Walang Ilusyon sa Eleksyon

Bago ito: isang araw pagkatapos ng eleksyon, parang tapos na rin ang bilangan – hindi katulad dati na umaabot nang ilang linggo at buwan. Presidente na si Noynoy Aquino at bise-presidente na si Jojo Binay, kung hindi umaapela si Mar Roxas sa Malakanyang.

Kondukta ng eleksyong automated
Para sa tulad kong sinikal sa takbo ng eleksyon sa ilalim ng sistemang panlipunan sa bansa, parang hindi kapani-paniwala ang ipinapakitang kredibilidad ng halalan. Oo, hanggang ngayon, kalat-kalat at hindi malalaki ang mga ebidensya para kwestyunin ito – kaya pwedeng sabihing wala akong patunay para tuligsain ito. Pero nasaan naman ang mga patunay na magpapatibay sa kredibilidad ng eleksyon? Masyadong sarado ang sistemang automated sa pagsipat at pagberipika ng ibang grupo bukod sa Comelec. At hindi ito usapin ng pagbanat sa mga nanalo, kundi historikal na duda sa proseso.

Noong umaga lang ng eleksyon, usap-usapan ang hindi pagboto ng maraming botante – dahil sa pagbubungkos ng mga presinto at sa samu’t saring problema ng mga makinang PCOS na parehong nagdulot ng paghaba ng pila sa botohan. Naniniwala akong nagpunyagi ang mga tao para makaboto – hinabaan ang pasensya, ininda ang init, tyinaga ang pila – para maranasan ang unang eleksyong automated ng bansa at para magprotesta rin sa rehimeng Arroyo. Pero hindi ako makumbinsi ng 75% turnout na sinasabi at ipinagbubunyi ng Comelec. Hindi kaya lumobo ito sa ibang dahilan?

Mula sa dating kaliwa’t kanan ang reklamo sa eleksyon, tahimik ngayon ang mga dapat nagbantay ng botohan at bilangan. Ang PPCRV nga, naging tagabilang na lang ng resultang inilalabas din ng makina ng Comelec. Sa isang banda, iyun naman ang layon ng eleksyong automated, ang alisin ang mga bulnerabilidad sa pandaraya ng proseso. Pero ang nangyari, hindi na rin maberipika kung tama pa ang nagaganap – natatakpan ng plastik ng kable, dumadaloy sa alambre at ere. Ang nakakatanaw lang sa buo at pwedeng magsabi na ayos ang lahat ay ang Comelec. Lubos ba ang tiwala natin dito?

Sa mata ng publiko siguro, may kredibilidad ang inilalabas ngayong resulta dahil tugma sa tinakbo ng mga sarbey bago ang botohan. Bago ang 10 Mayo, marami ang nangambang “Garci na de-kompyuter” ang magaganap. Pero noong lumabas ang mga resultang tugma sa sarbey, wala nang pumalag. Ganoon na lang ba iyun? Tiwa-tiwala na lang – sa Comelec, Smartmatic-TIM at sa rehimeng Arroyo? O dapat napapatunayan ang kredibilidad ng eleksyon sa kongkretong pagmamatyag? Ano ito, kaisahang ipinapatanggap bilang demokratiko sa pamamaraang kaduda-duda o awtoritaryan?

Pagkatalo ni Manny Villar
Tumanggap na ng pagkatalo si Sen. Manny Villar kay Noynoy. Tugma ito sa sinabi niya noong bumoto siya noong 10 Mayo, na tatanggapin niya ang resulta basta’t may kredibilidad ito. May mga nakapansin ding nabawasan ang mga patalastas niya sa telebisyon ilang araw bago ang botohan – at pinalitan naman ng katakut-takot na patalastas ni Noynoy. Siguro, naramdaman na niyang patalo na ang kampanya niya kaya hindi na siya lumaban pa. Pero posible ring totoo ang usap-usapan tungkol sa kanya: na hindi siya kumprontasyunal, dala ng pagkahubog sa pagiging negosyante.

