Ralph Fasanella1

Talumpating hindi nabigkas sa piket sa harap ng National Bureau of Investigation noong umaga ng 12 Agosto.

Mga kasama at mga kababayan! May isa pang krimen si dating Major General Jovito Palparan sa sambayanang Pilipino bukod sa napakaraming kaso ng ekstrahudisyal na pagpaslang, pagdukot at iba pang paglabag sa karapatang pantao.

At ang krimen na iyan ay nasa paraan kung paano niya ginawa ang mga paglabag sa karapatang pantao. Ginawa niya ang mga ito nang lantaran, bulgaran, para bang inaanunsyo.

Darating siya sa isang rehiyon at darami ang mga paglabag sa karapatang pantao doon. Pero walang kurap niyang sasabihin, kahit sa harap ng kamera, na hindi ang mga tauhan niya ang pumaslang, na wala ang nawawala sa kampo ng militar, na hindi siya ang may kasalanan. Sa isang interbyu, sinabi niyang nagbibigay lang siya ng “inspirasyon” para sa mga paglabag. Wala rin siyang tigil sa pagsasalita para bigyang-katwiran ang mga ito – kasama na ang paniniil sa mga baryo ng karaniwang tao. Sa isang State of the Nation Address o SONA mismo, pinuri siya ni Gloria Macapagal-Arroyo.

May panahong naging karaniwan na para sa mga aktibista na makatanggap ng mensaheng text tungkol sa mga kapwa-aktibista na pinakabagong biktima ng pagpatay at pagdukot – magkakasunod sa loob lang ng ilang araw. Naging laman ng midya, lalo na ng alternatibong midya, ang mga larawan ng mga pinaslang at dinukot, minsan kasama ang mga duguang bangkay nila – silang mga nanay, tatay, asawa, anak, kapatid, kaibigan, at kasama sa pakikibaka.

Mga kasama at mga kababayan! Ininsulto ni Palparan ang sambayanang Pilipino! Bawat pagpaslang, pagdukot at paglabag sa karapatang pantao ay pagdura sa mukha ng sambayanan. Ipinamukha niya sa atin na wala tayong magagawa, hindi natin siya mapipigilan, at wala tayong kapangyarihan para papanagutin siya.

Pero ngayong umaga, mga kasama at mga kababayan, tumitindig tayo dito sa harap ng NBI dahil pinatunayan ng sambayanan na mali si Palparan. Mali si Palparan!

Ralph Fasanella2

Hindi ilulutang ng gobyerno ni Noynoy Aquino si Palparan kung hindi lumalakas ang mga protesta at pagkondena ng sambayanan sa Pork Barrel King dahil sa katiwalian sa pamahalaan. Naghahanap si Noynoy ng pampabango sa publiko at pagdidiin na si Gloria pa rin, diumano, ang kalaban. Ilinaw natin: Hindi utang ng sambayanan sa gobyernong Aquino ang paglutang kay Palparan; matagal nang utang ito ng gobyernong Aquino sa atin!

Hindi rin ilulutang si Palparan kung hindi dahil sa pagpupunyagi sa loob ng maraming taon ng sambayanan na ilantad siya bilang berdugo. Hindi ilulutang si Palparan kung hindi dahil sa pagpupunyagi sa loob ng maraming taon ng sambayanan na labanan si Gloria na mandaraya, korap, pahirap, pasista at papet. Tandaan natin: inilabas ang warrant of arrest kay Palparan noong gustong ipakita ng gobyernong Aquino na seryoso ito sa pagpapanagot kay Gloria!

Mga kasama at mga kababayan. Hindi dito nagtatapos ang pakikibaka natin para kamtin ang katarungan at papanagutin si Palparan; ang totoo, bagong simula lang ito para sa ating pakikibaka. Kailangan nating tiyaking walang espesyal na pagtrato sa kanya, na mahahatulan siyang maysala, at mabubulok siya sa bilangguan.

Ang gusto lang nating sabihin: Wala mang tunay na katarungan para sa sambayanan sa ilalim ng sistemang pinaghaharian ng iilang mayaman at makapangyarihan, magagawa nating magpanagot, sa iba’t ibang paraan, lalo na ng pinakamalalaking berdugo sa sambayanan. Gaano man kabagal ang takbo ng gulong ng katarungan kapag para sa sambayanan, magagawa nating magpanagot!

Ngayong araw, nagkaroon tayo ng dagdag na patunay para sabihing: Dahil patuloy na lumalaban ang sambayanan, at dahil patuloy na lumalakas ang paglaban ng sambayanan, may araw rin ang mga pasista. May araw rin sila! Mabuhay ang sambayanang lumalaban! Patuloy nating isisigaw at ipaglalaban: Katarungan, katarungan, katarungan!

18 Agosto 2014

Galing ang mga larawan dito.

Magandang artikulong praymer sa Liberation Theology sa Latin America ng iskolar na si Michael Lowy. Malaman bagamat nanenermon na diyalogo ni Bertolt Brecht na sinipi ni Karlo Mongaya. Matapos maghari-harian noon, nagpapakita na raw ng takot si Palparan ngayon.

Maanghang ang kolum ni Arnold Alamon tungkol sa dalawang dating propesor na sina Randy David at Walden Bello. Mapagmuni naman ang kolum niya tungkol sa pagkamatay ng komedyanteng si Robin Williams. Mga rebyu ni Richard Bolisay sa pelikulang She’s Dating the Gangster at iba pang pelikula sa Cinemalaya.