang gusto ng gobyernong Aquino na gawing ligal ang diborsyo at “haluang pagpapakasal.” Pumasa ang RH Bill dahil sa tulak ng malalaking kapitalista, sa industriya ng gamot lalo na, at mga institusyon nila.

At hindi adbokasiya ng gobyernong Aquino ang sekularismo, taliwas sa imaheng nilikha nito noong ikinakampanya ang RH Bill. Pinasakay lang nito ang publiko nang nag-ingay ito pabor sa diborsyo, at tahimik ito sa pagpapakasal ng mga homosekswal.

Anu’t anuman, lumalabas na layunin talaga ng gobyernong Aquino na pagmukhaing mahina ang Simbahan. Hindi kataka-takang nagpyesta ang mga kolumnistang maka-Aquino sa mga gasgas na tanong tulad ng “Mayroon bang botong Katoliko?”

Nakipagkoro pa ang running priest na si Robert Reyes sa mga nagsasabing humihina ang Simbahan. Iyan ang nangyayari sa mga mapurol magsuri sa galaw ng gobyernong Aquino. O sa talagang maka-Aquino. O sa mahilig lang lumabas sa midya.

Stanislav Plutenko2

Mayroon nga bang botong Katoliko? Maaaring wala, sa pakahulugan ng maramihang pagboto para ipanalo ang kandidato. Pero tiyak na may epekto sa pagboto ng publiko at mga Katoliko ang pagtuligsa o paninira ng Simbahan sa kandidato.

Ano man ang sagot, mukhang matagalang pagpapahina sa Simbahang Katoliko ang layunin ng gobyernong Aquino, hindi lang pang-eleksyon. Sa mga pwersang panlipunan, isa ang Simbahan sa may potensyal na maging malakas na kritiko nito.

Praning ang gobyernong Aquino dahil maraming kontra-maralitang patakaran ang ipapatupad nito matapos ang eleksyon, kasama ang pagbago sa Konstitusyong 1987. Tinitiyak nitong makalaban man ang Simbahan ay mas mahina na ang huli.

Pero kung papanig ang Simbahan sa mga maralita pagdating sa mga isyung kinakaharap nila, lalakas ito at hihina ang gobyernong Aquino. Walang ibang tinutungo ang gobyernong Aquino kundi ang itulak pa ang mga kontra-maralitang patakaran nito.

21 Abril 2013

Galing dito ang mga likhang-sining ni Stanislav Plutenko.

Maganda at maiksing pagsusuri ni Alan Jazmines sa pag-unlad na ipinagyayabang ng rehimeng Aquino. Kay Danny Arao naman tungkol sa paghirang ng Time Magazine kay Noynoy Aquino na impluwensyal na lider. Mahahalagang punto hinggil sa pagsa-sarbey sa blog ni Angela Stuart-Santiago. Ang mas gusto kong sulatin ni AJ Perez: Tungkol sa tangkang pagbuhay sa mga Marcos.

Magandang sipi ni Jodi Dean kay Lenin, tungkol sa Partido Komunista at mga sulatin ng mga miyembro nito. Erotica mula sa Rusya sa panahon daw ni Stalin? Magandang pagmumuni tungkol sa papel ng walong oras na paggawa sa buhay ng mga tao sa ilalim ng kapitalismo. Lagi raw sinasabihan ni Engels si Marx na tapusin ang ginagawa.

Magandang sipi sa isang tuligsang parangal kay Margaret Thatcher: “Siya ang unang lider na British na nilikha para sa telebisyon, isang panlalakeng pantasya ng pagkababaeng puno ng pwersa.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s