Ano man ang dahilan nitong huli, ang pag-iwas ng kampanya niya sa mga bakbakang pulitikal ang tampok na kahinaan nito, at malaking salik, kung hindi man siyang pinakamalaking salik, sa pagkatalo niya. C-5 at Taga, Villarroyo, iba’t ibang isyu ng katiwalian at kalokohan – hindi maagap at matalas ang sagot niya sa mga ito. Eh sa kulturang pampulitika natin, “Mukhang guilty” ang kahulugan ng pananahimik na ganito. Habang agresibo ang kampo ni Noynoy, at nitong huli maging ang kampo ni Erap Estrada, sa pag-atake sa kanya, hindi rin siya agresibo sa pag-atake sa mga ito.

Pagkapanalo ni Noynoy Aquino
Pwedeng kilalanin na nanalo si Noynoy dulot ng malakas na sentimyentong kontra-Arroyo ng mga mamamayan. Matagumpay niyang naipakilala ang sarili bilang kaiba kay Gloria, at kontra pa nga rito – kahit sa larangan lang ng korupsyon, dahil nga hindi naman ito totoo pagdating sa mga patakarang pang-ekonomiya. Mahalaga sa pagkapanalo niya ang positibong propaganda (Mama at Papa, walang bahid) at negatibong propaganda (pag-atake sa mga kalaban) niya – na buong giliw namang ibinudyong sa mga mamamayan ng midyang halatang kamping-kampi sa kanya.

Masaya ang imperyalismong US sa pagkapanalo niya. Napalitan si Gloria na mabaho na sa mga mamamayan, at ng isang pulitikong mabango naman – gayung katulad din ni Gloria na taguyod ng mga neoliberal na patakaran. Tapos, dahil sa pagiging popular ni Noynoy, na ipinakita ng mga sarbey at kinumpirma ng resulta ng halalan – kahit pa kaduda-duda ang aktwal na kondukta nito – wala gaanong angal at protesta sa resulta ng eleksyon, wala gaanong gulo. Tumulong din ang midyang imperyalista at burgis-komprador na ipanalo siya. Sa kabuuan, napapatatag ang sistemang neokolonyal.

Ang tanong: mapapatunayan ba ni Noynoy ang mga ipinangako niya? Tutugisin ba niya si Gloria dahil sa marami’t malulubhang kasalanan nito sa bayan? Higit pa riyan: babaguhin ba niya ang mga patakaran ni Gloria na nagdulot ng kahirapan, gutom at sakit sa nakakaraming mahihirap? Kung batay sa walang kalatuy-latoy na rekord niya sa pulitika, sa papel niya sa Hacienda Luisita, at sa plataporma niya, nakakapagduda. Pwedeng hindi siya mangurakot, pero mapapatunayang hindi sapat iyun, na ang kailangan ay pagbabago sa patakaran, sa sistema, at hindi lang sa namumuno sa bansa.

Pagkatalo nina Satur Ocampo at Liza Maza
Pustahan tayo: sasagarin ng mga kontra-Kaliwa ang pagkatalo sa halalang pang-senador nina Satur Ocampo at Liza Maza para sabihing patunay ito ng pagbasura ng mga mamamayan sa Kaliwa – at may iba ring magsasabing dahil ito sa pakikipag-alyansa kay Villar. Para maupakan ang Kaliwa, kinakaligtaan nila ang bulok at elitistang katangian ng pulitika’t eleksyon sa bansa at ang malakas na atakeng hinarap at laging hinaharap ng mga kandidato ng Kaliwa – mga pag-atake sa propaganda, red-baiting, militarisasyon ng mga erya ng mga tagasuporta, kawalan ng pondo, at iba pa.

Sa kabila ng lahat ng kahirapang ito, hindi rin biro ang nakuhang tatlong milyong boto ng dalawa. Nagamit ang kandidatura nila bilang pagkakataon para umabot ang Kaliwa sa mas marami, at makapagmulat at makapag-organisa para sa matagalang pakikibaka para sa tunay na pagbabago. Nagbigay sila ng halimbawa ng kampanya para sa Senado na prinsipyado at tunay na makabayan – at inilantad ang mga reaksyunaryo sa proseso. Naghahawan ng landas at magbibigay ng maraming aral ang pagtakbo nilang ito para sa mga susunod pang paglahok ng Kaliwa sa reaksyunaryong eleksyon sa bansa.

Ipagyayabang din ng mga kontra-Kaliwa ang ika-13 pwesto ni Risa Hontiveros ng Akbayan, grupong tinawag ni dating Hen. Hermogenes Esperon na “mabubuting maka-Kaliwa.” Pero bukod sa mataas na pwesto, ano ang nakamit nila? Puhunan ba ito para sa anumang proyekto para sa pagbabagong panlipunan? May ganoon pa bang proyekto ang Akbayan? Sa kabila ng pagpabor sa kanya ng Liberal Party, ng pondo niya para sa mga patalastas sa telebisyon, ng pagpuhunan sa “ganda” niya (sabay-sabing “feminista” siya), at kahit repormista lang siya, hindi pa rin siya nanalo.

Ang hinaharap sa rehimeng Noynoy
Lalakas ang pagpanawagan at paghamon sa rehimeng Noynoy na tuparin ang mga pangako nito sa sambayanan. Titindi ang krisis pang-ekonomiyang hinaharap ng bansa, kaya lalakas din ang pagpanawagan ditong baguhin ang mga patakaran ni Gloria. Walang ipinakita si Noynoy na kakayahang gawin ang mga bagay na ito. Sa ganitong kalagayan, malalantad ang rehimeng Noynoy bilang walang ipinag-iba sa naunang mga rehimeng papet, pahirap at kontra-mamamayan. Sasamantalahin ng Kaliwa, na walang ilusyon kay Noynoy, ang pagkakataon para lalong magpalawak at magpalakas.

Ngayon pa lang, gusto nang siraan ng mga kontra-Kaliwang maka-Noynoy ang Kaliwa kung lalaban ito sa rehimeng Noynoy. Kesyo magiging kahanay ng Kaliwa si Gloria sa oposisyon. Marami namang hindi kanais-nais na karakter noong rehimeng Arroyo na kontra-Gloria, pero hindi nakaapekto sa Kaliwa dahil may mga isyung batayan ang pagkontra nito. Napakainam ng kalagayan para sa Kaliwa: ang mga sosyal-demokrata at mga grupong tulad ng Akbayan ay nilamon na ni Noynoy; hamon sa pambansa-demokratikong Kaliwa na pamunuan ang masa at ilinaw ang tunay na alternatiba.

11 Mayo 2010

Advertisements

35 thoughts on “Walang Ilusyon sa Eleksyon

 1. In marketing (which is what we do during voter campaigns), there is such a thing called: “brand” when selling something to voters. Is our “brand” a quality one for our buyers (voters)? Is it a good brand? How do we know that? If we have a good brand, did we do a good marketing job? Did we consider our “competition” or rivals very well, with a good response or marketing strategy for the buyers? How?

  To move forward, we could learn useful lessons and focus energies on achievable goals, and build on the achievements. I hope that a framework and process of assessment will be in place, where there is grassroots participation in the spirit of national democracy.

  Let us use the advantages of cybertechnology to redesign, re invent, and innovate on our methods of work. Professors, teachers and students with classes on impact evaluation, project management, website / internet communication, advertising and political economy should be able to team up and package a good review and assessment design. Maybe we could use cybertechnology, for those with computers and internet access, to develop the questions and the framework of analysis in the review, identify strengths and weaknesses, opportunities and threats. The unity of opposites, and on contradiction are very useful tools.

  Perhaps as the first step, a set of questions for review and assessment could be developed and disseminated for feedback.

 2. Sang ayon ako sa lahat ng mga sinulat mo, lalong lalo na sa sinulat mo na ang nakaraang eleksyon at pagkatapos nito, ang Kaliwa ay may maraming pagkakataon na abutin pa ang pinakamalawak na hanay ng sambayanang Pilipino.

  Marami at malalim ang mga problema na ang ating lipunan.
  Hindi ito masosolusyonan ni Noynoy na ngayon ang nakapaligid sa kanya ay mga anti-com na socdem.
  Pareho sila at ni Rissa Hontiveros ng utak ni Palparan.
  Eto lang muna.

 3. Pingback: Tweets that mention Walang Ilusyon sa Eleksyon « Kapirasong Kritika -- Topsy.com

 4. HINDI pa natatapos ang lahat ng bagay matapos na ipalamon ang lahat ng balota sa PCOS machines, ibato sa ere ang mga resulta, at itaas ng Commission on Elections ang kamay ng asenderong nanalo sa halalan.

  Totoo ang sinabi mo, Kaka, na lalo pang dapat paigtingin ng Kaliwa ang pakikipag-aaral at pakikipamuhay nito sa masa para maipakilala sa kanila ang wasto at hindi mapasusubaliang alternatiba.

  Gayunman, dapat din namang isipin – at tama pa rin ang inyong obserbasyon – na ang pagkakapanalo ni Noynoy, may katig man ng imperyalismong U.S. o wala (na nakatitiyak naman tayong mayroon, batay sa naunang mga ulat sa telebisyon at online news magazines), ay pahiwatig ng pagkadismaya ng mga mamamayan laban sa Administrasyong Arroyo.

  Pero mayroon akong mungkahing lathalain, Kaka: sa pagkakapanalo ni Noynoy ay tatlong Marcos naman ang nagbabalik sa pamamahala: Si Imelda sa Kongreso, si Bongbong sa Senado, at si Imee naman bilang reyna ng Kailukohan sa Ilokos Sur.

  Ano sa palagay mo ang magiging implikasyon nito sa kasalukuyang lagay pampulitika sa bansa, pagdating ng Hunyo, ang tuluyang pag-upo sa puwesto ng asendero?

  Magandang hapon!

 5. May nabasa akong komento sa Facebook na masyadong negatibo ang artikulong ito, dapat daw kilalanin ang sentimyentong kontra-Arroyo na nagluwal ng pagkapanalo ni Noynoy.

  Totoo naman iyun, at nabanggit ko naman. Pero napakalakas na ng moda ng pag-asa sa midyang burgis-komprador at imperyalista, hindi na dapat dumagdag ang Kaliwa.

  Lalo na’t kung ibabatay talaga sa takbo ng mga pangyayari, pekeng pag-asa ang asahang magkaroon ng makamasang pagbabago sa ilalim ni Noynoy.

  @ mondz & chan: Maraming salamat!

  @ NOY Amante: Maraming salamat sa pagtingin at mungkahi! Maganda talagang maging masaklaw at kolektibong proseso ang pagtatasa, para tumimo rin sa lahat ang mga aral ng kampanya.

  May paraan bang magawa ang mungkahi mo, lalo na sa cybertechnology, na hindi naman magpo-pose ng security problems sa mga involved at magsisiwalat ng mga bulnerabilidad sa mga taong sa ibang layunin gagamitin ang impormasyon?

  @ vera gensan: Maraming salamat sa komento. Isang karangalan sa akin ang makomentuhan ninyo at magustuhan ang naisulat.

  @ Noel Sales Barcelona: Dapat talagang kilalanin iyun, na nakasakay talaga si Noynoy sa popular na opinyong kontra-Arroyo. Mahalaga iyun dahil patunay iyun ng bisa ng pakikisangkot ng Kaliwa — dahil ito naman talaga ang nagpanatiling buhay ng alab na kontra-Arroyo sa mga mamamayan.

  Mukhang nagpakita na ang mga Marcos ng kagustuhang makipagbati sa mga Aquino. Hindi ko lang alam kung sasalubungin nila Noynoy. Posibleng oo — dahil pareho naman silang naghaharing uri, posible ring hindi.

  Anu’t anuman, mga mamamayan at kilusang masa pa rin ang mahalaga para ipaalala ang mga krimen ng diktadurang Marcos at ang igiit ang katarungan para sa mga nangyari.

 6. Teo,

  Akala ko ba walang ilusyon? Tanggapin mo sana ang pag-reject ng tao sa mga kandidato mo, harapin mo, suriin mo kung bakit hindi sila binoto ng tao. Sa ganyan paraan eh maitutuwid mo yun balibalikong Daan Hari.

 7. Uhm, ilang kandidatong Senador nga ba ng LP ang ni-reject ng tao para kay Revilla, Estrada, at Marcos? Hmmm…

 8. nalungkot ako kasi hindi nakapasok sina satur at liza..pero naisip ko lang, aside siyempre sa tanung kung credible ang eleksyon ngayon, siguro ito rin ay gauge sa lawak ng naaabot ng kaliwa? o kaya naman, siguro hindi naman kasi lahat ng kaliwa ay botante?hahaha! (likha ng malikot na isip ko yan, ewan ko kung may sense)

 9. Kontra,

  Eh di isama mo na din si Liza at Satur dyan sa ginagawa mong listahan.

  Umpisahaan mo listahan mo sa number 13 pababa.

 10. @ sayzche: Totoo, tingnan lang natin kung matutupad ang mga pangako niya. Double-edged ang pagkapanalo sa eleksyon: sa isang banda, kakapanalo mo pa lang, may papatunayan ka pa.

  @ Mary Loraine B. Rigade: Buung-buo ang pangalan mo, ah! Hehe. Masyado nga ang pagsandig ng eleksyon sa sarbey, as if hindi magkaiba dapat ang dalawa. Nagiging right-winger na ba sila? Hehe.

  @ Kontras: Wow! Dumadalaw ka pa pala! Salamat sa pagkokomento! Haha. May mga bully na dumadayo pa rito, kahit may kolum na sila sa dyaryo. Kasi naman, nanalo na nga sa eleksyon ang kandidato nila, gusto pa nilang magmukhang malinis na malinis at tamang-tama!

  @ cara: Siguro nga, mas mga naabot ng Kaliwa ang napaboto sa kanila, kasi ang lakas talaga ng imperyalista at burgis-komprador na masmidya. Dapat talaga pasaklawin pa at mag-organisa nang mas marami!

  @ Manuelbuencamino: Napangunahan na kita sa itaas. Alam kong iyan ang sasabihin mo. Pinagdaanan ba ng mga kandidato mo ang pinagdaanan nina Satur at Liza?

  Talagang inasahan ko nang hindi kayo mapagkumbabang manalo. Sabi nga ni Ina Silverio, “The campaign Noynoy and the Liberal Party waged was dirty and despicable, and by no means did it assure those who were critical of Noynoy that he has the patience, compassion and humanity necessary to the post of president.”

  http://allecoallende.wordpress.com/2010/05/12/a-noynoy-aquino-presidency/

  Tantya ko, may papel ka sa klase ng marumi at mabahong pamumulitikang inilunsad ni Noynoy laban sa mga kalaban niya, kasi tinantya ninyong kakapusin din ng hangin ang kampanyang “Mama at Papa” niya.

  Anyway, ano, makakabalik ka na ba sa gobyerno? Ano nang posisyon? Iyun bang masarap, consul? Eh di magiging pro-government blog na ang blog mo? Malinaw nang wala ka sa gitna? Haha.

  Baka naman ma-box out ka ng mga soc-dem at Akbayan, tapos ngangawa ka na ulit kontra kay Noynoy. Hehe.

  Eh di ipinakita mo nang nagpapanggap na liberal ka kung ano talagang klase kayo — mga naghahanap lang ng pulitikong madidikitan at pwesto sa gobyerno kaya bumabanat. Hehe.

 11. Siguro dagdag na din kung kaya nakaabante sina Hontiveros dahil sa pagiging maluwag ng estado sa kanilang kandidatura. I mean simula pa lang nang mag anunsyo ng pagtakbo sina Satur, may nagpresinta kagad na pang tapat sina Gloria na si Palparan maliban pa sa expected na red baiting na binanat ng mga kasabayan nila..

 12. Ang wirdo lang na katabi ni Noynoy na tumakbo sa mensaheng pagbabago at paglaban sa kurapsyon, eh nanalo ang mga trapo tulad nila Revilla, Enrile, Estrada, at Marcos. Milyon milyon ang bumoto kay Noynoy na bumoto rin sa mga ito. SI Jinggoy, lagpas 1 milyong mas maraming boto kesa kay Noynoy. Siguradong may mga bumoto kay Noynoy na bumoto rin kay Bongbong, Imelda, Gloria, mga Ampatuan, at kung sino sino pang mga lokal na trapo. Masasabi pa bang ang pagkapanalo ni Noynoy ay dahil sa mulat na pagyakap ng tao sa pagbabago at “laban” na kinakatawan umano niya, gayong “tinanggap” din ng mga mismong taong bumoto kay Noynoy ang mga trapong pinupuntirya ng “laban” niya?

  Bakit nga ba ni-reject ng tao sina Satur at Liza? Kung sa tunay at ganap ang demokrasya ginanap ang isang eleksyong nag-reject kina Satur at Liza, baka seryosohin ko pa ang proposisyong “ni-reject ng tao ang Kaliwa.” Tao ba ang nag-reject, o yung sistemang pulitikal na pinaghaharian ng mga trapo, negosyo, at ng media na kontrolado nila?

  Eh bakit pa nga ba sila tumakbo kung wala namang pag-asang manalo? Ewan ko. Hindi ako RA kaya hindi ko alam.

  At, oo, kawawa naman talaga ang Kaliwa (RA). Pagpapatayin, pagdudukutin ba naman ang mga miyembro nito.

 13. si manuel buencamino talaga, bully kahit kelan. sige mangantyaw ka lang na damuho ka… nagmumukha ka lang epal. isusumbong kita kay mel tianco, hindi ka “magnanimous in victory”.

  anyway, hindi mo nga naman fully gauge ang dynamism ng kilusan, you’ve never been part of it and will never be.

 14. naaaliw ako sa sagutan ninyo ni manuel beuncamino..hindi naman ako kaliwa pero sumasang-ayon ako sa mga analysis ninyo..pero ang mas nakakaaliw, yung parang pagiging bata ni kuya manuel..para siyang batang nagkecrave ng lolipop..nung makakuha ni siya nito, binebelatan ang kalaro habang sinisipsip at dinidilaan niya ang kanyang lolilop. haha..

 15. @ unidentifiedwalkingobject: Ay, talaga. Hindi naman siya naharap sa katakut-takot na atakeng ginawa kina Ka Satur at Ka Liza. “Good leftist” nga eh, kaya okey lang manalo.

  @ Kontras: Winner ka na naman! Hehe. What if ang pagboto kay Noynoy ang agua bendita ng mga gumawa ng kasalanan sa pagboto sa mga kandidatong gusto lang nila, sikat o masaya kung nasa gobyerno — o kung ano pa mang dahilan. Tipong entertainment na lang ang hanap sa Senado at Kongreso, tutal gagawin na ni Noynoy ang lahat.

  Actually, bagong larangan talaga ang Senado. (Sabi nga ni Randy David, kung nanalo si Risa Hontiveros, siya ang unang “social activist” na mananalo sa Senado.

  http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20100508-268674/Risas-generation

  Pero basahin din ito:

  http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=573282&publicationSubCategoryId=92

  At tiyak namang mas matapang pa kay Risa Hontiveros ang mga tulad nina Tanada at Recto dati.) So talagang tinanaw na manalo pero alam na malaki talaga ang kalaban para manalo sa Senado.

  Pero tama ka, hindi tunay na demokrasya ito. At napakababaw ng kaligayahan ng mga liberal kung ganoon ang turing nila. Ibig sabihin, hindi talaga masasabing ibinasura ng mga mamamayan sina Ka Satur at Ka Liza. Mabuti na lang at may mga hindi RA na bukas ang isip katulad mo.

  @ bikolano: Ang yabang, ano? Ang mga Kaliwete naman eh nag-aasam ng tagumpay, pero hindi mahina ang sikmura sa pagkatalo — lalo na kung sa eleksyon lang. Kaya mukha siyang tanga na akala mo nag-iiyakan ang mga NatDem dahil sa natalo sa eleksyon. Mas malawak ang pang-unawa namin diyan, excuse me. Nakakainis lang din dahil ang yabang — butas-butas naman ang argumento.

  @ cara: Feeling niya, ang mga aktibista ang parang bata. Actually, siya ang nagpapakita ng pagiging immature. Talaga sigurong sa pantasya ng mga maka-Noynoy, hindi kasama ang Kaliwa sa binubuo nilang lipunan, ano?

 16. isang malaking TAMA sa pagiging immature niya..ilang taon na ba yang si kuya beuncamino?hehe..feeling ko tuloy mas bata pa siya sa akin eh 18 pa lang ako..hahaha!!! actually i’m not maka-villar, but i was convinced na mas malinaw ang platform niya kesa ke noynoy. kaya villar binoto ko.

  sabi ng prof ko nung isang araw na matalino na daw ang mga pilipino kasi they chose noynoy..eh naisip ko naman, panung naging matalino ang mga tao for choosing him eh feeling ko nga parang nabobo naman ang mga tao..

  hmmn, dun sa pantasya nilang hindi kasama ang kaliwa sa binubuo nilang lipunan, siguro hindi lang nila matanggap na nag-eexist ang kaliwa at patuloy na lumalawak.. (yes! gusto ko na ring maging aktibista).

 17. Teo,

  Teo tulad ng sinabi ko sa iyo. Pagaralan, harapin, at aminin ang mga pagkakulang ng sa ganoon hindi maulit sa susunod na kabanata.

  At kung nanalo si Villarroyo ano kaya ang sasabihin mo tungkol sa demokrasya?

 18. @ cara: Naku, baka higit pa sa triple ng edad mo iyang si Manuel Buencamino. Ganyan yata ang mga naghaharing uri kapag mga maka-Kaliwa at middle class o maralita lang ang kausap: lumalabas ang pagkabastos. Naku, dapat maging aktibista ka na. Hehe. Sound naman ang views mo. Magde-develop pa iyan, alagaan mo. Basahin mo ang A Past Revisited ni Renato Constantino, para makita mo ang kasaysayan ng bansa, at makita mo ang rekord ng mga buena familia na namamayagpag ngayon, pati iyang mga kolaborasyunistang ninuno ni Buencamino.

  @ Manuelbuencamino: Wala kaming problemang sabihing bulok pa rin ang demokrasya sa bansa kahit si Villar ang nanalo. Sinabi ko na sa entri ko dati pa na tradisyunal din namang pulitiko iyan. Pero at least may nagawa sa buhay niya, at hindi “Mama at Papa” lang.

  Ano ba ang gusto mong sabihin? Na dapat sinuportahan na lang ng Kaliwa si Noynoy nang walang kondisyon, nang hindi siya tutulong sa amin? Iyun ba? Suicide iyun. May rekord na nga siya sa Hacienda Luisita, papayagan pa siyang umangkas sa Kaliwa.

  O dapat tumakbo na lang ang Kaliwa nang hindi dumidikit kay Villar? Ako, ang tingin ko, mas malayo sa panalo — mas talo, in short — ang inabot ng mga kandidato ng Makabayan kung ganoon ang nangyari.

  Hindi naman kayo titigil sa paninira sa Kaliwa, kung ganoon ang ginawa, hindi ba?

 19. Pingback: A repeating archipelago « Tanglad

 20. hello po. I’ve already scanned the A Past
  Revisited. And I have realized na may mali pala talaga sa sistema natin since then. Kaya siguro ganun kahirap ang bansa natin. Kasi ang mga nasa gubyerno are doing nothing but find ways to protect their so-called self-interests..Duh! Pero anu ba dapat nating gawin? Eh kung ganun na talaga ang sistema, how can we get rid of such? The fact na gagawin nila ang lahat not to lose that power..hmmn

 21. @cara: Basahin mo rin yung Continuing Past, para makita mo or ma relate mo talaga sa present state natin.

 22. Pingback: Son Of Rage And Love

 23. @Cara: Ika nga ni Mao, political power comes from the barrel of a gun. Therein lies the solution.

  But not everyone has the capacity to take arms. Everyone, however, can act in concert to wielders of political power. 😀

 24. @ Cara: Iyun talaga ang maganda kapag nababasa ang kasaysayan, ano? Napapatanong tayo kung ano ang dapat gawin. Pero huwag mong tanggapin na ganoon talaga ang sistema. Ang ipinapakita nga ni Renato Constantino, talagang nagbabago rin ang sistema, batay sa mga pag-aalsa at paglaban na hinaharap nito sa mga mamamayan.

  @ Napadaan: Salamat! Totoo. Maganda rin ang A Continuing Past. Actually, ang maraming sulatin ni Constantino.

  @ Leon: Hehe. Explain mo pa ang koneksyon sa pagbago sa sistema at pagkuha sa political power. Pero witty ang hirit mo, para sa mga nakakaunawa. Hehe.

 25. *teo, ang init ng sagutan nyo ni manuel buwangcamino. hahaha.

  *hindi magtatagal maeexpose din si noynoy sa pagtutulak ng mga neo liberal policies katulad si Mrs. Arroyo. wala silang magiging pagkakaiba.

  *ang pinaka gusto kong nabasa sa book na ” continuing past” e yung part na nagsasabing CIA pala ang nasa likod ng pagbububo ng “makamasa” image ni magsaysay. at un ang naging susi ng CIA para maiupo syang presidente.

 26. @Leon: ahumm..so since not everyone has the capacity to take arms. How can everyone act in concert to wielders of political power?

 27. kuya teo, salamat sa matiyaga mong pagsagot sa aking mga tanong..hehe., meron din akong nabasa which was suggested by a friend, Papers on the Philippine Financial Crisis and its Roots..na-discuss din yung factors kung bakit ganto yung existing system natin.. and according to Prof. Sison nga, there is a way out..but siyempre, parang that’s too heavy..hahaha!

 28. @ Nic Madlabayan: Oo nga eh. Masayang-masaya siya dahil panalo kandidato niya. Akala naman niya eh lugmok mode tayo. True. Maganda iyung seksyong iyun — at hanggang ngayon eh maraming matatanda pa rin ang bilib kay Magsaysay.

  @ Cara: Hindi kita masisi na ganyan ang tingin mo. Pero kapag sumangkot ka na, kahit try lang sa umpisa, makikita mo kung paanong mahirap man eh kailangan talaga nating ipaglaban ang “way out” na sinasabi ni Prop. Sison — at ng maraming progresibo sa buong mundo. Makikita mo rin, hopefully, ang nagagawa niyang magandang pagbabago — sa mga tao, sa bansa — kahit hindi pa nakakamit ang ultimong layunin.

 29. Pingback: Orapronobis (Lino Brocka, 1989) « Lilok Pelikula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s